Các công ty lớn nhất theo vốn hóa thị trường — Thị trường Chứng khoán Colombia

Vốn hóa thị trường thể hiện giá trị của một công ty bằng cách nhân giá cổ phiếu với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Các công ty được sắp xếp theo vốn hóa thị trường của họ. Bất kỳ công ty đại chúng nào có thị phần trên 10 tỷ đô la thường được coi là công ty có vốn hóa lớn. Cổ phiếu vốn hóa lớn thường là các công ty đầu ngành và lĩnh vực và là các công ty đã được thành lập lâu đời và có tiếng trên thị trường.

           
MSFT Tập đoàn Microsoft
460860.00-1.45%-6760.00Bán03643277.392B28.9416657.48144000.00Công nghệ
AAPL Apple Inc
734160.002.40%17240.00Sức mua mạnh03463911.279B19.1740284.44132000.00Công nghệ
AMZN AMAZON COM INC
6173100.000.15%9380.00Sức mua mạnh03131032.194B76.5684539.84647500.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GOOGL Alphabet Inc (Google) Class A
4160140.002.70%109520.00Mua02961763.182B24.83173642.88107646.00Công nghệ
FB FACEBOOK INC
628240.00-0.32%-2040.00Bán01863552.531B31.8820633.4839651.00Công nghệ
JPM JPMORGAN CHASE &CO
403500.006.59%24940.00Sức mua mạnh01316703.898B12.0734229.51254983.00Tài chính
JNJ JOHNSON & JOHNSON
438920.001.84%7920.00Mua01188532.133B21.5021271.50135100.00Chăm sóc sức khỏe
WMT WALMART INC
394120.002.19%8440.00Mua01150908.930B25.3516051.372200000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
XOM EXXON MOBIL CORP
243800.002.25%5360.00Mua01075206.244B17.6514397.9171000.00Năng lượng
PG PROCTER & GAMBLE
409860.00-0.77%-3200.00Mua01053079.696B81.745469.3597000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BAC BK OF AMERICA CORP
101260.00-0.06%-60.00Sức mua mạnh0967892.178B10.669846.34209000.00Tài chính
T AT&T INC
127240.004.41%5380.00Sức mua mạnh0943017.169B16.347924.48258000.00Dịch vụ Viễn thông
CVX CHEVRON CORP
407780.002.57%10220.00Sức mua mạnh0816832.466B16.0726970.2148600.00Năng lượng
INTC INTEL CORP
176340.003.01%5160.00Sức mua mạnh0799271.017B12.1715056.95107400.00Công nghệ
PFE PFIZER INC
123880.000.96%1180.00Mua0701140.585B17.857256.4292400.00Chăm sóc sức khỏe
MCD MCDONALD'S CORP
704160.00-4.80%-35520.00Bán0553457.597B27.2327011.57210000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
C CITIGROUP INC
236240.006.52%14460.00Sức mua mạnh0545119.457B9.7124872.20200000.00Tài chính
GS GOLDMAN SACHS GRP
738020.005.95%41440.00Sức mua mạnh0269620.659B9.5679238.8935600.00Tài chính
CAT CATERPILLAR INC
448980.000.51%2300.00Mua0258243.299B12.8736046.41104000.00Công nghiệp
ECOPETROL ECOPETROL SA
3000.000.00%0.00Mua21.514M123350.084B10.58283.439150.00Năng lượng
BCOLOMBIA BANCOLOMBIA SA
40000.000.25%100.00Sức mua mạnh105.700K38473.080B11.613446.4730735.00Tài chính
PFBCOLOM BANCOLOMBIA SA
43040.000.09%40.00Sức mua mạnh495.758K38473.080B11.613446.4730735.00Tài chính
PFAVAL GRUPO AVAL ACCIONE
1290.000.39%5.00Mua2.903M28742.512B8.96144.0568892.00Tài chính
GRUPOAVAL GRUPO AVAL ACCIONE
1290.001.18%15.00Mua304.597K28742.512B8.96144.0568892.00Tài chính
BOGOTA BANCO DE BOGOTA SA
76000.000.00%0.00Sức mua mạnh15.791K25177.322B7.859680.8536173.00Tài chính
ISA INTERCONEXION ELEC
20000.00-0.50%-100.00Sức mua mạnh302.824K22153.558B12.401613.073968.00Công ty dịch vụ công cộng
GEB GPO ENERGIA BOGOTA
2160.00-0.92%-20.00Mua532.868K19831.342B9.99216.24342.00Công ty dịch vụ công cộng
PFGRUPSURA GPO DE INVERSIONES
31360.00-0.32%-100.00Mua41.426K19787.237B10.823143.7820690.00Tài chính
GRUPOSURA GPO DE INVERSIONES
34000.00-0.29%-100.00Mua179.764K19787.237B10.823143.7820690.00Tài chính
PFGRUPOARG GRUPO ARGOS S.A.
