Các công ty của Colombiaphá vỡ mục tiêu bán hàng của họ

Chứng khoán Colombia này có thể đặc biệt hữu ích cho các nhà đầu tư tăng trưởng, những người chủ yếu tìm kiếm các công ty tăng doanh số bán hàng của họ nhanh hơn nhiều so với bất kỳ ai khác. Nhưng hãy cảnh báo, Padawan trẻ của tôi, vào cuối ngày doanh thu chỉ tính rất ít nếu công việc kinh doanh không bao giờ có lãi. Vì vậy, hãy luôn đảm bảo rằng bạn đã nghiên cứu đầy đủ trước khi giao dịch bất kỳ thứ gì trong danh sách này.

Ticker
Doanh thu
(FY)
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
ECOPETROLECOPETROL S.A.
80.896TCOP2236COP−0.13%−3COP
Bán
4.082M9.127B92.06TCOP2.82793.66COPNăng lượng Mỏ
GRUPOSURAGRUPO INVERSIONES SURAMERICANA
23.405TCOP39040COP−4.76%−1950COP
Bán
4.838K188.876M20.541TCOP17.862295.38COPTài chính
BCOLOMBIABANCOLOMBIA S.A.
22.792TCOP40350COP0.88%350COP
Mua
96.645K3.9B34.182TCOP10.933660.20COP29.955KTài chính
GRUBOLIVARGRUPO BOLIVAR S.A.
18.157TCOP60550COP0.00%0COP
Theo dõi
1.071K64.849M4.788TCOP3.7116310.69COP23.988KTài chính
EXITOALMACENES EXITO S.A.
16.922TCOP3500COP−1.41%−50COP
Bán
18.079K63.277M4.607TCOP12.15292.12COPBán Lẻ
GRUPOARGOSGRUPO ARGOS S.A
15.8TCOP9895COP0.46%45COP
Bán
36.686K363.008M7.751TCOP12.67777.33COPTài chính
NUTRESAGRUPO NUTRESA S.A.
12.738TCOP45000COP0.00%0COP
Bán
3.958K178.11M20.61TCOP23.821889.54COPHàng tiêu dùng không lâu bền
ISAINTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.
11.117TCOP18920COP6.41%1140COP
Mua
57.558K1.089B19.695TCOP8.872004.34COP4.452KCông ty dịch vụ công cộng
CORFICOLCFCORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.
10.397TCOP15900COP0.51%80COP
Bán
8.444K134.26M5.733TCOP2.965350.38COP15.242KTài chính
BHIBAC HOLDING INTERN
10.269TCOP279.9COP0.50%1.4COP
Mua
550.936K154.207M12.037TCOP0.055744.98COPTài chính
CEMARGOSCEMENTOS ARGOS S.A.
9.818TCOP3680COP−0.54%−20COP
Theo dõi
63.051K232.028M4.331TCOPKhoáng sản phi năng lượng
CELSIACELSIA S.A E.S.P
4.111TCOP2853COP−2.29%−67COP
Bán Mạnh
7.229K20.624M3.124TCOP7.77375.89COPCông ty dịch vụ công cộng
CLHCEMEX LATAM HOLDINGS S.A
2.928TCOP5690COP−1.90%−110COP
Mua
10.937K62.232M3.354TCOP−184.92COPDịch vụ Thương mại
MINEROSMINEROS S.A.
1.853TCOP1800COP0.00%0COP
Theo dõi
38.06K68.508M539.527BCOP3.76478.19COPKhoáng sản phi năng lượng
BVCBOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.
204.694BCOP7550COP−2.96%−230COP
Bán Mạnh
2.361K17.826M470.795BCOP10.75723.45COP472Tài chính
ICHNISHARES MSCI CHINA UCITS ETF USD (ACC)
21220COP−0.70%−150COP
Bán
4.713K100.01MHỗn hợp