Vốn hóa thị trường cao nhất Các công ty Colombia

Thuật ngữ vốn hóa thị trường đề cập đến tổng giá trị của một công ty khi bạn cộng tất cả cổ phiếu đang lưu hành của công ty và bạn không thể cộng tổng số tiền lớn hơn các tổ chức này. Trong danh sách bên dưới, bạn có thể tìm thấy những người khổng lồ của ngành: Thị trường Chứng khoán Colombia, những công ty cao ngất ngưởng về nỗ lực kinh tế - mái nhà vĩ đại của doanh nghiệp, đã đạt được những thành tựu vàng. Đây là Các công ty Colombia lớn nhất theo vốn hóa thị trường.

Ticker
Vốn hóa
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
ECOPETROLECOPETROL S.A.
101.764TCOP2475COP3.08%74COP
Mua
22.193M54.927B3.03793.66COPNăng lượng Mỏ
BCOLOMBIABANCOLOMBIA S.A.
34.756TCOP40700COP−0.44%−180COP
Mua
199.42K8.116B11.173660.20COP29.955KTài chính
ISAINTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.
21.134TCOP19080COP3.14%580COP
Mua
318.059K6.069B2004.34COP4.452KCông ty dịch vụ công cộng
GRUPOSURAGRUPO INVERSIONES SURAMERICANA
18.96TCOP37530COP−4.46%−1750COP
Bán
3.456K129.704M17.112295.38COPTài chính
NUTRESAGRUPO NUTRESA S.A.
18.778TCOP41000COP−1.11%−460COP
Bán
11.36K465.76M21.941889.54COPHàng tiêu dùng không lâu bền
GEBGRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP
16.691TCOP1818COP−1.20%−22COP
Theo dõi
3.036M5.52B6.16298.88COPCông ty dịch vụ công cộng
GRUPOAVALGRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
13.619TCOP580.0COP5.45%30.0COP
Mua
134.287K77.886MTài chính
BHIBAC HOLDING INTERN
11.92TCOP275.8COP−0.90%−2.5COP
Mua
2.034M561.031M0.055744.98COPTài chính
BOGOTABANCO DE BOGOTA S.A.
11.723TCOP33000COP−2.51%−850COP
Theo dõi
2.605K85.965M2.7312392.22COP36.449KTài chính
GRUPOARGOSGRUPO ARGOS S.A
7.873TCOP10000COP−0.10%−10COP
Bán
175.945K1.759B12.52799.65COPTài chính
COLTELCOLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.
7.076TCOP2075COP0.00%0COP
Theo dõi
0018.70110.93COPTruyền thông
CORFICOLCFCORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.
5.941TCOP16380COP−0.18%−30COP
Bán
47.631K780.196M3.075350.38COP15.242KTài chính
PROMIGASPROMIGAS S.A. E.S.P.
4.971TCOP4380COP1.39%60COP
Mua
26.289K115.146M4.021074.21COP70Công ty dịch vụ công cộng
GRUBOLIVARGRUPO BOLIVAR S.A.
4.822TCOP60980COP−0.03%−20COP
Theo dõi
73444.759M3.7416310.69COP23.988KTài chính
EXITOALMACENES EXITO S.A.
4.672TCOP3600COP−1.23%−45COP
Bán Mạnh
8.993K32.375M12.48292.12COPBán Lẻ
BBVACOLBANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.
4.549TCOP315.0COP0.00%0.0COP
Bán
0089.98COP119Tài chính
CEMARGOSCEMENTOS ARGOS S.A.
4.444TCOP3797COP−0.08%−3COP
Mua
579.141K2.199BKhoáng sản phi năng lượng
OCCIDENTEBANCO DE OCCIDENTE S.A.
3.742TCOP24000COP0.00%0COP
Bán
006.923466.65COP7.151KTài chính
CELSIACELSIA S.A E.S.P
3.108TCOP2905COP−3.20%−96COP
Bán
86.422K251.056M7.98375.89COPCông ty dịch vụ công cộng
CLHCEMEX LATAM HOLDINGS S.A
2.886TCOP4990COP0.85%42COP
Sức mua mạnh
46.172K230.398M−184.92COPDịch vụ Thương mại
POPULARBANCO POPULAR S.A.
1.7TCOP220.0COP0.00%0.0COP
Bán
006.2635.12COP6.86KTài chính
TERPELORGANIZACION TERPEL S.A.
1.444TCOP7960COP0.63%50COP
Bán
7.62K60.655M3.932010.55COPDịch vụ Phân phối
ELCONDORCONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A
918.985BCOP1600COP0.00%0COP
Mua
00−1.69COPDịch vụ Công nghiệp
RCNTELEVIR.C.N. TELEVISION S.A.
780.371BCOP49100COP0.00%0COP
Theo dõi
00174.70281.05COPDịch vụ Khách hàng
VILLASBANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
713.519BCOP3200COP0.00%0COP
Bán
003.95809.82COP4.177KTài chính
CARACOLTVCARACOL TELEVISION S.A.
704.728BCOP804.0COP0.00%0.0COP
Theo dõi
00Dịch vụ Khách hàng
RIOPAILINDRIOPAILA CASTILLA S.A.
