Khoáng sản phi năng lượng (Khu vực)

4
Cổ phiếu
90.534B
Giá trị vốn hóa thị trường
43.126K
Khối lượng
+0.49%
Thay đổi
+8.87%
Hiệu suất Tháng
+0.88%
Hiệu suất Năm
+5.92%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
FLSFLSMIDTH & CO. A/S
296.0 DKK2.78%8.0 DKK
Mua
150.319K44.494M DKK16.739B DKK51.515.75 DKK10.977K
HHH+H INTERNATIONAL A/S
106.2 DKK−1.30%−1.4 DKK
Theo dõi
18.012K1.913M DKK1.706B DKK7.9213.77 DKK1.738K
ROCK_AROCKWOOL A/S SER. A
1690 DKK−0.71%−12 DKK
Theo dõi
346584.74K DKK36.044B DKK17.0499.16 DKK12.197K
ROCK_BROCKWOOL A/S SER. B
1708.0 DKK0.71%12.0 DKK
Mua
37.312K63.729M DKK36.044B DKK17.2299.16 DKK12.197K