Định giá quá caoChứng khoán Colombia

Cổ phiếu đã tăng đáng kể về giá trị do lượng cầu lớn được gọi là mua quá mức. Trường hợp này thường xảy ra khi có nhiều người mua hơn người bán, những người có hành động để tiếp cận với tài sản - có thể xảy ra - đẩy giá lên cao đến mức không còn có thể biện minh được bằng nguồn tài chính cơ bản của công ty. Một kịch bản phổ biến khác khiến cổ phiếu trở nên quá mua là khi một doanh nghiệp mua lại cổ phiếu của chính mình. Kiểm tra Chứng khoán Colombia được định giá quá cao tại thời điểm này - hãy cẩn thận khi mua những thứ này, vì có thể có mức thoái lui.

Ticker
RSI (14) 1 Ngày
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
ELECTULUACOMPANIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P.
100.00500000COP0.00%0COP
Mua
00165.997BCOP6.5176817.34COPCông ty dịch vụ công cộng
INCASTILLACASTILLA AGRICOLA S.A
100.0021180COP0.00%0COP
Theo dõi
00415.55BCOPCông nghiệp Chế biến
CARACOLTVCARACOL TELEVISION S.A.
100.00804.0COP0.00%0.0COP
Theo dõi
00704.728BCOPDịch vụ Khách hàng
VALINDUSTRVALORES INDUSTRIALES S.A.
100.007540COP0.00%0COP
Theo dõi
00419.01BCOP88.6585.05COPTài chính
EMPAQUESCOMPANIA DE EMPAQUES S.A.
100.0023290COP0.00%0COP
Mua
00287.777BCOP10.512216.31COPCông nghiệp Chế biến
GASORIENTEGAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P.
100.001330COP0.00%0COP
Theo dõi
00163.106BCOP3.67361.98COPCông ty dịch vụ công cộng
AGROCHALAGROGUACHAL S.A.
100.00506.0COP0.00%0.0COP
Mua
0030.36BCOP4.13122.43COP18Công nghiệp Chế biến
GIBRALTARFONDO DE INV INM G
100.0017178000COP0.00%0COP
Mua
00
CONCIVILESCONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
100.00171.0COP0.00%0.0COP
Theo dõi
00Dịch vụ Công nghiệp
MAYAGUEZMAYAGUEZ S.A.
100.0014600COP0.00%0COP
Theo dõi
00659.639BCOP5.142842.31COPCông nghiệp Chế biến
RIOPAILARIOPAILA AGRICOLA S.A.
100.0011260COP0.00%0COP
Theo dõi
00379.965BCOP17.29651.08COPCông nghiệp Chế biến
INVENSAINVERSIONES VENECIA S.A.
100.00506.0COP0.00%0.0COP
Bán
0031.625BCOP3.81132.67COP9Công nghiệp Chế biến
RCNTELEVIR.C.N. TELEVISION S.A.
100.0049100COP0.00%0COP
Theo dõi
00780.371BCOP174.70281.05COPDịch vụ Khách hàng
IDSEISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF USD (ACC)
100.00498740COP0.00%0COP
Mua
00Hỗn hợp
MARLYCLINICA DE MARLY S.A.
100.008500COP0.00%0COP
Mua
0064.161BCOP1.774808.30COP831Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
RIOPAILINDRIOPAILA CASTILLA S.A.
100.0011200COP0.00%0COP
Theo dõi
00669.019BCOP3.831KCông nghiệp Chế biến
COLTELCOLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.
100.002075COP0.00%0COP
Theo dõi
007.076TCOP37.6755.08COPTruyền thông
COLTEJERCOMPANIA COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A.
100.001105.0COP0.00%0.0COP
Theo dõi
0077.35BCOP−1573.23COP157Công nghiệp Chế biến
DESCAUCANOALIMENTOS DERIVADOS DE LA CANA S.A.
100.005410COP0.00%0COP
Theo dõi
0088.421BCOPDịch vụ Thương mại
CORFERIASCORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A.
100.00505.0COP0.00%0.0COP
Bán
0084.533BCOP4.27118.19COPDịch vụ Thương mại
INRAISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF USD (ACC)
98.63143890COP0.00%0COP
Mua
00Hỗn hợp
BHIBAC HOLDING INTERN
91.52287.5COP0.88%2.5COP
Sức mua mạnh
2.077M597.026M12.426TCOP0.055744.98COPTài chính
EMCAISHARES J.P. MORGAN EM CORP BOND UCITS (ACC)
84.5225690COP0.00%0COP
Mua
00Hỗn hợp
CLHCEMEX LATAM HOLDINGS S.A
83.285775COP1.76%100COP
Sức mua mạnh
14.788K85.401M3.34TCOP−184.92COPDịch vụ Thương mại
IUHCISHARES SP 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS (ACC)
83.0050920COP0.00%0COP
Mua
00Hỗn hợp
IWVLISHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACT UCITS
77.26165990COP0.00%0COP
Bán
00Hỗn hợp
ICHNISHARES MSCI CHINA UCITS ETF USD (ACC)
76.9721220COP0.00%0COP
Mua
00Hỗn hợp
FABRICATOFABRICATO S.A.
76.177.00COP0.00%0.00COP
Mua
150K1.05M64.413BCOPCông nghiệp Chế biến
RBOTISHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS
70.2347810COP0.00%0COP
Mua
00Hỗn hợp