Các công ty của Colombiaphá vỡ mục tiêu bán hàng của họ

Chứng khoán Colombia này có thể đặc biệt hữu ích cho các nhà đầu tư tăng trưởng, những người chủ yếu tìm kiếm các công ty tăng doanh số bán hàng của họ nhanh hơn nhiều so với bất kỳ ai khác. Nhưng hãy cảnh báo, Padawan trẻ của tôi, vào cuối ngày doanh thu chỉ tính rất ít nếu công việc kinh doanh không bao giờ có lãi. Vì vậy, hãy luôn đảm bảo rằng bạn đã nghiên cứu đầy đủ trước khi giao dịch bất kỳ thứ gì trong danh sách này.

Doanh thu
(FY)
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ECOPETROLECOPETROL S.A.
124.657T COP2366 COP1.55%7.15M95.802T COP3.72635.52 COP0.96%27.71%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
GRUPOAVALGRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
35.564T COP484.0 COP0.00%7.927K11.535T COP14.7032.93 COP−77.75%4.46%Tài chính
Bán
TERPELORGANIZACION TERPEL S.A.
35.456T COP6660 COP0.00%7.2K1.208T COP12.58529.47 COP−77.99%13.80%Dịch vụ Phân phối
BCOLOMBIABANCOLOMBIA S.A.
33.44T COP31400 COP0.26%13.11K28.302T COP8.763585.09 COP9.24%10.63%Tài chính
Sức mua mạnh
GRUPOSURAGRUPO INVERSIONES SURAMERICANA
33.399T COP29970 COP−1.41%8.177K15.432T COP11.322646.90 COP180.48%3.39%Tài chính
Bán
GRUBOLIVARGRUPO BOLIVAR S.A.
23.764T COP50400 COP2.73%8803.987T COP4.6010965.11 COP−22.35%4.41%Tài chính
EXITOALMACENES EXITO S.A.
20.62T COP2735 COP−0.55%378.641K3.569T COP45.1360.61 COP−82.08%6.09%Bán Lẻ
Mua
GRUPOARGOSGRUPO ARGOS S.A
19.442T COP8900 COP0.34%104.217K7.078T COP6.401391.30 COP73.99%6.06%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
NUTRESAGRUPO NUTRESA S.A.
17.038T COP48200 COP0.00%8622.075T COP25.701875.13 COP5.61%2.08%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
ISAINTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.
13.356T COP15100 COP−0.66%402.731K16.837T COP5.39%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
BHIBAC HOLDING INTERN
12.657T COP203.4 COP0.44%52.265K8.752T COP7.6726.54 COP−99.76%0.00%Tài chính
CEMARGOSCEMENTOS ARGOS S.A.
11.684T COP4300 COP1.90%48.684K4.939T COP17.11251.31 COP3.60%7.35%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
CORFICOLCFCORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.
11.653T COP12730 COP−2.53%4.767K4.741T COP4.252992.26 COP−30.00%6.98%Tài chính
Theo dõi
BOGOTABANCO DE BOGOTA S.A.
10.827T COP25600 COP2.40%1.567K8.881T COP3.028487.57 COP−35.45%4.18%Tài chính
Sức mua mạnh
BBVACOLBANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.
8.61T COP260.0 COP0.00%03.784T COP18.44%Tài chính
GEBGRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP
6.875T COP1644 COP2.49%36.625K14.727T COP4.94332.60 COP13.09%10.51%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
COLTELCOLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.
6.749T COP2075 COP0.00%07.076T COP−127.41 COP−214.85%1.44%Truyền thông
PROMIGASPROMIGAS S.A. E.S.P.
6.012T COP4100 COP0.00%27.504K4.653T COP5.53741.87 COP−27.46%9.24%Công ty dịch vụ công cộng
OCCIDENTEBANCO DE OCCIDENTE S.A.
5.647T COP12000 COP0.00%01.871T COP3.513416.42 COP−1.45%10.73%Tài chính
CELSIACELSIA S.A E.S.P
5.585T COP2300 COP0.00%98.442K2.461T COP11.65%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
MINEROSMINEROS S.A.
2.259T COP1798 COP−0.50%71.403K541.625B COP10.48171.60 COP−69.30%16.59%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
VILLASBANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
2.054T COP3000 COP0.00%0668.924B COP−607.46 COP−168.68%13.00%Tài chính
MAYAGUEZMAYAGUEZ S.A.
1.678T COP14600 COP0.00%0659.639B COP3.364340.79 COP87.33%3.79%Công nghiệp Chế biến
PAZRIOACERIAS PAZ DEL RIO S.A.
1.627T COP7.00 COP0.00%0174.095B COP17.620.40 COP−82.99%23.00%Khoáng sản phi năng lượng
RIOPAILINDRIOPAILA CASTILLA S.A.
