Kim loại quý (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
660.322B
Giá trị vốn hóa thị trường
55.475K
Khối lượng
−4.22%
Thay đổi
+17.74%
Hiệu suất Tháng
−34.69%
Hiệu suất Năm
+22.39%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
MINEROSMINEROS S.A.
2203 COP0.00%0 COP
Mua
7.859K17.313M COP660.321B COP34.6063.66 COP