Các công ty lớn nhất theo vốn hóa thị trường

Vốn hóa thị trường thể hiện giá trị của một công ty bằng cách nhân giá cổ phiếu với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Các công ty được sắp xếp theo vốn hóa thị trường của họ. Bất kỳ công ty đại chúng nào có thị phần trên 10 tỷ đô la thường được coi là công ty có vốn hóa lớn. Cổ phiếu vốn hóa lớn thường là các công ty đầu ngành và lĩnh vực và là các công ty đã được thành lập lâu đời và có tiếng trên thị trường.

           
AMZN AMAZON COM INC
5228380.000.00%0.00Mua02626212.000B103.6453265.38566000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MSFT Tập đoàn Microsoft
327460.000.00%0.00Bán02580292.600B25.1613487.81131000.00Công nghệ
GOOGL Alphabet Inc (Google) Class A
3428000.000.00%0.00Mua02416966.000B26.75131223.1094372.00Công nghệ
AAPL APPLE INC
474640.000.00%0.00Bán02345306.600B12.7639093.13132000.00Công nghệ
FB FACEBOOK INC
465000.003.22%14500.00Mua1591352470.700B19.9123949.6233606.00Công nghệ
JNJ JOHNSON & JOHNSON
407520.000.00%0.00Sức bán mạnh01095378.700B24.0317232.80134000.00Chăm sóc sức khỏe
JPM JPMORGAN CHASE &CO
323300.000.00%0.00Bán01071037.500B11.4028818.12255313.00Tài chính
XOM EXXON MOBIL CORP
229480.000.00%0.00Bán0967542.050B17.7112906.1969600.00Năng lượng
WMT WALMART INC
303340.000.00%0.00Mua0892894.500B58.405300.202300000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BAC BK OF AMERICA CORP
82020.000.00%0.00Bán0877485.840B10.908440.69205000.00Tài chính
PFE PFIZER INC
138700.000.00%0.00Bán0779070.300B17.567776.6490200.00Chăm sóc sức khỏe
PG PROCTER & GAMBLE
295580.000.00%0.00Bán0728047.100B22.5413221.0292000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
T AT&T INC
99120.000.00%0.00Mua0709461.500B15.236418.80269280.00Dịch vụ Viễn thông
INTC INTEL CORP
152220.000.00%0.00Mua0700688.400B11.1813943.48102700.00Công nghệ
CVX CHEVRON CORP
360200.000.00%0.00Bán0678981.650B17.5120476.7051900.00Năng lượng
C CITIGROUP INC
178420.000.00%0.00Bán0469947.170B9.2721403.30206000.00Tài chính
MCD MCDONALD'S CORP
578240.000.00%0.00Mua0441030.500B23.8224251.76235000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CAT CATERPILLAR INC
411440.000.00%0.00Mua0247826.540B12.8533052.3998400.00Công nghiệp
GS GOLDMAN SACHS GRP
564780.000.00%0.00Bán0233839.710B8.2077684.9939800.00Tài chính
ECOPETROL ECOPETROL SA
2895.00-1.19%-35.00Bán4.519M120471.910B9.77300.059150.00Năng lượng
PFBCOLOM BANCOLOMBIA SA
34020.00-0.23%-80.00Mua162.894K32221.205B12.592660.1430973.00Tài chính
BCOLOMBIA BANCOLOMBIA SA
33760.000.78%260.00Sức mua mạnh27.327K32221.205B12.592660.1430973.00Tài chính
ISA INTERCONEXION ELEC
13980.000.72%100.00Mua339.788K31014.980B12.691094.074221.00Công ty dịch vụ công cộng
PFAVAL GRUPO AVAL ACCIONE
1060.00-0.93%-10.00Mua795.406K23952.093B9.63111.6268892.00Tài chính
GRUPOAVAL GRUPO AVAL ACCIONE
1075.00-0.92%-10.00Mua100.225K23952.093B9.63111.6268892.00Tài chính
PFGRUPSURA GPO DE INVERSIONES
31000.000.00%0.00Mua10.210K19019.025B12.682576.9220690.00Tài chính
GRUPOSURA GPO DE INVERSIONES
32680.000.00%0.00Mua41.904K19019.025B12.682576.9220690.00Tài chính
BOGOTA BANCO DE BOGOTA SA
57920.001.47%840.00Theo dõi1.650K18909.493B7.977161.8036320.00Tài chính
EEB GPO ENERGIA BOGOTA
1810.000.00%0.00Mua1.749M16617.930B11.13162.62342.00Công ty dịch vụ công cộng
PFGRUPOARG GRUPO ARGOS S.A.
