Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Đảo Síp

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

Khu vực
Vốn hóa
Tỉ suất cổ tức FWD %
Thay đổi %
Khối lượng
Công nghiệp
Cổ phiếu
Dịch vụ Thương mại42.176M EUR0.04%−0.61%10K11
Hàng tiêu dùng không lâu bền98.375M EUR0.00%−3.11%30223
Dịch vụ Khách hàng77.982M EUR4.34%+2.92%11.641K14
Dịch vụ Phân phối94.5M EUR4.81%−1.82%14.2K11
Tài chính2.682B EUR1.28%+0.02%69.658K813
Hỗn hợp5.696M EUR−5.13%45K11
Khoáng sản phi năng lượng322.954M EUR3.86%+0.34%6.18K13
Công nghiệp Chế biến12.582M EUR0.00%−1.20%3.923K11
Sản xuất Chế tạo5.357M EUR+0.95%5.475K11
Bán Lẻ10.803M EUR0.00%−8.76%3.647M11
Dịch vụ Công nghệ217.794M EUR2.89%−0.68%3.533K11
Vận chuyển126.391M EUR2.89%−1.70%1K11