Công nghiệp Chế biến (Khu vực)

12
Cổ phiếu
8986.711B
Giá trị vốn hóa thị trường
38.375K
Khối lượng
−0.16%
Thay đổi
+11.03%
Hiệu suất Tháng
+28.06%
Hiệu suất Năm
+24.52%
Hiệu suất YTD
          
AGROCHAL AGROGUACHAL S.A.
506.000.00%0.00Mua030.360B9.4953.3118.00
COLTEJER COLOMB DE TEJIDOS
1105.000.00%0.00Bán077.350B-1203.51
EMPAQUES CIA DE EMPAQUES
14000.000.00%0.00Mua0172.987B6.192261.56
ENKA ENKA DE COLOMBIA S
23.901.70%0.40Sức mua mạnh1.000M276.683B
FABRICATO TEXTILES FABRICATO
6.050.00%0.00Mua500.000K55.671B-6.58
FAMILIA PRODUCTOS FAMILIA
5200.000.00%0.00Mua05775.473B18.75277.361060.00
INVENSA INV VENECIA SA
506.000.00%0.00Bán031.625B5.6190.239.00
MAYAGUEZ MAYAGUEZ S.A.
14600.000.00%0.00Mua0719.624B14.511006.47
ORBIS GRUPO ORBIS SA
49160.000.00%0.00Mua0793.245B
RIOPAILA RIOPAILA AGRICOLA
11260.000.00%0.00Mua0379.965B25.50441.54
RIOPAILIND RIOPAILA CASTILLA
11200.000.00%0.00Bán0669.019B-731.75
Tải thêm