All-Star Chứng khoán Ai Cập (ít nhất là ngay bây giờ)

Chính triết gia Hy Lạp Heraclitus đã nói rằng thay đổi là hằng số duy nhất trong cuộc sống và chưa bao giờ đúng hơn khi nói đến giá cổ phiếu. Chứng khoán Ai Cập này có thể đóng vai trò là hướng dẫn cho các công ty hoạt động tốt nhất hiện tại. Hy vọng rằng động lực của họ sẽ đưa bạn đến được nhiều lợi nhuận sau khi được mong đợi.

Ticker
Perf 1 Năm
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
KRDIAL KHAIR RIVER FOR DEVELOPMENT AGRICULTURAL INVESTMENT&ENVIR
167.00%0.267EGP−1.11%−0.003EGP
Mua
10.513M2.807M54MEGPTài chính
LCSWLECICO EGYPT
166.57%9.650EGP−2.43%−0.240EGP
Mua
3.018M29.119M791.2MEGP−0.56EGPSản xuất Chế tạo
IFAPINTERNATIONAL AGRICULTURAL PRODUCTS
155.14%7.450EGP−7.34%−0.590EGP
Mua
644.986K4.805M675.65MEGP7.101.13EGPCông nghiệp Chế biến
EFICEGYPTIAN FINANCIAL & INDUSTRIAL
142.85%30.890EGP−0.29%−0.090EGP
Mua
443.088K13.687M2.254BEGP3.289.46EGPCông nghiệp Chế biến
ALCNALEXANDRIA CONTAINERS AND GOODS
132.31%18.120EGP0.83%0.150EGP
Mua
596.74K10.813M26.771BEGP16.081.12EGPVận chuyển
ICFCINTERNATIONAL COMPANY FOR FERTILIZERS & CHEMICALS
131.88%8.000EGP−0.12%−0.010EGP
Mua
49.307K394.456K180.225MEGP7.311.10EGPCông nghiệp Chế biến
MHOTMISR HOTELS
125.63%41.900EGP0.24%0.100EGP
Mua
19.129K801.505K1.655BEGP7.075.91EGPDịch vụ Khách hàng
MICHMISR CHEMICAL INDUSTRIES
116.54%20.030EGP2.09%0.410EGP
Mua
127.111K2.546M1.443BEGPCông nghiệp Chế biến
PHTVPYRAMISA HOTELS
110.05%51.000EGP4.06%1.990EGP
Mua
001.102BEGPDịch vụ Khách hàng
CSAGCANAL SHIPPING AGENCIES
108.20%25.150EGP−0.04%−0.010EGP
Mua
671.218K16.881M5.032BEGPVận chuyển
FAITFAISAL ISLAMIC BANK OF EGYPT - IN EGP
102.52%22.800EGP3.31%0.730EGP
Mua
146.812K3.347M15.2BEGP3.656.05EGPTài chính
ABUKABOU KIR FERTILIZERS
99.79%37.540EGP2.79%1.020EGP
Mua
1.155M43.369M46.084BEGP6.086.00EGPCông nghiệp Chế biến
ACGCARAB COTTON GINNING
91.91%3.370EGP2.12%0.070EGP
Sức mua mạnh
4.25M14.322M873.892MEGPCông nghiệp Chế biến
SAUDAL BARAKA BANK EGYPT
87.62%8.100EGP6.00%0.458EGP
Sức mua mạnh
1.229M9.958M5.445BEGPTài chính
NEDANORTHERN UPPER EGYPT DEVELOPMENT & AGRICULTURAL PRODUCTION
87.55%2.320EGP−0.85%−0.020EGP
Mua
3.01M6.983M148.582MEGPCông nghiệp Chế biến
BTFHBELTON FINANCIAL HOLDING
84.42%2.840EGP3.65%0.100EGP
Bán
3.886M11.037M1.27BEGP−0.63EGPTài chính
SMFRSAMAD MISR -EGYFERT
83.87%16.530EGP8.75%1.330EGP
Sức mua mạnh
39.709K656.39K144MEGPDịch vụ Phân phối
