Các công ty lớn nhất theo vốn hóa thị trường — Thị trường Chứng khoán Colombia

Vốn hóa thị trường thể hiện giá trị của một công ty bằng cách nhân giá cổ phiếu với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Các công ty được sắp xếp theo vốn hóa thị trường của họ. Bất kỳ công ty đại chúng nào có thị phần trên 10 tỷ đô la thường được coi là công ty có vốn hóa lớn. Cổ phiếu vốn hóa lớn thường là các công ty đầu ngành và lĩnh vực và là các công ty đã được thành lập lâu đời và có tiếng trên thị trường.

           
AAPL Apple Inc
914900.000.00%0.00Sức mua mạnh04068988.112B22.4741041.85137000.00Công nghệ
AMZN AMAZON COM INC
5995040.000.00%0.00Mua02988588.743B78.6578221.23750000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FB FACEBOOK INC
680000.001.04%6980.00Sức mua mạnh1601954762.426B31.8621647.5443030.00Công nghệ
JPM JPMORGAN CHASE &CO
446060.000.00%0.00Sức mua mạnh01408484.431B12.8535051.42257444.00Tài chính
JNJ JOHNSON & JOHNSON
463540.000.00%0.00Mua01220257.075B25.7118308.82135100.00Chăm sóc sức khỏe
BAC BK OF AMERICA CORP
113500.000.00%0.00Sức mua mạnh01018971.718B12.149401.47209000.00Tài chính
PFE PFIZER INC
128880.000.00%0.00Mua0716739.361B13.859544.2992400.00Chăm sóc sức khỏe
C CITIGROUP INC
255920.000.00%0.00Sức mua mạnh0561748.864B9.8326287.51199000.00Tài chính
ECOPETROL ECOPETROL SA
3120.001.46%45.00Mua3.230M127461.754B10.94283.439150.00Năng lượng
BCOLOMBIA BANCOLOMBIA SA
41420.00-0.19%-80.00Mua82.944K40358.261B11.063795.1430900.00Tài chính
PFBCOLOM BANCOLOMBIA SA
43520.00-0.64%-280.00Bán346.042K40358.261B11.063795.1430900.00Tài chính
PFAVAL GRUPO AVAL ACCIONE
1400.000.00%0.00Mua327.643K31193.424B9.72144.0568892.00Tài chính
GRUPOAVAL GRUPO AVAL ACCIONE
1395.006.90%90.00Mua73.096K31193.424B9.72144.0568892.00Tài chính
BOGOTA BANCO DE BOGOTA SA
83500.00-1.74%-1480.00Mua19.845K27814.315B9.299038.9236173.00Tài chính
ISA INTERCONEXION ELEC
18920.00-1.15%-220.00Bán66.683K21289.569B11.961606.603968.00Công ty dịch vụ công cộng
GEB GPO ENERGIA BOGOTA
2165.00-0.46%-10.00Bán314.007K20060.872B9.78223.35342.00Công ty dịch vụ công cộng
GRUPOSURA GPO DE INVERSIONES
33000.00-0.42%-140.00Sức bán mạnh31.870K19344.934B10.433186.6020690.00Tài chính
PFGRUPSURA GPO DE INVERSIONES
28140.00-0.50%-140.00Bán444.825K19344.934B10.433186.6020690.00Tài chính
PFGRUPOARG GRUPO ARGOS S.A.
13000.00-3.70%-500.00Bán4.870K15687.257B22.22823.7011250.00Vật liệu cơ bản
GRUPOARGOS GRUPO ARGOS S.A.
