Các công ty lớn nhất theo giá trị vốn hóa thị trường — Thị trường Chứng khoán Colombia

Giá trị vốn hóa thị trường cho thấy giá trị của một công ty khi lấy giá cổ phiếu nhân với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Tại đây bạn có thể thấy các công ty có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất. Các cổ phiếu vốn hóa lớn thường là những công ty dẫn đầu ngành và lĩnh vực, đồng thời đại diện cho các công ty lâu đời, nổi tiếng.

Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ECOPETROLECOPETROL S.A.
104.642T COP2545 COP+0.99%1.148M0.264.82527.85 COP−31.29%21.91%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
BCOLOMBIABANCOLOMBIA S.A.
28.7T COP31400 COP−1.01%62.533K0.668.953509.33 COP10.93%Tài chính
Theo dõi
NUTRESAGRUPO NUTRESA S.A.
22.891T COP49980 COP0.00%00.0030.401644.29 COP−12.98%2.11%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
SDGEBGRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP
17.628T COP1735 COP0.00%0Công ty dịch vụ công cộng
GEBGRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP
17.628T COP1920 COP+1.05%286.701K0.465.75333.71 COP+11.65%8.78%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
ISAINTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.
16.859T COP15220 COP+0.40%236.859K0.516.832227.37 COP+11.13%5.39%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
GRUPOSURAGRUPO INVERSIONES SURAMERICANA
15.852T COP30980 COP+3.27%8.37K0.5713.302329.19 COP+75.72%3.73%Tài chính
Bán
GRUPOAVALGRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
10.797T COP458 COP0.00%3.653K0.1533.3913.72 COP7.07%Tài chính
Bán
BHIBAC HOLDING INTERN
8.774T COP203 COP0.00%85.949K0.125.5736.47 COP−99.36%17.66%Tài chính
BOGOTABANCO DE BOGOTA S.A.
8.689T COP24460 COP−0.08%1.529K0.2524.171012.08 COP7.47%Tài chính
GRUPOARGOSGRUPO ARGOS S.A
8.372T COP10380 COP−0.19%109.301K0.277.471389.33 COP+78.73%5.18%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
COLTELCOLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.
7.076T COP2075 COP0.00%0−127.41 COP−214.85%1.44%Truyền thông
CEMARGOSCEMENTOS ARGOS S.A.
6.379T COP5450 COP−1.62%2.392M1.6614.35379.84 COP+126.76%5.92%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
PROMIGASPROMIGAS S.A. E.S.P.
4.732T COP4170 COP+1.21%6.93K0.335.93702.84 COP−34.57%9.93%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
EXITOALMACENES EXITO S.A.
4.568T COP3520 COP0.00%0−54.26 COP−118.57%4.76%Bán Lẻ
Mua
CORFICOLCFCORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.
4.343T COP11940 COP0.00%8890.025.942010.08 COP7.64%Tài chính
Theo dõi
GRUBOLIVARGRUPO BOLIVAR S.A.
3.955T COP50000 COP+2.04%2.688K2.9324.142071.10 COP4.62%Tài chính
BBVACOLBANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.
3.478T COP238 COP0.00%00.0011.2121.22 COP20.14%Tài chính
CELSIACELSIA S.A E.S.P
2.611T COP2440 COP+1.67%81.621K0.2216.32149.49 COP−61.24%11.29%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
PROTECCIONADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CES PROTECCION
2.111T COP83100 COP0.00%04.6917714.93 COP+48.45%0.00%Tài chính
OCCIDENTEBANCO DE OCCIDENTE S.A.
1.871T COP12000 COP0.00%00.003.683261.90 COP12.08%Tài chính
POPULARBANCO POPULAR S.A.
1.7T COP220 COP0.00%00.008.22%Tài chính
TERPELORGANIZACION TERPEL S.A.
1.295T COP7140 COP0.00%2.422K0.325.081405.48 COP−30.09%12.87%Dịch vụ Phân phối
RCNTELEVIR.C.N. TELEVISION S.A.
780.371B COP49100 COP0.00%00.00%Dịch vụ Khách hàng
BVCBOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.
680.171B COP11240 COP+1.26%15.11K1.5519.79567.96 COP−21.49%10.38%Tài chính
RIOPAILINDRIOPAILA CASTILLA S.A.
669.019B COP11200 COP0.00%07.271539.60 COP2.34%Công nghiệp Chế biến
MAYAGUEZMAYAGUEZ S.A.
659.639B COP14600 COP0.00%03.394301.83 COP+51.35%3.79%Công nghiệp Chế biến
VILLASBANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
646.627B COP2900 COP0.00%00.00−931.01 COP13.45%Tài chính
VALINDUSTRVALORES INDUSTRIALES S.A.
539.321B COP9710 COP0.00%012.02807.54 COP+849.46%4.65%Tài chính
MINEROSMINEROS S.A.
509.554B COP1700 COP+1.49%68.362K0.5714.41117.97 COP−75.33%17.59%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
INCASTILLACASTILLA AGRICOLA S.A
415.55B COP21180 COP0.00%03.83%Công nghiệp Chế biến
RIOPAILARIOPAILA AGRICOLA S.A.
379.965B COP11260 COP0.00%04.81%Công nghiệp Chế biến
CARACOLTVCARACOL TELEVISION S.A.
369.803B COP804 COP0.00%00.00%Dịch vụ Khách hàng
ELCONDORCONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A
338.876B COP590 COP0.00%0−259.85 COP−132.20%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
EMPAQUESCOMPANIA DE EMPAQUES S.A.
287.9B COP23300 COP0.00%014.711584.32 COP−40.11%2.70%Công nghiệp Chế biến
ETBEMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.
278.718B COP78.5 COP0.00%4070.02−7.41 COP−137.38%0.00%Truyền thông
CONCONCRETCONSTRUCTORA CONCRETO S.A
256.342B COP226 COP0.00%00.005.85%Dịch vụ Công nghiệp
ENKAENKA DE COLOMBIA S.A.
211.927B COP18.0 COP0.00%16.827K0.118.572.10 COP−27.17%2.22%Công nghiệp Chế biến
PAZRIOACERIAS PAZ DEL RIO S.A.
174.095B COP7.00 COP0.00%0−0.56 COP−129.34%23.00%Khoáng sản phi năng lượng
GASORIENTEGAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P.
163.106B COP1330 COP0.00%02.44544.90 COP+50.53%25.22%Công ty dịch vụ công cộng
BMCBMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A
98.27B COP1660 COP0.00%019.70%Tài chính
CREDIFAMICREDIFAMILIA COMPANIA DE FINANCIAMIENTO SA
90.153B COP2500 COP0.00%03.33750.71 COP13.84%Tài chính
DESCAUCANOALIMENTOS DERIVADOS DE LA CANA S.A.
88.421B COP5410 COP0.00%0−56.85 COP0.00%Dịch vụ Thương mại
CORFERIASCORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A.
84.533B COP505 COP0.00%02.97170.04 COP+43.87%3.87%Dịch vụ Thương mại
COLTEJERCOMPANIA COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A.
70B COP1000 COP0.00%00.00−11.53 COP+99.27%0.00%Công nghiệp Chế biến
FABRICATOFABRICATO S.A.
41.684B COP4.53 COP0.00%00.00%Công nghiệp Chế biến
INVENSAINVERSIONES VENECIA S.A.
31.625B COP506 COP0.00%04.15121.86 COP−2.30%25.08%Công nghiệp Chế biến
AGROCHALAGROGUACHAL S.A.
30.36B COP506 COP0.00%05.00101.22 COP−17.32%14.39%Công nghiệp Chế biến
TITANMANUFACTURAS DE CEMENTO S.A.
26.011B COP18600 COP0.00%00.00%Khoáng sản phi năng lượng
CONCIVILESCONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
16.416B COP171 COP0.00%00.00%Dịch vụ Công nghiệp
EQACINVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF ACC
1094840 COP0.00%23.33Hỗn hợp
SPXSINVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC
3578380 COP0.00%00.00Hỗn hợp
SDEEBEMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P.
71960 COP0.00%0
LLPLATAM LOGISTIC PROPERTIES S.A.
3825 COP0.00%0
VOOVANGUARD SP 500
1654140 COP0.00%90.78Hỗn hợp
SGLDINVESCO PHYSICAL GOLD ETC
785400 COP0.00%00.00Hỗn hợp