1.509T COP11200 COP0.00%0669.019B COP7.271539.60 COP0.00%Công nghiệp Chế biến
ETBEMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.
1.389T COP85.00 COP0.00%8.254K301.797B COP−9.81 COP−120.38%0.00%Truyền thông
PROTECCIONADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CES PROTECCION
1.045T COP83090 COP0.00%02.111T COP9.498758.88 COP−20.65%0.00%Tài chính
VALINDUSTRVALORES INDUSTRIALES S.A.
1.025T COP9710 COP0.00%0539.321B COP8.091200.28 COP84.78%4.65%Tài chính
ELCONDORCONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A
900.344B COP1118 COP0.00%0642.141B COP−160.09 COP−386.58%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
EMPAQUESCOMPANIA DE EMPAQUES S.A.
649.309B COP23290 COP0.00%0287.777B COP14.701584.32 COP−40.11%2.55%Công nghiệp Chế biến
ENKAENKA DE COLOMBIA S.A.
586.597B COP18.20 COP0.00%0214.282B COP10.981.66 COP−59.80%2.20%Công nghiệp Chế biến
MARLYCLINICA DE MARLY S.A.
321.343B COP8500 COP0.00%064.161B COP9.81%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
GASORIENTEGAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P.
290.929B COP1330 COP0.00%0163.106B COP2.51528.91 COP78.15%23.19%Công ty dịch vụ công cộng
BVCBOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.
246.969B COP9000 COP9.62%4.587K496.816B COP17.76506.71 COP−32.29%14.21%Tài chính
CORFERIASCORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A.
192.254B COP505.0 COP0.00%084.533B COP5.0599.99 COP3.87%Dịch vụ Thương mại
TITANMANUFACTURAS DE CEMENTO S.A.
115.556B COP18600 COP0.00%026.011B COP0.00%Khoáng sản phi năng lượng
INCASTILLACASTILLA AGRICOLA S.A
86.971B COP21180 COP0.00%0415.55B COP3.83%Công nghiệp Chế biến
CREDIFAMICREDIFAMILIA COMPANIA DE FINANCIAMIENTO SA
67.848B COP2499 COP0.00%090.117B COP3.33750.71 COP13.85%Tài chính
CONCIVILESCONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
45.02B COP171.0 COP0.00%016.416B COP0.00%Dịch vụ Công nghiệp
AGROCHALAGROGUACHAL S.A.
11.909B COP506.0 COP0.00%030.36B COP4.27118.44 COP6.73%14.39%Công nghiệp Chế biến
INVENSAINVERSIONES VENECIA S.A.
9.026B COP506.0 COP0.00%031.625B COP3.26155.37 COP44.27%25.08%Công nghiệp Chế biến
DESCAUCANOALIMENTOS DERIVADOS DE LA CANA S.A.
3.812B COP5410 COP0.00%088.421B COP−56.85 COP0.00%Dịch vụ Thương mại
COLTEJERCOMPANIA COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A.
3.314B COP1000.0 COP0.00%070B COP−1902.67 COP−43.27%0.00%Công nghiệp Chế biến
VALSIMESAVALORES SIMESA S.A.
478M COP2650 COP0.00%067.959B COP−0.02 COP99.98%3.90%Tài chính
GEHCGE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC
260960 COP0.00%0116.573T COPCông nghệ Sức khỏe
FGNTOLIMAFONDO GANADERO DEL TOLIMA S.A.
40.40 COP0.00%015.307B COP0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
CARACOLTVCARACOL TELEVISION S.A.
804.0 COP0.00%0369.803B COP27.49%Dịch vụ Khách hàng
RCNTELEVIR.C.N. TELEVISION S.A.
49100 COP0.00%0780.371B COPDịch vụ Khách hàng
VOOVANGUARD SP 500
1578720 COP0.00%10Hỗn hợp
BRKBBERKSHIRE HATHAWAY INC B
1434090 COP−0.76%143128.936T COPTài chính
RIOPAILARIOPAILA AGRICOLA S.A.
11260 COP0.00%0379.965B COP4.81%Công nghiệp Chế biến
POPULARBANCO POPULAR S.A.
220.0 COP0.00%01.7T COP8.22%Tài chính
BMCBMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A
1665 COP0.00%098.566B COP19.65%Tài chính
FABRICATOFABRICATO S.A.
4.53 COP0.00%041.684B COP0.00%Công nghiệp Chế biến
CONCONCRETCONSTRUCTORA CONCRETO S.A
227.0 COP−1.30%132.114K260.879B COP5.75%Dịch vụ Công nghiệp
SDEEBEMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P.
71960 COP0.00%0