Công nghiệp Chế biến (Khu vực)

10
Cổ phiếu
2904.371B
Giá trị vốn hóa thị trường
17.778K
Khối lượng
0%
Thay đổi
−0.22%
Hiệu suất Tháng
−1.02%
Hiệu suất Năm
−0.22%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
AGROCHALAGROGUACHAL S.A.
506.0COP0.00%0.0COP
Mua
0030.36BCOP4.13122.43COP18
COLTEJERCOMPANIA COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A.
1105.0COP0.00%0.0COP
Theo dõi
0077.35BCOP−1573.23COP157
EMPAQUESCOMPANIA DE EMPAQUES S.A.
23290COP0.00%0COP
Theo dõi
00287.777BCOP10.512216.31COP
ENKAENKA DE COLOMBIA S.A.
25.30COP0.00%0.00COP
Theo dõi
73.528K1.86M297.875BCOP8.772.88COP
FABRICATOFABRICATO S.A.
6.00COP0.00%0.00COP
Bán
538.531K3.231M55.211BCOP
INCASTILLACASTILLA AGRICOLA S.A
21180COP0.00%0COP
Theo dõi
00415.55BCOP
INVENSAINVERSIONES VENECIA S.A.
506.0COP0.00%0.0COP
Bán
0031.625BCOP3.81132.67COP9
MAYAGUEZMAYAGUEZ S.A.
14600COP0.00%0COP
Theo dõi
00659.639BCOP5.142842.31COP
RIOPAILARIOPAILA AGRICOLA S.A.
11260COP0.00%0COP
Theo dõi
00379.965BCOP17.29651.08COP
RIOPAILINDRIOPAILA CASTILLA S.A.
11200COP0.00%0COP
Theo dõi
00669.019BCOP3.831K