Lợi tức cổ tức caoCổ phiếu CH Síp

Một số người theo đuổi chiến lược đầu tư vào cổ phiếu phát hành cổ tức thường xuyên, để họ có thể nhận được thu nhập ổn định, đồng thời hưởng lợi từ bất kỳ sự tăng giá nào trong giá cổ phiếu của doanh nghiệp đó. Nếu điều đó nghe có vẻ là điều bạn quan tâm, thì thật hữu ích khi khám phá những cổ phiếu có tỷ suất cổ tức cao này mà Thị trường Chứng khoán CH Sípphải cung cấp. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng khi nói đến đầu tư thì không có giải pháp nào dễ dàng cả và mặc dù cổ phiếu chia cổ tức có thể tạo thêm sự ổn định cho danh mục đầu tư, nhưng chúng không có khả năng vượt trội đáng kể so với các cổ phiếu tăng trưởng lành mạnh.

Tỉ suất cổ tức FWD %
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ITTLTHE MALL OF CYPRUS (MC) PLC
10.03%0.750 EUR0.00%1K75M EUR3.970.19 EUR+75.58%15.63%Tài chính
ATLATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD
7.10%1.69 EUR0.00%2350.2265.815M EUR6.220.27 EUR−13.27%7.10%Tài chính
LUILOUIS PLC
6.72%0.0640 EUR+1.59%25.15K1.8429.475M EUR0.00%Dịch vụ Khách hàng
KYTHK. KYTHREOTIS HOLDINGS LTD
5.15%0.330 EUR+2.48%2K0.4314.009M EUR6.950.05 EUR+193.21%5.15%Khoáng sản phi năng lượng
LHHLORDOS HOTELS (HOLDINGS) LTD
5.00%0.800 EUR+8.11%1K0.6328.007M EUR5.00%Dịch vụ Khách hàng
PHLPETROLINA (HOLDINGS) LTD
4.81%1.08 EUR−1.82%14.2K3.2694.5M EUR6.39%Dịch vụ Phân phối
VCWVASSILICO CEMENT WORKS LTD
4.06%3.08 EUR+0.65%1.715K0.40221.563M EUR10.680.29 EUR+0.70%6.82%Khoáng sản phi năng lượng
CCCTHE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD
3.15%0.635 EUR−0.78%18.17K1.1187.383M EUR2.340.27 EUR−16.71%3.15%Khoáng sản phi năng lượng
LOGLOGICOM PUBLIC LTD
2.89%2.94 EUR−0.68%3.533K0.32217.794M EUR5.830.50 EUR+23.49%2.89%Dịch vụ Công nghệ
SALSALAMIS TOURS (HOLDINGS) LTD
2.89%3.46 EUR−1.70%1K0.11126.391M EUR2.89%Vận chuyển
BOCHBANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC
1.55%3.180 EUR0.00%128.832K0.841.428B EUR3.290.97 EUR1.59%Tài chính
Sức mua mạnh
KGK + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD
0.04%0.328 EUR−0.61%10K1.3942.176M EUR3.430.10 EUR−45.84%0.04%Dịch vụ Thương mại