18100.000.56%100.00Mua39.484K15687.257B22.22823.7011250.00Vật liệu cơ bản
NUTRESA GRUPO NUTRESA SA
25000.000.00%0.00Bán168.383K11365.049B20.621198.01119.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PROMIGAS PROMIGAS SA
7750.000.00%0.00Bán14.579K8795.072B10.96707.372468.00Công ty dịch vụ công cộng
PFCORFICOL CORFICOLOMBIANA
24020.000.00%0.00Bán07891.620B4.586169.6111930.00Tài chính
CORFICOLCF CORFICOLOMBIANA
28900.001.05%300.00Mua20.871K7891.620B4.586169.6111930.00Tài chính
PFCEMARGOS CEMENTOS ARGOS SA
5420.004.03%210.00Sức bán mạnh3.883K7842.888B39.95170.458057.00Vật liệu cơ bản
CEMARGOS CEMENTOS ARGOS SA
6720.00-0.44%-30.00Bán810.097K7842.888B39.95170.458057.00Vật liệu cơ bản
EXITO ALMACENES EXITO
16240.00-9.58%-1720.00Bán5.376K7609.273B-285.6741090.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
EPSA EMP DE ENERGIA PAC
18900.000.00%0.00Bán06554.389B19.31978.90732.00Công ty dịch vụ công cộng
OCCIDENTE BCO DE OCCIDENTE
38000.000.00%0.00Mua2005924.189B10.843505.393353.00Tài chính
GRUBOLIVAR GRUPO BOLIVAR SA
70000.000.00%0.00Bán6.251K5452.115B3.5719328.3425177.00Tài chính
PFBBVACOL BBVA COLOMBIA SA
385.000.00%0.00Mua05179.568B9.5337.776700.00Tài chính
BBVACOL BBVA COLOMBIA SA
360.000.00%0.00Mua257.071K5179.568B9.5337.776700.00Tài chính
PFDAVVNDA BANCO DAVIVIENDA S
43500.00-0.37%-160.00Mua10.506K4751.714B14.013141.0817167.00Tài chính
CELSIA CELSIA S.A E.S.P
4340.000.46%20.00Bán45.749K4622.281B26.82161.061429.00Công ty dịch vụ công cộng
FAMILIA PRODUCTOS FAMILIA
3715.000.00%0.00Mua04131.685B17.68210.433038.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PROTECCION PROTECCION
121000.000.83%1000.00Mua1263074.301B9.7512408.201881.00Tài chính
GASNATURAL GAS NATURAL ESP
75080.00-7.88%-6420.00Sức bán mạnh7632771.773B11.396594.59529.00Công ty dịch vụ công cộng
POPULAR BCO POPULAR SA
320.000.00%0.00Sức bán mạnh02472.104B6.4749.476078.00Tài chính
CLH CEMEX LATAM HLDGS
4205.000.12%5.00Sức bán mạnh1.295K2343.032B13.92303.564067.00Vật liệu cơ bản
CNEC CANACOL ENERGY LTD
11820.00-2.80%-340.00Bán53.460K2151.529B-144.19212.00Năng lượng
TERPEL ORGANIZ TERPEL SA
10400.000.58%60.00Sức bán mạnh34.501K1875.929B11.33912.722405.00Năng lượng
PFVILLA051 BANCO AV VILLAS
5710.000.00%0.00Bán01375.355B6.41954.785054.00Tài chính
PFVILLAS00 BANCO AV VILLAS
5710.000.00%0.00Bán01375.355B6.41954.785054.00Tài chính
PFVILLA053 BANCO AV VILLAS
5710.000.00%0.00Bán01375.355B6.41954.785054.00Tài chính
PFVILLAS BANCO AV VILLAS
6180.000.00%0.00Mua01375.355B6.41954.785054.00Tài chính
PFVILLASCA BANCO AV VILLAS
5360.000.00%0.00Mua01375.355B6.41954.785054.00Tài chính
VILLAS BANCO AV VILLAS
6120.000.00%0.00Sức mua mạnh01375.355B6.41954.785054.00Tài chính
PFVILLAS01 BANCO AV VILLAS
5710.000.00%0.00Bán01375.355B6.41954.785054.00Tài chính
CARTON CARTON DE COLOMBIA
9850.000.00%0.00Mua01061.003B10.05980.261610.00Vật liệu cơ bản
ETB EMPRESA DE TELECOM
256.00-4.12%-11.00Mua6.766K908.942B308.030.832807.00Dịch vụ Viễn thông
MINEROS MINEROS S.A.
