Cổ phiếu tăng nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường Chứng khoán Ai Cập

Mức đỉnh trong 52 tuần có thể được coi là chỉ báo kỹ thuật phản ánh giá tối đa của cổ phiếu trong một năm, thường là ngưỡng kháng cự mạnh. Có rất nhiều chiến lược đầu tư dựa trên giá trị của mức đỉnh trong 52 tuần. Một chiến lược như vậy là khi bạn mua và giữ cổ phiếu đang đạt mức đỉnh mới trong khoảng thời gian 52 tuần mới hoặc không thực hiện được việc bán cổ phiếu.

           
ADRI ARAB DEVELOPMENT & REAL ESTATE INVESTMENT
1.299.50%0.11Sức mua mạnh3.126M
AMPI AL MOASHER FOR PROGRAMMING AND INFORMATION DISSEMINATION
1.087.03%0.07Sức mua mạnh263.237K10.023MDịch vụ Công nghệ
COSG CAIRO OILS & SOAP
7.584.84%0.35Sức mua mạnh846.193K2.820B-0.20Hàng tiêu dùng không lâu bền
EGS696Z1C017 CERTIFICATES OF ODIN EGYPTIAN EQUITY INVESTMENT FUND-KASAB
1.000.00%0.00Theo dõi0
EMDE EMERALD DEVELOPMENT& PROJECTS MANAGEMENT
0.200.00%0.00Theo dõi0
FIRE FIRST INVESTMENT COMPANY AND REAL ESTATE DEVELOPMENT
9.096.07%0.52Sức mua mạnh59.032K58.919MTài chính
MFPC MISR FRETILIZERS PRODUCTION COMPANY - MOPCO
89.490.57%0.51Sức mua mạnh570.382K20.387B5.8615.19Công nghiệp Chế biến
UNIP UNIVERSAL FOR PAPER AND PACKAGING MATERIALS (UNIPACK
1.759.64%0.15Sức mua mạnh5.877M1.230BCông nghiệp Chế biến
UPMS UNION PHARMACIST COMPANY FOR MEDICAL SERVICES AND INVESTMENT
2.292.36%0.05Mua413.851KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Tải thêm