13520.00-1.02%-140.00Bán18.742K15258.644B21.61823.7011250.00Vật liệu cơ bản
GRUPOARGOS GRUPO ARGOS S.A.
17800.00-1.00%-180.00Mua670.841K15258.644B21.61823.7011250.00Vật liệu cơ bản
NUTRESA GRUPO NUTRESA SA
25280.00-0.47%-120.00Sức bán mạnh44.413K11631.921B21.261189.33119.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CEMARGOS CEMENTOS ARGOS SA
7600.000.40%30.00Mua794.951K8752.710B44.59170.458057.00Vật liệu cơ bản
PFCEMARGOS CEMENTOS ARGOS SA
6110.00-0.49%-30.00Sức bán mạnh13.136K8752.710B44.59170.458057.00Vật liệu cơ bản
PROMIGAS PROMIGAS SA
7480.000.27%20.00Sức mua mạnh181.690K8488.663B11.64642.632468.00Công ty dịch vụ công cộng
PFCORFICOL CORFICOLOMBIANA
22720.000.53%120.00Mua5.754K7972.941B3.866959.8111561.00Tài chính
CORFICOLCF CORFICOLOMBIANA
26880.000.00%0.00Mua32.592K7972.941B3.866959.8111561.00Tài chính
EXITO ALMACENES EXITO
17620.000.00%0.00Mua07886.788B-285.6741090.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
EPSA EMP DE ENERGIA PAC
19240.000.00%0.00Mua06662.550B19.63978.90732.00Công ty dịch vụ công cộng
OCCIDENTE BCO DE OCCIDENTE
37300.000.00%0.00Mua05815.060B12.582966.053353.00Tài chính
GRUBOLIVAR GRUPO BOLIVAR SA
66000.000.00%0.00Sức mua mạnh1375215.067B3.4119328.3425177.00Tài chính
PFBBVACOL BBVA COLOMBIA SA
385.000.00%0.00Mua04891.814B9.3536.375389.00Tài chính
BBVACOL BBVA COLOMBIA SA
340.000.00%0.00Mua04891.814B9.3536.375389.00Tài chính
CELSIA CELSIA S.A E.S.P
4380.000.69%30.00Mua458.076K4686.480B20.98208.811429.00Công ty dịch vụ công cộng
PFDAVVNDA BANCO DAVIVIENDA S
41180.00-0.15%-60.00Bán283.468K4447.172B13.113141.0817167.00Tài chính
FAMILIA PRODUCTOS FAMILIA
2500.000.00%0.00Mua02776.670B11.88210.433038.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PROTECCION PROTECCION
105500.000.00%0.00Mua02680.486B8.5012408.201881.00Tài chính
POPULAR BCO POPULAR SA
330.000.00%0.00Bán02549.358B7.2345.646042.00Tài chính
CLH CEMEX LATAM HLDGS
4355.00-1.02%-45.00Sức bán mạnh67.769K2426.612B14.65298.714067.00Vật liệu cơ bản
CNEC CANACOL ENERGY LTD
12040.000.17%20.00Mua122.234K2182.305B163.6079.00212.00Năng lượng
TERPEL ORGANIZ TERPEL SA
10720.000.19%20.00Bán2.292K1944.871B9.751099.502405.00Năng lượng
PFVILLAS01 BANCO AV VILLAS
5714.700.00%0.00Mua01173.097B5.46954.785054.00Tài chính
PFVILLAS BANCO AV VILLAS
4800.000.00%0.00Mua01173.097B5.46954.785054.00Tài chính
VILLAS BANCO AV VILLAS
5220.000.00%0.00Mua01173.097B5.46954.785054.00Tài chính
PFVILLASCA BANCO AV VILLAS
5358.990.00%0.00Mua01173.097B5.46954.785054.00Tài chính
CARTON CARTON DE COLOMBIA
9850.000.00%0.00Mua01061.003B10.05980.261610.00Vật liệu cơ bản
MINEROS MINEROS S.A.
