Công ty dịch vụ công cộng (Khu vực)

1
Cổ phiếu
254.141B
Giá trị vốn hóa thị trường
125.822K
Khối lượng
+2.67%
Thay đổi
−2.88%
Hiệu suất Tháng
−13.51%
Hiệu suất Năm
+0.06%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
ORSTEDORSTED A/S
615.0DKK1.65%10.0DKK
Bán
947.937K582.981M254.141BDKK17.4734.63DKK8.027K