Các công ty lớn nhất theo vốn hóa thị trường — Thị trường Chứng khoán Colombia

Vốn hóa thị trường thể hiện giá trị của một công ty bằng cách nhân giá cổ phiếu với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Các công ty được sắp xếp theo vốn hóa thị trường của họ. Bất kỳ công ty đại chúng nào có thị phần trên 10 tỷ đô la thường được coi là công ty có vốn hóa lớn. Cổ phiếu vốn hóa lớn thường là các công ty đầu ngành và lĩnh vực và là các công ty đã được thành lập lâu đời và có tiếng trên thị trường.

           
MSFT Tập đoàn Microsoft
443140.000.00%0.00Mua03352964.950B30.3914559.80131000.00Công nghệ
AMZN AMAZON COM INC
6415760.000.00%0.00Sức mua mạnh03149154.681B84.2177807.24647500.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AAPL Apple Inc
648600.000.00%0.00Mua03004303.064B17.4337765.24132000.00Công nghệ
GOOGL Alphabet Inc (Google) Class A
3652600.000.00%0.00Mua02556331.858B28.76129281.30103459.00Công nghệ
FB FACEBOOK INC
653600.000.00%0.00Sức mua mạnh01849650.810B29.9721798.0337773.00Công nghệ
JPM JPMORGAN CHASE &CO
367840.000.00%0.00Sức mua mạnh01170354.847B11.6431554.40255998.00Tài chính
JNJ JOHNSON & JOHNSON
428460.000.00%0.00Sức bán mạnh01124157.096B21.8719567.96135100.00Chăm sóc sức khỏe
WMT WALMART INC
365620.000.00%0.00Sức mua mạnh01050482.234B37.219950.922200000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
XOM EXXON MOBIL CORP
247660.000.00%0.00Mua01025451.603B17.4013928.2271000.00Năng lượng
PG PROCTER & GAMBLE
366860.000.00%0.00Mua0933809.354B27.8313686.5692000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BAC BK OF AMERICA CORP
93960.000.00%0.00Mua0891195.124B10.848745.74205000.00Tài chính
T AT&T INC
107360.000.00%0.00Mua0779410.685B12.928293.27262000.00Dịch vụ Viễn thông
PFE PFIZER INC
135260.000.00%0.00Bán0763034.246B23.675915.4092400.00Chăm sóc sức khỏe
CVX CHEVRON CORP
401920.000.00%0.00Sức mua mạnh0759254.134B17.1823378.9048600.00Năng lượng
INTC INTEL CORP
159260.000.00%0.00Sức mua mạnh0713449.543B11.3214248.97107400.00Công nghệ
MCD MCDONALD'S CORP
679500.000.00%0.00Sức mua mạnh0523931.050B27.9924739.82210000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
C CITIGROUP INC
228960.000.00%0.00Sức mua mạnh0513726.098B9.8923003.76203000.00Tài chính
GS GOLDMAN SACHS GRP
682540.000.00%0.00Sức mua mạnh0250565.253B9.4573261.1735900.00Tài chính
CAT CATERPILLAR INC
441420.000.00%0.00Sức mua mạnh0249239.930B13.2233359.24104000.00Công nghiệp
ECOPETROL ECOPETROL SA
3000.00-0.83%-25.00Mua8.678M123350.084B10.55284.239150.00Năng lượng
PFBCOLOM BANCOLOMBIA SA
41760.00-1.18%-500.00Mua415.956K38242.242B12.873088.3230740.00Tài chính
BCOLOMBIA BANCOLOMBIA SA
39760.00-0.50%-200.00Mua36.190K38242.242B12.873088.3230740.00Tài chính
GRUPOAVAL GRUPO AVAL ACCIONE
1290.00-0.77%-10.00Mua97.287K28742.512B9.34138.1468892.00Tài chính
PFAVAL GRUPO AVAL ACCIONE
1300.00-0.76%-10.00Mua1.328M28742.512B9.34138.1468892.00Tài chính
BOGOTA BANCO DE BOGOTA SA
73400.00-0.81%-600.00Mua5.631K24315.993B8.049129.5736173.00Tài chính
ISA INTERCONEXION ELEC
19660.00-0.10%-20.00Mua228.615K21776.947B13.781426.353968.00Công ty dịch vụ công cộng
GRUPOSURA GPO DE INVERSIONES
35120.00-0.73%-260.00Mua353.231K20439.051B11.173143.7820690.00Tài chính
PFGRUPSURA GPO DE INVERSIONES
33020.00-1.26%-420.00Sức mua mạnh53.653K20439.051B11.173143.7820690.00Tài chính
GEB GPO ENERGIA BOGOTA
2130.000.00%0.00Mua1.857M19555.907B10.45203.81342.00Công ty dịch vụ công cộng
PFGRUPOARG GRUPO ARGOS S.A.
