Bao bì/Đóng gói (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
2.061B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.770K
Khối lượng
+0.34%
Thay đổi
−4.79%
Hiệu suất Tháng
+7.19%
Hiệu suất Năm
+0.68%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
HARTBRDR.HARTMANN A/S
298.0 DKK0.34%1.0 DKK
Theo dõi
1.77K527.46K DKK2.061B DKK46.576.38 DKK