14100.000.86%120.00Mua40.790K14830.030B27.54628.2611250.00Vật liệu cơ bản
GRUPOARGOS GRUPO ARGOS S.A.
17100.00-1.16%-200.00Mua48.715K14830.030B27.54628.2611250.00Vật liệu cơ bản
NUTRESA GRUPO NUTRESA SA
23780.00-0.08%-20.00Mua91.189K10950.939B22.671049.67154.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PFCEMARGOS CEMENTOS ARGOS SA
5700.000.00%0.00Bán3.972K8119.290B173.7340.584500.00Vật liệu cơ bản
CEMARGOS CEMENTOS ARGOS SA
7050.000.00%0.00Mua112.443K8119.290B173.7340.584500.00Vật liệu cơ bản
SDEPSA EMP DE ENERGIA PAC
19240.000.00%0.00Mua06670.534B26.09737.52732.00Công ty dịch vụ công cộng
EPSA EMP DE ENERGIA PAC
19240.000.00%0.00Mua06670.534B26.09737.52732.00Công ty dịch vụ công cộng
PROMIGAS PROMIGAS SA
5400.001.89%100.00Mua37.552K6128.180B8.80613.502468.00Công ty dịch vụ công cộng
OCCIDENTE BCO DE OCCIDENTE
38100.000.00%0.00Bán05939.779B13.772767.333353.00Tài chính
EXITO ALMACENES EXITO
13000.000.46%60.00Theo dõi103.312K5792.000B3217.78-18.2841090.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PFCORFICOL CORFICOLOMBIANA
16500.004.43%700.00Mua04471.173B4.493563.0211642.00Tài chính
CORFICOLCF CORFICOLOMBIANA
16400.002.50%400.00Bán102.967K4471.173B4.493563.0211642.00Tài chính
CELSIA CELSIA S.A E.S.P
3995.00-0.12%-5.00Mua12.557K4279.890B19.38206.431429.00Công ty dịch vụ công cộng
GRUBOLIVAR GRUPO BOLIVAR SA
52500.000.19%100.00Mua1.000K4139.092B2.7119328.3425177.00Tài chính
BBVACOL BBVA COLOMBIA SA
265.000.00%0.00Mua1.107M3812.738B5.9044.935319.00Tài chính
PFDAVVNDA BANCO DAVIVIENDA S
34260.00-0.12%-40.00Mua128.310K3704.177B11.193064.8017324.00Tài chính
FAMILIA PRODUCTOS FAMILIA
2500.000.00%0.00Mua02776.670B12.99192.523038.00Vật liệu cơ bản
GASNATURAL GAS NATURAL ESP
73800.000.00%0.00Mua02724.518B11.316522.50529.00Công ty dịch vụ công cộng
CLH CEMEX LATAM HLDGS
4280.004.39%180.00Theo dõi94.071K2283.408B24.98165.474156.00Vật liệu cơ bản
CNEC CANACOL ENERGY LTD
10220.00-0.39%-40.00Mua66.414K1853.717B-2825.26270.00Năng lượng
TERPEL ORGANIZ TERPEL SA
9500.00-1.04%-100.00Bán10.878K1741.675B12.72754.972405.00Năng lượng
PFVILLASCA BANCO AV VILLAS
5358.99-0.00%-0.00Bán01146.130B5.56916.904468.00Tài chính
PFVILLAS BANCO AV VILLAS
4000.000.00%0.00Bán01146.130B5.56916.904468.00Tài chính
PFVILLA051 BANCO AV VILLAS
5714.70-0.00%-0.00Bán01146.130B5.56916.904468.00Tài chính
PFVILLAS00 BANCO AV VILLAS
5714.70-0.00%-0.00Bán01146.130B5.56916.904468.00Tài chính
PFVILLAS01 BANCO AV VILLAS
5714.70-0.00%-0.00Sức bán mạnh01146.130B5.56916.904468.00Tài chính
VILLAS BANCO AV VILLAS
5100.000.00%0.00Mua5001146.130B5.56916.904468.00Tài chính
PFVILLA053 BANCO AV VILLAS
5714.70-0.00%-0.00Bán01146.130B5.56916.904468.00Tài chính
ETB EMPRESA DE TELECOM
250.00-1.19%-3.00Bán94.744K898.290B20.7512.192807.00Dịch vụ Viễn thông
BVC BOLSA DE VALOR COL
11880.00-0.17%-20.00Bán11.525K718.900B9.681227.76Tài chính
CARTON CARTON DE COLOMBIA
6500.00-0.15%-10.00Bán1.600K700.154B6.79957.231610.00Vật liệu cơ bản
PFAVH AVIANCA HOLDINGS
1850.001.09%20.00Mua154.868K615.223B-85.7425306.00Công nghiệp
ELCONDOR CONSTRUC EL CONDOR
1060.000.00%0.00Sức mua mạnh11.800K608.828B5.76164.411471.00Công nghiệp
MINEROS MINEROS S.A.