3205.00-0.16%-5.00Bán45.445K842.633B5.64570.903241.00Vật liệu cơ bản
ELCONDOR CONSTRUC EL CONDOR
1250.00-1.57%-20.00Mua12.500K729.445B10.16124.951471.00Công nghiệp
BVC BOLSA DE VALOR COL
10700.000.00%0.00Bán2.337K647.494B17.23620.83Tài chính
PFAVH AVIANCA HOLDINGS
1820.00-2.41%-45.00Mua56.022K623.627B-1611.2821861.00Công nghiệp
MAYAGUEZ MAYAGUEZ S.A.
14600.000.00%0.00Mua0523.763B1063.251929.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CONCONCRET CONSTRUCTORA CONCO
435.00-2.03%-9.00Bán28.789K503.609B5.2185.253613.00Công nghiệp
ORBIS GRUPO ORBIS SA
49160.000.00%0.00Mua0493.303B1139.724640.00Vật liệu cơ bản
VALINDUSTR VALORES INDUSTRIAL
7540.000.00%0.00Bán0407.185B-3597.0730.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
INCASTILLA CASTILLA AGRICOLA
21180.000.00%0.00Mua0368.086B803.1648.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PAZRIO ACERIAS PAZ DEL RI
13.200.00%0.00Mua0328.293B0.142264.00Vật liệu cơ bản
VALSIMESA VALORES SIMESA
5380.00-4.10%-230.00Sức bán mạnh33.453K208.253B64.1187.503.00Tài chính
PFCARPAK CARVAJAL EMPAQUES
5300.000.00%0.00Mua0195.752B-32.224434.00Vật liệu cơ bản
ELECTULUA CIA DE ELECT TULUA
500000.000.00%0.00Mua0183.084B52162.4158.00Công ty dịch vụ công cộng
EMPAQUES CIA DE EMPAQUES
13960.000.00%0.00Sức bán mạnh0172.987B965.051180.00Vật liệu cơ bản
ENKA ENKA DE COLOMBIA S
11.200.00%0.00Sức mua mạnh267.587K131.866B13.240.851018.00Vật liệu cơ bản
GASORIENTE GASORIENTE S.A.
1330.000.00%0.00Bán0126.899B202.9596.00Công ty dịch vụ công cộng
BMC BMC BOLSA MERCANTI
1460.000.00%0.00Mua086.431B6.82214.22110.00Tài chính
CONCIVILES CONSTRUCCIONES CIV
171.000.00%0.00Bán086.380B541.97693.00Công nghiệp
COLTEJER COLOMB DE TEJIDOS
1105.000.00%0.00Bán077.350B-581.961858.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
INESA INV EQUIPOS Y SERV
523.000.00%0.00Mua076.526B114.7415.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MARLY CLINICA DE MARLY
6600.000.00%0.00Mua070.908B2.252935.39696.00Chăm sóc sức khỏe
INVENSA INV VENECIA SA
643.000.00%0.00Bán057.771B103.5310.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
AGROCHAL AGROGUACHAL S.A.
462.000.00%0.00Bán055.460B3.8320.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SANFELIPE CIA AGRIC SAN FELI
566.000.00%0.00Mua052.610B104.8915.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
FABRICATO TEXTILES FABRICATO
5.250.00%0.00Bán15.492M48.310B-4.224883.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TITAN MANUF DE CEMENTO
18000.000.00%0.00Bán025.172B6.462788.47204.00Vật liệu cơ bản
DESCAUCANO ADECANA SA
5410.000.00%0.00Mua018.452B-163.086.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ESTRA INDUSTRIAS ESTRA
125.000.00%0.00Bán08.901B9.7212.86605.00Vật liệu cơ bản
FGNTOLIMA FD GANADERO TOLIMA
40.40-0.00%-0.00Mua08.173B-7.6882.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
COLOMBINA COLOMBINA
1450.000.00%0.00Bán00124.70Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
RIOPAILIND RIOPAILA CASTILLA
11200.000.00%0.00Bán00-1070.122095.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
RCNTELEVI RCN TELEVISION SA
49100.000.00%0.00Bán00-13229.841331.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất