Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Các công ty lớn nhất theo vốn hóa thị trường — Thị trường Chứng khoán Colombia

Vốn hóa thị trường thể hiện giá trị của một công ty bằng cách nhân giá cổ phiếu với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Các công ty được sắp xếp theo vốn hóa thị trường của họ. Bất kỳ công ty đại chúng nào có thị phần trên 10 tỷ USD thường được coi là công ty có vốn hóa lớn. Cổ phiếu vốn hóa lớn thường là các công ty đầu ngành và lĩnh vực và là các công ty đã được thành lập lâu đời và có tiếng trên thị trường.

            
AAPL Apple Inc
634440.00-0.83%-5320.00Mua375237915000.0010543063.043B29.8921612.60154000.00Công nghệ Điện tử
AMZN AMAZON
14316500.00-0.75%-108630.00Mua571582500.007205541.041B73.90198849.621298000.00Bán Lẻ
JPM JP MORGAN CHASE & CO
631370.000.00%0.00Bán00.001957981.151B10.4760436.26255351.00Tài chính
JNJ JOHNSON & JOHNSON
640000.000.14%900.00Mua117040000.001673997.403B25.0325926.72134500.00Công nghệ Sức khỏe
BAC BANK OF AMERICA
181000.00-2.84%-5300.00Bán1.959K354579000.001546856.861B14.6012850.38213000.00Tài chính
PFE PFIZER
215400.007.32%14700.00Sức mua mạnh1.541K331931400.001133487.234B15.6113077.4878500.00Công nghệ Sức khỏe
C CITIGROUP INC
260290.000.00%0.00Bán00.00529767.840B6.3841078.63210000.00Tài chính
GE GENERAL ELECTRIC
405040.000.00%0.00Mua00.00445486.341B24.1616782.44174000.00Sản xuất Chế tạo
ECOPETROL ECOPETROL S.A.
2536.00-5.02%-134.00Bán11.300M28655539608.00109781.576B9.72274.6515000.00Năng lượng Mỏ
ENELAMCO ENEL AMERICAS S.A.
526.000.00%0.00Mua3.261K1715286.0056282.277B12.4442.3016731.00Công ty dịch vụ công cộng
CHILECO BANCO DE CHILE
389.800.00%0.00Sức mua mạnh1.931K752703.8040581.390B13.2129.50Tài chính
FALABELLCO S.A.C.I. FALABELLA
13900.00-1.77%-250.00Mua25.471K354046900.0034972.429B96111.00Bán Lẻ
BCOLOMBIA BANCOLOMBIA S.A.
30050.00-1.64%-500.00Sức bán mạnh91.204K2740680200.0029438.070B25.401202.5630633.00Tài chính
BOGOTA BANCO DE BOGOTA S.A.
71010.00-1.36%-980.00Bán1.623K115249230.0023848.884B5.7812455.3342396.00Tài chính
GEB GRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP
2620.001.20%31.00Bán565.183K1480779460.0023770.067BCông ty dịch vụ công cộng
ISA INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.
20100.00-5.63%-1200.00Sức bán mạnh292.657K5882405700.0023593.541B12.671680.724352.00Công ty dịch vụ công cộng
GRUPOAVAL GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
1019.00-1.64%-17.00Sức bán mạnh320.758K326852402.0023154.632B7.31141.65Tài chính
CENCOSUDCO CENCOSUD S.A.
6510.000.00%0.00Mua3192076690.0018011.303B11.19582.48117638.00Bán Lẻ
NUTRESA GRUPO NUTRESA S.A.
28250.000.04%10.00Mua331.269K9358349250.0012993.887B20.261393.80Hàng tiêu dùng không lâu bền
GRUPOSURA GRUPO INVERSIONES SURAMERICANA
23700.004.87%1100.00Sức mua mạnh525.583K12456317100.0012751.755B17.051325.52Tài chính
GRUPOARGOS GRUPO ARGOS S.A
11900.00-1.65%-200.00Mua1.042M12400978100.009636.350B25.47475.10Tài chính
CORFICOLCF CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.
28300.000.00%0.00Bán48.288K1366550400.009570.877B5.545106.7511394.00Tài chính
PROMIGAS PROMIGAS S.A. E.S.P.
7375.00-0.27%-20.00Mua15.536K114578000.008392.201B6.391157.45Công ty dịch vụ công cộng
COLTEL COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.
2075.000.00%0.00Bán00.007075.873B23.32Truyền thông
CEMARGOS CEMENTOS ARGOS S.A.
6020.00-1.95%-120.00Bán288.611K1737438220.007071.268B21.97279.423733.00Khoáng sản phi năng lượng
FAMILIA PRODUCTOS FAMILIA S.A.
5200.000.00%0.00Mua00.005775.473B18.57280.091060.00Công nghiệp Chế biến
GRUBOLIVAR GRUPO BOLIVAR S.A.
70000.000.00%0.00Mua69448580000.005532.608B7.639176.9324303.00Tài chính
EXITO ALMACENES EXITO S.A.
