Vật liệu Xây dựng (Công nghiệp)

2
Cổ phiếu
3530.756B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.005M
Khối lượng
−1.59%
Thay đổi
−0.58%
Hiệu suất Tháng
−52.06%
Hiệu suất Năm
−20.22%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
Hệ số giá/lợi nhuận
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
CEMARGOSCEMENTOS ARGOS S.A.
2947 COP−1.60%−48 COP
Bán
3.027M8.92B COP3.449T COP
TITANMANUFACTURAS DE CEMENTO S.A.
18000 COP0.00%0 COP
Bán
00 COP25.172B COP