GSSCGENERAL SILOS & STORAGE
79.90%135.000EGP3.90%5.070EGP
Sức mua mạnh
6.07K819.45K1.299BEGP22.575.76EGPBán Lẻ
EGCHEGYPTIAN CHEMICAL INDUSTRIES (KIMA)
75.58%6.040EGP−1.79%−0.110EGP
Mua
5.939M35.871M7.297BEGP11.200.55EGPCông nghiệp Chế biến
BIOCGLAXO SMITH KLINE
72.51%41.540EGP−1.87%−0.790EGP
Mua
48.495K2.014M3.535BEGPCông nghệ Sức khỏe
IRAXEL EZZ ALDEKHELA STEEL - ALEXANDRIA
71.94%773.750EGP2.84%21.370EGP
Mua
1.358K1.051M14.68BEGP1.87401.69EGPKhoáng sản phi năng lượng
IRONEGYPTIAN IRON & STEEL
71.62%6.350EGP−4.94%−0.330EGP
Bán
571.207K3.627M6.526BEGPKhoáng sản phi năng lượng
RAKTRAKTA PAPER MANUFACTURING
71.58%14.310EGP4.99%0.680EGP
Sức mua mạnh
201.549K2.884M407.7MEGP1.1411.97EGPCông nghiệp Chế biến
KZPCKAFR EL ZAYAT PESTICIDES
67.96%45.820EGP−0.35%−0.160EGP
Mua
50.173K2.299M551.966MEGP5.598.22EGPCông nghiệp Chế biến
MPRCEGYPTIAN MEDIA PRODUCTION CITY
66.19%8.210EGP−0.24%−0.020EGP
Mua
974.793K8.003M1.561BEGPDịch vụ Khách hàng
AMOCALEXANDRIA MINERAL OILS COMPANY
65.80%5.720EGP−0.17%−0.010EGP
Mua
11.14M63.721M7.4BEGP6.790.84EGPNăng lượng Mỏ
MNHDMEDINET NASR HOUSING
65.63%3.390EGP0.59%0.020EGP
Sức mua mạnh
42.291M143.365M7.077BEGPTài chính
CERATHE ARAB CERAMIC CO.- CERAMICA REMAS
63.56%1.176EGP3.25%0.037EGP
Mua
11.444M13.458M818.656MEGPSản xuất Chế tạo
ETELTELECOM EGYPT
63.17%24.590EGP0.94%0.230EGP
Mua
1.28M31.483M41.584BEGP4.904.97EGPTruyền thông
SKPCSIDI KERIR PETROCHEMICALS - SIDPEC
62.81%11.250EGP0.45%0.050EGP
Mua
7.29M82.011M7.056BEGP11.860.94EGPCông nghiệp Chế biến
MILSNORTH CAIRO MILLS
62.04%24.970EGP1.75%0.430EGP
Mua
10.285K256.816K262.578MEGP14.481.69EGPCông nghiệp Chế biến
SUGRDELTA SUGAR
61.01%23.250EGP1.13%0.260EGP
Mua
218.982K5.091M3.269BEGP12.361.86EGPCông nghiệp Chế biến
EFIDEDITA FOOD INDUSTRIES S.A.E
60.66%13.110EGP2.10%0.270EGP
Sức mua mạnh
42.599K558.473K9.458BEGP15.230.84EGPHàng tiêu dùng không lâu bền
ICIDINTERNATIONAL CO FOR INVESTMENT & DEVELOPMENT
60.54%32.300EGP−2.09%−0.690EGP
Bán
10.541K340.474K362.988MEGP49.280.67EGPTài chính
MFSCMISR DUTY FREE SHOPS
58.05%12.170EGP1.16%0.140EGP
Mua
19.911K242.317K1.091BEGPBán Lẻ
EASBEGYPTIAN ARABIAN(THEMAR)COMP. FOR SECURITIES&BONDS BROK. EAC
57.19%2.350EGP0.86%0.020EGP
Bán
22.67K53.275K218.25MEGPTài chính
ECAPEL EZZ PORCELAIN (GEMMA)
57.14%14.300EGP2.14%0.300EGP
Sức mua mạnh
639.53K9.145M748.395MEGP4.623.03EGPSản xuất Chế tạo
OCPHOCTOBER PHARMA
56.51%90.000EGP23.29%17.000EGP