14980.000.13%20.00Mua225.565K15395.800B22.93783.1411250.00Vật liệu cơ bản
GRUPOARGOS GRUPO ARGOS S.A.
17960.000.00%0.00Sức mua mạnh130.496K15395.800B22.93783.1411250.00Vật liệu cơ bản
NUTRESA GRUPO NUTRESA SA
25340.00-2.54%-660.00Bán112.394K11659.528B20.611229.30119.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PFCEMARGOS CEMENTOS ARGOS SA
6950.000.58%40.00Mua48.556K9109.728B65.47120.818057.00Vật liệu cơ bản
CEMARGOS CEMENTOS ARGOS SA
7910.00-0.88%-70.00Mua360.135K9109.728B65.47120.818057.00Vật liệu cơ bản
PFCORFICOL CORFICOLOMBIANA
23500.004.54%1020.00Sức mua mạnh95.490K8079.721B4.356262.7611321.00Tài chính
CORFICOLCF CORFICOLOMBIANA
27240.000.29%80.00Mua635.082K8079.721B4.356262.7611321.00Tài chính
PROMIGAS PROMIGAS SA
7020.003.08%210.00Mua198.380K7966.633B10.92642.632468.00Công ty dịch vụ công cộng
EXITO ALMACENES EXITO
17000.00-0.58%-100.00Mua275.360K7609.273B21.42771.2141090.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
EPSA EMP DE ENERGIA PAC
19240.000.00%0.00Mua06662.550B20.37943.34732.00Công ty dịch vụ công cộng
OCCIDENTE BCO DE OCCIDENTE
37960.000.00%0.00Mua05917.953B12.243100.763353.00Tài chính
GRUBOLIVAR GRUPO BOLIVAR SA
62980.000.13%80.00Mua12.776K4976.438B3.2619328.3425177.00Tài chính
CELSIA CELSIA S.A E.S.P
4510.00-1.31%-60.00Mua104.726K4825.576B21.60208.811429.00Công ty dịch vụ công cộng
BBVACOL BBVA COLOMBIA SA
316.000.00%0.00Mua6.740K4546.510B8.4537.395375.00Tài chính
PFBBVACOL BBVA COLOMBIA SA
310.000.00%0.00Mua04546.510B8.4537.395375.00Tài chính
PFDAVVNDA BANCO DAVIVIENDA S
41760.00-1.23%-520.00Mua87.073K4509.808B14.102962.0817167.00Tài chính
FAMILIA PRODUCTOS FAMILIA
2500.000.00%0.00Mua8142776.670B199.213038.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PROTECCION PROTECCION
105500.000.00%0.00Mua02680.486B13.078073.77325.00Tài chính
CLH CEMEX LATAM HLDGS
4565.00-2.46%-115.00Mua55.284K2543.142B13.84331.124067.00Vật liệu cơ bản
POPULAR BCO POPULAR SA
315.000.00%0.00Mua02433.478B6.9045.646042.00Tài chính
TERPEL ORGANIZ TERPEL SA
11000.000.00%0.00Sức mua mạnh01995.670B10.001099.502405.00Năng lượng
CNEC CANACOL ENERGY LTD
11100.000.00%0.00Mua291.383K1977.506B-432.19212.00Năng lượng
VILLAS BANCO AV VILLAS
5100.000.00%0.00Bán1.500K1146.130B5.31960.075054.00Tài chính
PFVILLAS00 BANCO AV VILLAS
5714.700.00%0.00Mua01146.130B5.31960.075054.00Tài chính
PFVILLAS BANCO AV VILLAS
4000.000.00%0.00Bán01146.130B5.31960.075054.00Tài chính
PFVILLAS01 BANCO AV VILLAS
5714.700.00%0.00Mua01146.130B5.31960.075054.00Tài chính
PFVILLASCA BANCO AV VILLAS
5358.990.00%0.00Mua01146.130B5.31960.075054.00Tài chính
PFVILLA053 BANCO AV VILLAS
5714.700.00%0.00Mua01146.130B5.31960.075054.00Tài chính
PFVILLA051 BANCO AV VILLAS
5714.700.00%0.00Mua01146.130B5.31960.075054.00Tài chính
CARTON CARTON DE COLOMBIA
9850.000.00%0.00Mua01061.003B8.451166.261610.00Vật liệu cơ bản
ETB EMPRESA DE TELECOM
247.00-0.80%-2.00Bán1.190M876.987B13.2118.702807.00Dịch vụ Viễn thông
MINEROS MINEROS S.A.
