Định giá quá caoChứng khoán Colombia

Cổ phiếu đã tăng đáng kể về giá trị do lượng cầu lớn được gọi là mua quá mức. Trường hợp này thường xảy ra khi có nhiều người mua hơn người bán, những người có hành động để tiếp cận với tài sản - có thể xảy ra - đẩy giá lên cao đến mức không còn có thể biện minh được bằng nguồn tài chính cơ bản của công ty. Một kịch bản phổ biến khác khiến cổ phiếu trở nên quá mua là khi một doanh nghiệp mua lại cổ phiếu của chính mình. Kiểm tra Chứng khoán Colombia được định giá quá cao tại thời điểm này - hãy cẩn thận khi mua những thứ này, vì có thể có mức thoái lui.

RSI (14)
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
MAYAGUEZMAYAGUEZ S.A.
100.0014600 COP0.00%0659.639B COP3.394301.83 COP+51.35%3.79%Công nghiệp Chế biến
INCASTILLACASTILLA AGRICOLA S.A
100.0021180 COP0.00%0415.55B COP3.83%Công nghiệp Chế biến
CONCIVILESCONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
100.00171 COP0.00%016.416B COP0.00%Dịch vụ Công nghiệp
RIOPAILARIOPAILA AGRICOLA S.A.
100.0011260 COP0.00%0379.965B COP4.81%Công nghiệp Chế biến
AGROCHALAGROGUACHAL S.A.
100.00506 COP0.00%030.36B COP5.00101.22 COP−17.32%14.39%Công nghiệp Chế biến
RCNTELEVIR.C.N. TELEVISION S.A.
100.0049100 COP0.00%0780.371B COP0.00%Dịch vụ Khách hàng
DESCAUCANOALIMENTOS DERIVADOS DE LA CANA S.A.
100.005410 COP0.00%088.421B COP−56.85 COP0.00%Dịch vụ Thương mại
EMPAQUESCOMPANIA DE EMPAQUES S.A.
100.0023300 COP0.00%0287.9B COP14.711584.32 COP−40.11%2.70%Công nghiệp Chế biến
INVENSAINVERSIONES VENECIA S.A.
100.00506 COP0.00%031.625B COP4.15121.86 COP−2.30%25.08%Công nghiệp Chế biến
GASORIENTEGAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P.
100.001330 COP0.00%0163.106B COP2.44544.90 COP+50.53%23.19%Công ty dịch vụ công cộng
COLTELCOLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.
100.002075 COP0.00%07.076T COP−127.41 COP−214.85%1.44%Truyền thông
CORFERIASCORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A.
100.00505 COP0.00%084.533B COP2.97170.04 COP+43.87%3.87%Dịch vụ Thương mại
RIOPAILINDRIOPAILA CASTILLA S.A.
100.0011200 COP0.00%0669.019B COP7.271539.60 COP1.40%Công nghiệp Chế biến
SDEEBEMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P.
100.0071960 COP0.00%0
VALINDUSTRVALORES INDUSTRIALES S.A.
100.009710 COP0.00%0539.321B COP12.02807.54 COP+849.46%4.65%Tài chính
CREDIFAMICREDIFAMILIA COMPANIA DE FINANCIAMIENTO SA
100.002500 COP0.00%090.153B COP3.33750.71 COP13.84%Tài chính
CARACOLTVCARACOL TELEVISION S.A.
100.00804 COP0.00%0369.803B COP0.00%Dịch vụ Khách hàng
PROTECCIONADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CES PROTECCION
99.9883100 COP0.00%02.111T COP4.6917714.93 COP+48.45%0.00%Tài chính
BVCBOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.
79.2910740 COP0.00%1.335K0.13649.915B COP18.91567.96 COP−21.49%10.86%Tài chính
CEMARGOSCEMENTOS ARGOS S.A.
77.815590 COP+1.27%684.921K0.466.461T COP14.72379.84 COP+126.76%5.73%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
GRUPOARGOSGRUPO ARGOS S.A
75.7310280 COP+9.25%720.024K2.247.635T COP7.401389.60 COP+78.77%5.71%Khoáng sản phi năng lượng
Mua