Sức mua mạnh
3.469K312.21K959.7MEGPCông nghệ Sức khỏe
ARCCARABIAN CEMENT COMPANY
53.40%6.090EGP0.66%0.040EGP
Mua
16.586K101.009K2.272BEGPKhoáng sản phi năng lượng
HRHOEGYPTIAN FINANCIAL GROUP-HERMES HOLDING COMPANY
48.86%17.950EGP6.78%1.140EGP
Sức mua mạnh
9.845M176.725M19.629BEGP13.381.26EGP4.965KTài chính
MCQEMISR CEMENT (QENA)
48.49%19.690EGP1.03%0.200EGP
Mua
235.16K4.63M1.403BEGPKhoáng sản phi năng lượng
MFPCMISR FRETILIZERS PRODUCTION COMPANY - MOPCO
47.37%141.180EGP2.30%3.180EGP
Mua
136.598K19.285M31.618BEGP4.9827.71EGPCông nghiệp Chế biến
ESRSEZZ STEEL
46.21%19.870EGP1.02%0.200EGP
Mua
3.345M66.468M10.686BEGP2.318.52EGPKhoáng sản phi năng lượng
PRCLCERAMIC & PORCELAIN
44.94%3.870EGP0.78%0.030EGP
Mua
501.006K1.939M194.412MEGPKhoáng sản phi năng lượng
EDFMEAST DELTA FLOUR MILLS
44.72%130.000EGP−6.47%−9.000EGP
Mua
14719.11K723.9MEGPHàng tiêu dùng không lâu bền
BINVB INVESTMENTS HOLDING
43.64%15.700EGP4.60%0.690EGP
Sức mua mạnh
828.758K13.012M2.402BEGPTài chính
TRSTTHIQAH FOR BUSSINESS ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT
43.33%0.688EGP−3.78%−0.027EGP
Mua
67K46.096K28.04MEGP13.830.05EGPKhách hàng Lâu năm
PACHPAINT & CHEMICALS INDUSTRIES (PACHIN)
40.61%26.800EGP−0.74%−0.200EGP
Mua
64.31K1.724M648MEGPCông nghiệp Chế biến
EGALEGYPT ALUMINUM
40.54%29.260EGP1.04%0.300EGP
Mua
361.906K10.589M11.946BEGP4.945.86EGPKhoáng sản phi năng lượng
CICHCI CAPITAL HOLDING FOR FINANCIAL INVESTMENTS
39.07%5.660EGP3.85%0.210EGP
Sức mua mạnh
2.089M11.824M5.45BEGPTài chính
CCAPQALA FOR FINANCIAL INVESTMENTS
38.30%1.625EGP5.93%0.091EGP
Sức mua mạnh
99.63M161.898M2.176BEGPTài chính
MIPHMINAPHARM PHARMACEUTICALS
37.48%142.990EGP0.06%0.090EGP
Mua
43462.058K1.718BEGP3.6539.12EGPCông nghệ Sức khỏe
DOMTARABIAN FOOD INDUSTRIES DOMTY
36.06%5.660EGP2.91%0.160EGP
Mua
38.768K219.427K1.563BEGP8.550.64EGPHàng tiêu dùng không lâu bền
SWDYELSWEDY ELECTRIC
35.98%11.830EGP4.51%0.510EGP
Sức mua mạnh
5.776M68.332M24.725BEGP7.851.44EGPSản xuất Chế tạo
HDBKHOUSING & DEVELOPMENT BANK
35.71%16.770EGP−1.41%−0.240EGP
Mua
319.856K5.364M9.037BEGP3.914.35EGP2.718KTài chính
WCDFMIDDLE & WEST DELTA FLOUR MILLS
35.60%122.430EGP0.00%0.000EGP
Mua
738.937K765.225MEGPCông nghiệp Chế biến
COMICOMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT)
34.65%45.890EGP2.18%0.980EGP
Sức mua mạnh
5.398M247.726M133.945BEGP8.675.23EGP7.308KTài chính
IEECINDUSTRIAL & ENGINEERING ENTERPRISES CO.
