Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Đan Mạch

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
29.415B0.050.24%481.700K23
53.482B3.050.55%347.416K58
362.594B2.390.91%148.320K37
8.592B1.86-0.54%8.419K38
3.425B3.880.75%20.016K27
23.689B0.83-5.01%1.094M35
26.625M2.78%51.977K11
662.010B5.22-0.87%489.498K942
2627.148B1.14-0.92%1.115M315
42.940B2.09-2.42%136.103K35
1.063B0.630.67%5.138K13
82.407B2.01-2.39%51.876K14
142.095B1.530.45%244.084K59
214.311B0.18-1.02%1.200M415
8.097B0.94-3.96%61.914K33
47.702B1.03-3.62%164.052K334
887.984B10.25-2.11%110.642K411
276.363B1.901.37%479.868K11
Tải thêm