Phần mềm / Dịch vụ Internet (Công nghiệp)

6
Cổ phiếu
1.654B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.233K
Khối lượng
+1.75%
Thay đổi
+1.91%
Hiệu suất Tháng
+31.87%
Hiệu suất Năm
+25.45%
Hiệu suất YTD
          
ENALYZ ENALYZER A/S
5.750.00%0.00Bán3.105K22.004M-0.12
HAPPY HAPPY HELPER A/S
4.342.84%0.12Bán81.376K34.135M-0.5715.00
JOBNDX JOBINDEX A/S
1630.001.88%30.00Mua61.467B
MDUNDO MDUNDO.COM A/S
6.94-0.86%-0.06Bán3.995K70.765M-1.08
MONSO MONSENSO A/S
4.461.71%0.07Bán9.244K60.037M-0.4419.00
RISMA RISMA SYSTEMS A/S
8.601.78%0.15Sức mua mạnh3.796K
Tải thêm