3420.002.24%75.00Mua224.666K894.971B5.69601.493241.00Vật liệu cơ bản
ETB EMPRESA DE TELECOM
236.00-1.26%-3.00Bán592.942K830.829B281.560.832807.00Dịch vụ Viễn thông
BVC BOLSA DE VALOR COL
11580.00-1.70%-200.00Sức bán mạnh5.250K700.746B18.65620.83Tài chính
ELCONDOR CONSTRUC EL CONDOR
1190.00-0.83%-10.00Bán46.500K683.495B9.52124.951471.00Công nghiệp
CONCONCRET CONSTRUCTORA CONCO
505.000.40%2.00Bán269.865K578.470B5.9885.253613.00Công nghiệp
MAYAGUEZ MAYAGUEZ S.A.
14591.470.00%0.00Mua0515.097B1063.251929.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ORBIS GRUPO ORBIS SA
49157.640.00%0.00Bán0485.141B-66.934640.00Vật liệu cơ bản
PFAVH AVIANCA HOLDINGS
1295.003.19%40.00Bán594.691K435.362B-1585.4921861.00Công nghiệp
VALINDUSTR VALORES INDUSTRIAL
7540.980.00%0.00Mua0400.448B-3597.0730.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
INCASTILLA CASTILLA AGRICOLA
21170.800.00%0.00Mua0361.996B803.1648.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PAZRIO ACERIAS PAZ DEL RI
13.200.00%0.00Mua0328.293B96.170.142264.00Vật liệu cơ bản
VALSIMESA VALORES SIMESA
6010.000.00%0.00Mua0222.731B3.00Tài chính
PFCARPAK CARVAJAL EMPAQUES
5300.000.00%0.00Mua0195.752B-32.224434.00Vật liệu cơ bản
ELECTULUA CIA DE ELECT TULUA
500000.000.00%0.00Mua0180.054B52162.4158.00Công ty dịch vụ công cộng
EMPAQUES CIA DE EMPAQUES
14000.000.00%0.00Mua0172.987B965.051180.00Vật liệu cơ bản
COLTEJER COLOMB DE TEJIDOS
1950.000.00%0.00Mua39136.500B-581.961858.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ENKA ENKA DE COLOMBIA S
8.500.00%0.00Mua0100.077B24.480.351018.00Vật liệu cơ bản
BMC BMC BOLSA MERCANTI
1460.000.00%0.00Mua086.431B6.47225.50110.00Tài chính
MARLY CLINICA DE MARLY
5300.000.00%0.00Bán067.442B2935.39696.00Chăm sóc sức khỏe
FABRICATO TEXTILES FABRICATO
5.400.00%0.00Bán049.690B-3.654883.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TITAN MANUF DE CEMENTO
18000.000.00%0.00Bán025.172B6.462788.47204.00Vật liệu cơ bản
DESCAUCANO ADECANA SA
5406.220.00%0.00Mua018.147B-163.086.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ESTRA INDUSTRIAS ESTRA
125.000.00%0.00Mua08.901B9.7212.86605.00Vật liệu cơ bản
RCNTELEVI RCN TELEVISION SA
49104.770.00%0.00Theo dõi00-15881.471331.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
RIOPAILIND RIOPAILA CASTILLA
11204.550.00%0.00Mua00-1070.122095.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất