Sản xuất Năng lượng Thay thế (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
235.826B
Giá trị vốn hóa thị trường
27.838K
Khối lượng
+0.69%
Thay đổi
−10.33%
Hiệu suất Tháng
−31.93%
Hiệu suất Năm
−12.23%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
Hệ số giá/lợi nhuận
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
ORSTEDORSTED A/S
552.2 DKK0.40%2.2 DKK
Bán
470.628K259.881M DKK231.038B DKK15.8834.63 DKK8.027K