3115.00-0.48%-15.00Mua95.276K815.156B5.18601.493241.00Vật liệu cơ bản
ELCONDOR CONSTRUC EL CONDOR
1295.000.39%5.00Mua67.615K743.804B6.46200.491471.00Công nghiệp
BVC BOLSA DE VALOR COL
12240.00-0.81%-100.00Bán4.260K740.685B19.59624.91Tài chính
CONCONCRET CONSTRUCTORA CONCO
550.00-0.54%-3.00Mua112.372K623.840B6.6382.993613.00Công nghiệp
PFAVH AVIANCA HOLDINGS
1710.00-0.87%-15.00Mua343.043K574.880B-308.1621861.00Công nghiệp
MAYAGUEZ MAYAGUEZ S.A.
14591.470.00%0.00Mua0484.395B511.741929.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ORBIS GRUPO ORBIS SA
49157.640.00%0.00Mua0456.224B-66.934640.00Vật liệu cơ bản
VALINDUSTR VALORES INDUSTRIAL
7540.980.00%0.00Mua0376.579B-3381.4330.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
INCASTILLA CASTILLA AGRICOLA
21170.800.00%0.00Mua0340.419B-108.9848.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PAZRIO ACERIAS PAZ DEL RI
13.200.00%0.00Mua0328.293B-0.712264.00Vật liệu cơ bản
VALSIMESA VALORES SIMESA
5950.000.00%0.00Mua0220.875B3.00Tài chính
PFCARPAK CARVAJAL EMPAQUES
5300.000.00%0.00Mua0195.752B-18.564434.00Vật liệu cơ bản
CORFERIAS CORP FERIAS EXPOSI
1150.000.00%0.00Mua0192.381B8.79130.81Công nghiệp
EMPAQUES CIA DE EMPAQUES
14000.000.00%0.00Mua0172.987B17.68791.631180.00Vật liệu cơ bản
ELECTULUA CIA DE ELECT TULUA
500000.000.00%0.00Mua0169.322B54649.1358.00Công ty dịch vụ công cộng
COLTEJER COLOMB DE TEJIDOS
1650.000.00%0.00Mua44115.500B-408.531858.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ENKA ENKA DE COLOMBIA S
8.000.00%0.00Mua117.944K94.190B23.040.351018.00Vật liệu cơ bản
BMC BMC BOLSA MERCANTI
1460.000.00%0.00Mua086.431B6.47225.50110.00Tài chính
INESA INV EQUIPOS Y SERV
522.850.00%0.00Bán070.774B93.4415.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MARLY CLINICA DE MARLY
5300.000.00%0.00Bán063.422B2357.37696.00Chăm sóc sức khỏe
FABRICATO TEXTILES FABRICATO
6.006.95%0.39Mua1.400M55.119B-3.654883.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
INVENSA INV VENECIA SA
643.280.00%0.00Mua053.429B50.1410.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
AGROCHAL AGROGUACHAL S.A.
462.320.00%0.00Mua051.291B22.2320.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SANFELIPE CIA AGRIC SAN FELI
565.770.00%0.00Mua048.656B61.5615.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TITAN MANUF DE CEMENTO
18000.000.00%0.00Bán025.172B-10144.27204.00Vật liệu cơ bản
DESCAUCANO ADECANA SA
5406.220.00%0.00Mua017.065B-181.996.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ESTRA INDUSTRIAS ESTRA
118.000.00%0.00Sức bán mạnh08.402B7.0616.70605.00Vật liệu cơ bản
FGNTOLIMA FD GANADERO TOLIMA
40.380.00%0.00Mua07.559B-5.7682.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
RIOPAILIND RIOPAILA CASTILLA
11204.550.00%0.00Mua00-1347.312095.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
COLOMBINA COLOMBINA
1452.060.00%0.00Mua00108.10Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
RCNTELEVI RCN TELEVISION SA
49104.770.00%0.00Theo dõi00-15881.471331.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất