Phát triển Bất động sản (Công nghiệp)

11
Cổ phiếu
4.281B
Giá trị vốn hóa thị trường
4.079K
Khối lượng
+0.66%
Thay đổi
−1.05%
Hiệu suất Tháng
−9.56%
Hiệu suất Năm
+1.74%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
AGATAGAT EJENDOMME A/S
1.960 DKK−2.00%−0.040 DKK
Theo dõi
6.374K12.493K230.855M DKK−0.37 DKK16
CEMATCEMAT A/S
0.674 DKK0.00%0.000 DKK
Bán
20.7K13.952K168.399M DKK8.290.08 DKK28
CPHCAP_PREF32COPENHAGEN CAPITAL A/S 40% PREF 2032
8.25 DKK−0.84%−0.05 DKK
Bán
1.707K14.083K466.747M DKK2.233.79 DKK
CPHCAP_STCOPENHAGEN CAPITAL A/S STAM
7.30 DKK−1.35%−0.10 DKK
Bán
1481.08K466.747M DKK2.013.79 DKK
EGNETYEGNSINVEST EJD., TYSKLAND A/S
236 DKK0.00%0 DKK
Bán Mạnh
9522.42K554.145M DKK19.8011.92 DKK
FEDFAST EJENDOM DANMARK A/S
135 DKK0.75%1 DKK
Mua
772104.22K347.082M DKK2.6750.27 DKK
MOVINNMOVINN A/S
4.81 DKK−2.83%−0.14 DKK
Bán
4.636K22.299K82.841M DKK−1.39 DKK
PARKST_APARK STREET A/S A
12.9 DKK7.50%0.9 DKK
Theo dõi
0.997K12.861K734.485M DKK8.981.34 DKK26
PEGPHARMA EQUITY GROUP A/S
0.850 DKK0.00%0.000 DKK
Theo dõi
10.199K8.669K56.578M DKK4.040.21 DKK
PRIMOFPRIME OFFICE A/S
240 DKK−0.83%−2 DKK
Bán
13331.92K906.034M DKK4.5253.55 DKK
SWISSSWISS PROPERTIES INVEST A/S
110 DKK0.00%0 DKK
Mua
5550244.75M DKK