11410.00-0.70%-80.00Bán13.210K150726100.005142.974B12.66907.72Bán Lẻ
BBVACOL BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.
315.000.00%0.00Mua16.000K5040000.004565.705B8.1238.79121.00Tài chính
CELSIA CELSIA S.A E.S.P
4150.00-1.66%-70.00Bán106.865K443489750.004515.284B16.55254.99Công ty dịch vụ công cộng
OCCIDENTE BANCO DE OCCIDENTE S.A.
27500.000.00%0.00Bán00.004287.243B12.232249.048592.00Tài chính
PROTECCION ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CES PROTECCION
120000.000.00%0.00Mua00.003048.894BTài chính
POPULAR BANCO POPULAR S.A.
280.000.00%0.00Bán00.002163.091B6860.00Tài chính
CNEC CANACOL ENERGY LTD
9890.00-3.51%-360.00Sức bán mạnh167.772K1659265080.001812.073B53.07193.14373.00Năng lượng Mỏ
CLH CEMEX LATAM HOLDINGS S.A
2800.00-3.45%-100.00Sức bán mạnh51.345K143766000.001677.007B-578.733940.00Dịch vụ Thương mại
TERPEL ORGANIZACION TERPEL S.A.
8400.00-1.18%-100.00Bán12.319K103479600.001542.108B4.631836.97Dịch vụ Phân phối
MINEROS MINEROS S.A.
3699.00-2.63%-100.00Sức bán mạnh507.949K1878903351.001292.148BKhoáng sản phi năng lượng
VILLAS BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
4500.000.00%0.00Bán00.001003.386B4.91916.264357.00Tài chính
ORBIS GRUPO ORBIS S.A
49160.000.00%0.00Mua00.00793.245BCông nghiệp Chế biến
RCNTELEVI R.C.N. TELEVISION S.A.
49100.000.00%0.00Bán00.00780.371B-1206.05Dịch vụ Khách hàng
MAYAGUEZ MAYAGUEZ S.A.
14600.000.00%0.00Mua00.00719.624B12.991124.28Công nghiệp Chế biến
CARACOLTV CARACOL TELEVISION S.A.
804.000.00%0.00Mua00.00704.728BDịch vụ Khách hàng
ETB EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.
192.500.21%0.40Bán131.776K25366880.00682.061BTruyền thông
RIOPAILIND RIOPAILA CASTILLA S.A.
11200.000.00%0.00Bán00.00669.019B-731.75Công nghiệp Chế biến
BVC BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.
9500.00-0.58%-55.00Bán18.335K174182500.00578.206B2466.40Tài chính
ELCONDOR CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A
790.00-8.14%-70.00Sức bán mạnh51.295K40523050.00493.955B62.0313.86Dịch vụ Công nghiệp
VALINDUSTR VALORES INDUSTRIALES S.A.
7540.000.00%0.00Bán00.00419.010BDịch vụ Thương mại
RIOPAILA RIOPAILA AGRICOLA S.A.
11260.000.00%0.00Mua00.00379.965B25.50441.54Công nghiệp Chế biến
CONCONCRET CONSTRUCTORA CONCRETO S.A
240.00-7.69%-20.00Sức bán mạnh312.501K75000240.00294.906BDịch vụ Công nghiệp
EMPAQUES COMPANIA DE EMPAQUES S.A.
23290.000.00%0.00Mua00.00287.777B10.302261.56Công nghiệp Chế biến
PAZRIO ACERIAS PAZ DEL RIO S.A.
11.000.00%0.00Mua00.00273.577B27.030.413356.00Khoáng sản phi năng lượng
ENKA ENKA DE COLOMBIA S.A.
22.200.00%0.00Bán00.00261.377BCông nghiệp Chế biến
ELECTULUA COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P.
500000.000.00%0.00Mua00.00165.997BCông ty dịch vụ công cộng
VALSIMESA VALORES SIMESA S.A.
5000.000.00%0.00Bán00.00145.040B-406.76Tài chính
BMC BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A
1610.000.00%0.00Mua00.0095.310BTài chính
CORFERIAS CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A.
505.000.00%0.00Bán00.0084.533B-235.29Dịch vụ Thương mại
COLTEJER COMPANIA COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A.
1105.000.00%0.00Bán00.0077.350B-1203.51Công nghiệp Chế biến
FABRICATO FABRICATO S.A.
7.700.00%0.00Mua00.0070.854B-6.58Công nghiệp Chế biến
MARLY CLINICA DE MARLY S.A.
6400.000.00%0.00Bán00.0068.759B2.182937.93Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
INVENSA INVERSIONES VENECIA S.A.
506.000.00%0.00Bán00.0031.625B5.6190.239.00Công nghiệp Chế biến
AGROCHAL AGROGUACHAL S.A.
506.000.00%0.00Mua00.0030.360B18.00Công nghiệp Chế biến
FGNTOLIMA FONDO GANADERO DEL TOLIMA S.A.
40.40-0.00%-0.00Sức bán mạnh00.0015.307BHàng tiêu dùng không lâu bền
Tải thêm