34.00%0.268EGP−0.37%−0.001EGP
Mua
7.084M1.899M130.734MEGP48.910.01EGPDịch vụ Công nghiệp
CPCICAIRO PHARMACEUTICALS
31.20%45.000EGP−1.75%−0.800EGP
Mua
7.97K358.65K657.112MEGPCông nghệ Sức khỏe
EGBEEGYPTIAN GULF BANK
30.38%0.500USD−0.20%−0.001USD
Mua
13.058K6.529K5.649BEGP4.791.98EGP1.979KTài chính
DCRCDELTA CONSTRUCTION & REBUILDING
30.14%19.000EGP−0.11%−0.020EGP
Mua
5K95K439.477MEGPTài chính
KABOEL NASR CLOTHES & TEXTILES (KABO)
27.98%1.340EGP−2.47%−0.034EGP
Mua
8.669M11.617M638.489MEGPHàng tiêu dùng không lâu bền
EGTSEGYPTIAN FOR TOURISM RESORTS
27.62%1.853EGP−2.98%−0.057EGP
Mua
4.036M7.479M2.006BEGPCông ty dịch vụ công cộng
AFDIEL AHLI INVESTMENT AND DEVELOPMENT
25.94%17.720EGP0.11%0.020EGP
Mua
317.298K5.623M314.82MEGP37.590.47EGPTài chính
SCTSSUES CANAL COMPANY FOR TECHNOLOGY SETTLING
24.28%50.980EGP2.97%1.470EGP
Sức mua mạnh
26713.612K3.862BEGPDịch vụ Thương mại
AFMCALEXANDRIA FLOUR MILLS
24.10%12.720EGP−1.40%−0.180EGP
Mua
126.018K1.603M424.304MEGP11.461.13EGPBán Lẻ
CANASUEZ CANAL BANK S.A.E
23.71%10.130EGP0.00%0.000EGP
Mua
24.618K249.38K2.922BEGP4.812.11EGP1.411KTài chính
OLFIOBOUR LAND FOR FOOD INDUSTRIES
23.49%7.150EGP−4.92%−0.370EGP
Mua
564.647K4.037M3.008BEGP8.990.84EGPHàng tiêu dùng không lâu bền
EGSAEGYPTIAN SATELLITES (NILESAT)
22.89%5.100USD−0.97%−0.050USD
Mua
9784.988K4.784BEGP6.1515.87EGPDịch vụ Khách hàng
EXPAEXPORT DEVELOPMENT BANK OF EGYPT (EDBE)
22.30%11.190EGP0.27%0.030EGP
Mua
132.774K1.486M5.912BEGP3.812.93EGP1.505KTài chính
EASTEASTERN COMPANY
22.08%13.880EGP4.60%0.610EGP
Mua
3.056M42.412M30.521BEGP7.051.88EGP12.872KHàng tiêu dùng không lâu bền
ALUMARAB ALUMINUM
21.56%30.900EGP0.65%0.200EGP
Sức mua mạnh
22.494K695.065K173.009MEGP8.303.70EGPKhoáng sản phi năng lượng
AJWAAJWA FOR FOOD INDUSTRIES COMPANY EGYPT
21.52%21.970EGP7.96%1.620EGP
Sức mua mạnh
1.007M22.119M407.935MEGPHàng tiêu dùng không lâu bền
DAPHDEVELOPMENT & ENGINEERING CONSULTANTS
21.47%22.320EGP−3.88%−0.900EGP
Bán
204.778K4.571M496.536MEGPTài chính
ORHDORASCOM DEVELOPMENT EGYPT
20.69%7.000EGP−1.55%−0.110EGP
Mua
1.15M8.05M8.038BEGP5.391.32EGPTài chính
NIPHEL-NILE CO. FOR PHARMACEUTICALS AND CHEMICAL INDUSTRIES
20.43%34.420EGP6.89%2.220EGP
Sức mua mạnh
20.613K709.499K324.709MEGP3.648.86EGPCông nghệ Sức khỏe
ELECELECTRO CABLE EGYPT
20.16%0.447EGP2.29%0.010EGP
Sức mua mạnh
5.136M2.296M1.555BEGPSản xuất Chế tạo
ADIBABU DHABI ISLAMIC BANK- EGYPT
19.95%16.420EGP3.27%0.520EGP
Mua
2.653M43.563M6.36BEGP1.888.46EGPTài chính
CCRSGULF CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT CO.
