Công ty dịch vụ công cộng (Khu vực)

1
Cổ phiếu
171.682B
Giá trị vốn hóa thị trường
721.239K
Khối lượng
−1.76%
Thay đổi
−25.59%
Hiệu suất Tháng
−43.15%
Hiệu suất Năm
−36.37%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ORSTEDORSTED A/S
401.5 DKK−1.76%721.239K171.682B DKK15.2326.36 DKK18.75%3.30%Công ty dịch vụ công cộng
Mua