Công nghiệp Chế biến (Khu vực)

10
Cổ phiếu
2800.024B
Giá trị vốn hóa thị trường
44
Khối lượng
0%
Thay đổi
+0.00%
Hiệu suất Tháng
−3.77%
Hiệu suất Năm
−2.88%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AGROCHALAGROGUACHAL S.A.
506 COP0.00%030.36B COP5.00101.22 COP−17.32%14.39%Công nghiệp Chế biến
COLTEJERCOMPANIA COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A.
1000 COP0.00%1.779K0.6970B COP−11.53 COP+99.27%0.00%Công nghiệp Chế biến
EMPAQUESCOMPANIA DE EMPAQUES S.A.
23300 COP0.00%0287.9B COP12.741829.17 COP−17.47%2.70%Công nghiệp Chế biến
ENKAENKA DE COLOMBIA S.A.
18.2 COP0.00%00.00214.282B COP8.662.10 COP−27.17%2.20%Công nghiệp Chế biến
FABRICATOFABRICATO S.A.
4.53 COP0.00%041.684B COP0.00%Công nghiệp Chế biến
INCASTILLACASTILLA AGRICOLA S.A
21180 COP0.00%0415.55B COP3.83%Công nghiệp Chế biến
INVENSAINVERSIONES VENECIA S.A.
506 COP0.00%031.625B COP4.41114.69 COP−13.55%25.08%Công nghiệp Chế biến
MAYAGUEZMAYAGUEZ S.A.
14600 COP0.00%0659.639B COP3.394301.83 COP+51.35%3.79%Công nghiệp Chế biến
RIOPAILARIOPAILA AGRICOLA S.A.
11260 COP0.00%0379.965B COP4.81%Công nghiệp Chế biến
RIOPAILINDRIOPAILA CASTILLA S.A.
11200 COP0.00%0669.019B COP7.271539.60 COP2.34%Công nghiệp Chế biến