19.67%16.910EGP0.00%0.000EGP
Mua
1.582K26.752K80.55MEGPTài chính
EMFDEMAAR MISR FOR DEVELOPMENT
19.49%3.250EGP1.88%0.060EGP
Mua
32.669M106.174M14.449BEGPTài chính
SIPCSABAA INTERNATIONAL COMPANY FOR PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL
19.00%1.259EGP−6.39%−0.086EGP
Mua
2.918M3.674M336.25MEGPCông nghệ Sức khỏe
ORASORASCOM CONSTRUCTION PLC
16.74%83.700EGP−0.29%−0.240EGP
Mua
423.975K35.487M21.423BEGP5.2316.04EGP61.757KDịch vụ Công nghiệp
SDTISHARM DREAMS CO. FOR TOURISM INVESTMENT
15.59%8.230EGP6.47%0.500EGP
Sức mua mạnh
2.23M18.357M409.578MEGPDịch vụ Khách hàng
EIUDEGYPTIANS FOR INVESTMENT & URBAN DEVELOPMENT
15.08%11.830EGP−1.33%−0.160EGP
Mua
259.444K3.069M597MEGPTài chính
QNBAQATAR NATIONAL BANK ALAHLY
14.91%18.110EGP−0.06%−0.010EGP
Mua
114.689K2.077M39.045BEGP4.364.15EGPTài chính
AUTOGB AUTO
14.68%5.000EGP−0.20%−0.010EGP
Mua
11.034M55.169M5.438BEGP3.581.40EGPDịch vụ Phân phối
SPINALEXANDRIA SPINNING & WEAVING (SPINALEX)
13.77%1.900EGP2.10%0.039EGP
Mua
1.235M2.346M603.446MEGP−0.02EGPCông nghiệp Chế biến
SVCESOUTH VALLEY CEMENT
13.76%1.620EGP−1.82%−0.030EGP
Mua
2.089M3.384M795.724MEGP−0.55EGPKhoáng sản phi năng lượng
CIEBCREDIT AGRICOLE EGYPT
13.74%8.660EGP1.29%0.110EGP
Mua
1.708M14.795M10.688BEGP5.261.62EGPTài chính
BIGPBARBARY INVESTMENT GROUP ( BIG)
13.30%0.096EGP1.05%0.001EGP
Mua
1.775M170.385K31.166MEGP−0.01EGPDịch vụ Phân phối
INFIISMAILIA NATIONAL FOOD INDUSTRIES
13.23%33.810EGP−0.56%−0.190EGP
Mua
20.685K699.36K388.815MEGPHàng tiêu dùng không lâu bền
ETRSEGYPTIAN TRANSPORT (EGYTRANS)
13.12%2.500EGP0.40%0.010EGP
Mua
10.614M26.536M388.596MEGP12.070.21EGPVận chuyển
HELIHELIOPOLIS HOUSING
12.74%7.520EGP1.62%0.120EGP
Mua
13.036M98.03M9.88BEGPKhách hàng Lâu năm
TMGHT M G HOLDING
12.67%9.690EGP5.90%0.540EGP
Sức mua mạnh
17.067M165.375M18.882BEGPTài chính
UEFMUPPER EGYPT FLOUR MILLS
12.57%115.000EGP6.01%6.520EGP
Sức mua mạnh
1.957K225.055K757.33MEGPCông nghiệp Chế biến
ASCMASEK COMPANY FOR MINING - ASCOM
12.29%8.680EGP2.48%0.210EGP
Mua
443.928K3.853M468.6MEGP36.000.24EGPKhoáng sản phi năng lượng
RMDATENTH OF RAMADAN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES&DIAGNOSTIC-RAMEDA
12.25%2.840EGP−3.73%−0.110EGP
Theo dõi
8.54M24.255M2.95BEGP12.810.23EGP3.52KCông nghệ Sức khỏe
RREIARAB REAL ESTATE INVESTMENT CO.-ALICO
12.20%0.800EGP−1.23%−0.010EGP
Mua
1.796M1.437M202.541MEGPTài chính
RAYARAYA HOLDING FOR FINANCIAL INVESTMENTS
12.20%2.760EGP4.94%0.130EGP
Sức mua mạnh
8.099M22.353M5.617BEGPDịch vụ Công nghệ
SNFCSHARKIA NATIONAL FOOD
10.34%0.800EGP0.00%0.000EGP
Bán
2.434M1.947M131.142MEGP58.390.01EGPCông nghiệp Chế biến