669.019BCOP11200COP0.00%0COP
Theo dõi
003.831KCông nghiệp Chế biến
MAYAGUEZMAYAGUEZ S.A.
659.639BCOP14600COP0.00%0COP
Theo dõi
005.142842.31COPCông nghiệp Chế biến
MINEROSMINEROS S.A.
569.501BCOP1900COP5.56%100COP
Mua
208.397K395.954M3.76478.19COPKhoáng sản phi năng lượng
BVCBOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.
470.19BCOP7770COP0.00%0COP
Theo dõi
1.755K13.636M10.74723.45COP472Tài chính
VALINDUSTRVALORES INDUSTRIALES S.A.
419.01BCOP7540COP0.00%0COP
Theo dõi
0088.6585.05COPTài chính
INCASTILLACASTILLA AGRICOLA S.A
415.55BCOP21180COP0.00%0COP
Theo dõi
00Công nghiệp Chế biến
ETBEMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.
391.626BCOP110.3COP0.00%0.0COP
Bán
15.174K1.674M5.5619.83COPTruyền thông
RIOPAILARIOPAILA AGRICOLA S.A.
379.965BCOP11260COP0.00%0COP
Theo dõi
0017.22654.00COPCông nghiệp Chế biến
ENKAENKA DE COLOMBIA S.A.
353.212BCOP30.00COP0.00%0.00COP
Theo dõi
133.926K4.018M10.402.88COPCông nghiệp Chế biến
EMPAQUESCOMPANIA DE EMPAQUES S.A.
287.777BCOP23290COP0.00%0COP
Mua
008.802645.30COPCông nghiệp Chế biến
CONCONCRETCONSTRUCTORA CONCRETO S.A
266.55BCOP235.0COP−0.84%−2.0COP
Bán
134.25K31.549M5.2744.99COPDịch vụ Công nghiệp
PAZRIOACERIAS PAZ DEL RIO S.A.
186.53BCOP7.50COP0.00%0.00COP
Bán
003.961.89COP3.277KKhoáng sản phi năng lượng
GASORIENTEGAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P.
163.106BCOP1330COP0.00%0COP
Theo dõi
003.67361.98COPCông ty dịch vụ công cộng
CREDIFAMICREDIFAMILIA COMPANIA DE FINANCIAMIENTO SA
90.117BCOP2499COP0.00%0COP
Theo dõi
00227Tài chính
DESCAUCANOALIMENTOS DERIVADOS DE LA CANA S.A.
88.421BCOP5410COP0.00%0COP
Theo dõi
00Dịch vụ Thương mại
VALSIMESAVALORES SIMESA S.A.
84.884BCOP3310COP0.00%0COP
Bán
00−2.45COPTài chính
CORFERIASCORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A.
84.533BCOP505.0COP0.00%0.0COP
Bán
004.27118.19COPDịch vụ Thương mại
COLTEJERCOMPANIA COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A.
77.35BCOP1105.0COP0.00%0.0COP
Theo dõi
00−1573.23COP157Công nghiệp Chế biến
MARLYCLINICA DE MARLY S.A.
64.161BCOP8500COP0.00%0COP
Mua
001.774808.30COP831Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
FABRICATOFABRICATO S.A.
58.892BCOP6.40COP0.00%0.00COP
Bán
00Công nghiệp Chế biến
INVENSAINVERSIONES VENECIA S.A.
31.625BCOP506.0COP0.00%0.0COP
Bán
004.06124.72COP9Công nghiệp Chế biến
AGROCHALAGROGUACHAL S.A.
30.36BCOP506.0COP0.00%0.0COP
Mua
004.56110.97COP18Công nghiệp Chế biến
TITANMANUFACTURAS DE CEMENTO S.A.
25.592BCOP18300COP0.00%0COP
Bán
00Khoáng sản phi năng lượng
IUHCISHARES SP 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS (ACC)
51080COP0.00%0COP
Mua
00Hỗn hợp
RBOTISHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS
47390COP0.00%0COP
Bán
00Hỗn hợp
EMCAISHARES J.P. MORGAN EM CORP BOND UCITS (ACC)
25580COP−0.58%−150COP
Mua
46711.946MHỗn hợp
SDIAISHARES $ SHORT DURATION CORP BOND UCITS
26090COP0.00%0COP
Bán Mạnh
00Hỗn hợp
INRAISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF USD (ACC)
143210COP0.00%0COP
Mua
00Hỗn hợp
IDSEISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF USD (ACC)
498200COP0.00%0COP
Mua
00Hỗn hợp
CONCIVILESCONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
171.0COP0.00%0.0COP
Theo dõi
00Dịch vụ Công nghiệp
IJPAISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF USD (ACC)
212930COP0.00%0COP
Sức mua mạnh
00Hỗn hợp
ICHNISHARES MSCI CHINA UCITS ETF USD (ACC)
19990COP5.49%1040COP
Sức mua mạnh
00Hỗn hợp
IUESISHARES S&P 500 ENERGY SECTOR UCITS (ACC)
41650COP0.00%0COP
Bán Mạnh
00Hỗn hợp
IWVLISHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACT UCITS
168410COP0.00%0COP
Mua
00Hỗn hợp
GIBRALTARFONDO DE INV INM G
17178000COP0.00%0COP
Mua
00