2000.00-1.72%-35.00Bán21.492K523.375B6.20324.673241.00Vật liệu cơ bản
BIOMAX BIOMAX BIOCOMBUSTI
2200.000.00%0.00Bán0521.866B9.00244.52204.00Năng lượng
MAYAGUEZ MAYAGUEZ S.A.
14591.470.00%0.00Mua0474.509B1066.001929.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ORBIS GRUPO ORBIS SA
49157.64-0.00%-0.00Bán0446.913B519.534640.00Vật liệu cơ bản
CONCONCRET CONSTRUCTORA CONCO
361.000.28%1.00Theo dõi40.881K409.466B4.3582.993613.00Công nghiệp
VALINDUSTR VALORES INDUSTRIAL
7540.980.00%0.00Mua0368.894B1039.2730.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
INCASTILLA CASTILLA AGRICOLA
21170.80-0.00%-0.00Bán0333.472B447.9548.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PAZRIO ACERIAS PAZ DEL RI
13.200.00%0.00Mua0328.293B-0.482264.00Vật liệu cơ bản
PFCARPAK CARVAJAL EMPAQUES
5300.000.00%0.00Mua0195.752B21.70244.234434.00Vật liệu cơ bản
CORFERIAS CORP FERIAS EXPOSI
1150.000.00%0.00Mua0192.381B7.51153.15Công nghiệp
EMPAQUES CIA DE EMPAQUES
14000.000.00%0.00Mua0172.987B18.23767.951180.00Vật liệu cơ bản
VALSIMESA VALORES SIMESA
4530.000.00%0.00Mua0168.162B3.00Tài chính
ELECTULUA CIA DE ELECT TULUA
500000.000.00%0.00Mua0165.997B48430.0858.00Công ty dịch vụ công cộng
GASORIENTE GASORIENTE S.A.
1330.990.00%0.00Bán0114.966B255.2196.00Công ty dịch vụ công cộng
ENKA ENKA DE COLOMBIA S
7.000.00%0.00Mua082.416B35.230.201018.00Vật liệu cơ bản
CONCIVILES CONSTRUCCIONES CIV
171.280.00%0.00Bán078.257B149.30693.00Công nghiệp
COLTEJER COLOMB DE TEJIDOS
1015.000.00%0.00Bán071.050B-408.531858.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
INESA INV EQUIPOS Y SERV
522.850.00%0.00Sức mua mạnh069.330B24.2115.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MARLY CLINICA DE MARLY
5300.000.00%0.00Bán062.128B1629.37696.00Chăm sóc sức khỏe
INFABRI TEXTILES FABRICATO
10.100.00%0.00Bán055.211B-2.384883.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FABRICATO TEXTILES FABRICATO
6.00-7.69%-0.50Bán2.571M55.211B-2.384883.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
INVENSA INV VENECIA SA
643.28-0.00%-0.00Bán052.338B34.1110.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
AGROCHAL AGROGUACHAL S.A.
462.32-0.00%-0.00Bán050.245B24.0720.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SANFELIPE CIA AGRIC SAN FELI
565.77-0.00%-0.00Bán047.663B5.2715.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BMC BMC BOLSA MERCANTI
740.000.00%0.00Bán043.807B4.14178.95110.00Tài chính
COOMEVAEPS COOMEVA ENTIDAD PR
0.080.00%0.00Bán027.112B-0.005861.00Chăm sóc sức khỏe
DESCAUCANO ADECANA SA
5406.22-0.00%-0.00Bán016.717B-260.506.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ESTRA INDUSTRIAS ESTRA
140.000.00%0.00Bán09.969B6.1722.68605.00Vật liệu cơ bản
FGNTOLIMA FD GANADERO TOLIMA
40.38-0.00%-0.00Sức bán mạnh07.405B-0.8382.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
RIOPAILIND RIOPAILA CASTILLA
11204.550.00%0.00Mua00-1927.372095.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
RCNTELEVI RCN TELEVISION SA
49104.770.00%0.00Theo dõi00-14903.291331.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất