Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Đan Mạch

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

Khu vực
Vốn hóa
Tỉ suất cổ tức FWD %
Thay đổi %
Khối lượng
Công nghiệp
Cổ phiếu
Dịch vụ Thương mại33.169B DKK1.22%+0.65%100.679K25
Khách hàng Lâu năm79.608B DKK1.69%+0.39%26.087K56
Hàng tiêu dùng không lâu bền339.026B DKK2.74%+0.09%34.38K37
Dịch vụ Khách hàng9.102B DKK2.05%+1.36%4.385K39
Dịch vụ Phân phối2.495B DKK6.76%+1.09%16.195K26
Công nghệ Điện tử22.328B DKK+3.36%269.916K35
Năng lượng Mỏ10.502M DKK+2.11%2.684K11
Tài chính678.234B DKK4.56%−0.07%172.853K942
Công nghệ Sức khỏe3.606T DKK1.03%+0.68%625.843K315
Dịch vụ Công nghiệp52.044B DKK3.80%+0.06%5.136K25
Hỗn hợp892.32M DKK0.76%−0.22%27.949K13
Khoáng sản phi năng lượng91.882B DKK1.80%+1.62%10.685K14
Công nghiệp Chế biến122.328B DKK0.59%−0.01%172.631K59
Sản xuất Chế tạo204.508B DKK0.01%+3.91%782.961K415
Bán Lẻ9.923B DKK0.77%+0.41%24.377K33
Dịch vụ Công nghệ21.576B DKK0.03%+1.58%32.665K327
Vận chuyển647.846B DKK11.31%+0.95%66.631K511
Công ty dịch vụ công cộng127.869B DKK4.43%+3.61%260.176K11