Oscar Wilde cho biết:

Cổ phiếu CH Síp với mức biến động cao nhất

Tôi có thể chống lại mọi thứ, ngoại trừ sự cám dỗ và không có sự cám dỗ nào lớn hơn đối với nhà kinh doanh bằng mức độ biến động cao. Nói một cách đơn giản, biến động là sự biến động giá cổ phiếu trong một khung thời gian nhất định. Càng có nhiều biến động, rủi ro càng lớn nhưng tiềm năng sinh lời cũng càng lớn. Vì vậy, hãy nhìn sâu, nhìn kỹ, vào danh sách của chúng tôi -Cổ phiếu CH Síp này có thể mang lại cơ hội giao dịch tốt nhất giữa sự hỗn loạn có tổ chức của hệ thống tư bản hàng hóa của chúng ta.

Biến động
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
MINEMINERVA INSURANCE COMPANY LTD
8.33%0.0180 EUR+9.09%6.507K0.525.414M EUR−0.00 EUR−206.67%0.00%Tài chính
YACHTUPYACHTING MANAGMENT PLC
7.69%0.418 EUR−0.48%5.05K5.02Bán Lẻ
CBHCONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD
7.50%0.0800 EUR−6.98%2.2K0.2013.821M EUR1.980.04 EUR0.00%Dịch vụ Khách hàng
KEOKEO PLC
5.99%1.67 EUR+6.37%4680.1966.226M EUR9.020.19 EUR+180.03%2.55%Hàng tiêu dùng không lâu bền
WEALTHWEALTHAVENUE PLC (CR WITH VR_C
4.13%0.436 EUR+3.81%5.46K0.33Tài chính
CLACLARIDGE PUBLIC LTD
2.50%0.0200 EUR−2.44%1K0.132.217M EUR−0.01 EUR+98.18%0.00%Tài chính
DEMDEMETRA HOLDINGS PLC
2.19%0.685 EUR−2.14%5.925K0.22140M EUR2.870.24 EUR+276.18%0.00%Tài chính
LOGLOGICOM PUBLIC LTD
2.04%2.94 EUR−2.00%2.25K0.20222.239M EUR5.830.50 EUR+23.49%2.83%Dịch vụ Công nghệ
BOCHBANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC
1.47%3.410 EUR−1.16%3.396K0.031.544B EUR3.530.97 EUR1.47%Tài chính
Sức mua mạnh
LILCP HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD
1.35%0.0740 EUR+1.37%1.905K0.431.937M EUR0.00%Tài chính
SALSALAMIS TOURS (HOLDINGS) LTD
1.15%3.48 EUR+1.16%1K0.11125.66M EUR2.91%Vận chuyển
HBHELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD
0.88%2.28 EUR+0.44%21.075K0.79937.068M EUR5.200.44 EUR0.00%Tài chính
LUILOUIS PLC
0.81%0.0625 EUR0.00%8.026K0.4528.784M EUR0.00%Dịch vụ Khách hàng
CCCTHE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD
0.71%0.705 EUR−0.70%5.3K0.2397.016M EUR2.600.27 EUR−16.71%2.84%Khoáng sản phi năng lượng
CLLCLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD
0.00%0.0020 EUR0.00%1500.01576.282K EUR4.000.00 EUR0.00%Tài chính
BLUEBLUE ISLAND PLC
0.00%0.810 EUR0.00%11.095K2.7512.582M EUR6.38%Công nghiệp Chế biến