Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Đan Mạch

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
23.186B-0.11%782.537K12
94.330B1.06%281.085K59
341.419B-1.07%111.260K26
12.175B-1.00%26.592K38
6.787B-0.06%12.150K38
62.254B-2.40%373.473K36
17.121M-0.22%12.063K11
678.894B-0.98%798.686K945
2414.625B-0.05%1.272M416
9.653B-0.50%69.114K22
384.723M-0.87%14912
124.694B0.25%24.278K14
29.992B0.29%13.903K48
228.700B-1.98%2.973M515
12.625B0.57%48.830K33
77.543B-0.06%137.584K333
1137.725B0.13%268.120K411
332.946B-2.92%404.670K11
Tải thêm