Định giá quá caoChứng khoán Ai Cập

Cổ phiếu đã tăng đáng kể về giá trị do lượng cầu lớn được gọi là mua quá mức. Trường hợp này thường xảy ra khi có nhiều người mua hơn người bán, những người có hành động để tiếp cận với tài sản - có thể xảy ra - đẩy giá lên cao đến mức không còn có thể biện minh được bằng nguồn tài chính cơ bản của công ty. Một kịch bản phổ biến khác khiến cổ phiếu trở nên quá mua là khi một doanh nghiệp mua lại cổ phiếu của chính mình. Kiểm tra Chứng khoán Ai Cập được định giá quá cao tại thời điểm này - hãy cẩn thận khi mua những thứ này, vì có thể có mức thoái lui.

Ticker
RSI (14) 1 Ngày
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
MISRMISR INTERCONTINENTAL FOR GRANITE & MARBLE (EGY-STON)
100.005.250EGP0.00%0.000EGP
Theo dõi
0043.25MEGP−0.05EGPKhoáng sản phi năng lượng
MEGMMIDDLE EAST GLASS MANUFACTURING
100.0012.540EGP0.00%0.000EGP
Theo dõi
00656.71MEGP4.253.59EGPCông nghiệp Chế biến
EGS696Z1C017CERTIFICATES OF ODIN EGYPTIAN EQUITY INVESTMENT FUND-KASAB
100.001.000EGP0.00%0.000EGP
Theo dõi
00
SEIGSAUDI EGYPTIAN INVESTMENT & FINANCE
98.5563.290EGP24.98%12.650EGP
Sức mua mạnh
00158.225MEGPTài chính
IFAPINTERNATIONAL AGRICULTURAL PRODUCTS
92.336.380EGP1.27%0.080EGP
Mua
146.688K935.869K529.427MEGP5.561.13EGPCông nghiệp Chế biến
EPPKEL AHRAM CO. FOR PRINTING AND PACKING
89.167.730EGP0.00%0.000EGP
Mua
0064.314MEGPCông nghiệp Chế biến
FAITFAISAL ISLAMIC BANK OF EGYPT - IN EGP
88.4718.110EGP2.26%0.400EGP
Sức mua mạnh
221.283K4.007M13.517BEGP2.936.05EGPTài chính
CCRSGULF CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT CO.
88.4214.620EGP4.95%0.690EGP
Sức mua mạnh
31.549K461.246K69.65MEGPTài chính
ALCNALEXANDRIA CONTAINERS AND GOODS
85.9015.900EGP2.58%0.400EGP
Mua
824.646K13.112M23.091BEGP13.871.12EGPVận chuyển
ABUKABOU KIR FERTILIZERS
85.8734.000EGP4.62%1.500EGP
Sức mua mạnh
1.9M64.612M41.011BEGP5.426.00EGPCông nghiệp Chế biến
ICFCINTERNATIONAL COMPANY FOR FERTILIZERS & CHEMICALS
85.626.830EGP9.98%0.620EGP
Sức mua mạnh
52.489K358.5K139.725MEGP5.661.10EGPCông nghiệp Chế biến
SAUDAL BARAKA BANK EGYPT
85.4618.470EGP2.44%0.440EGP
Sức mua mạnh
203.262K3.754M4.78BEGPTài chính
HDBKHOUSING & DEVELOPMENT BANK
85.3913.520EGP4.73%0.610EGP
Mua
767.623K10.378M6.859BEGP2.964.35EGP2.718KTài chính
UASGUNITED ARAB SHIPPING
85.370.881EGP5.76%0.048EGP
Sức mua mạnh
9.802M8.635M166.6MEGPVận chuyển
KABOEL NASR CLOTHES & TEXTILES (KABO)
84.241.235EGP8.43%0.096EGP
Mua
16.541M20.429M529.286MEGPHàng tiêu dùng không lâu bền
BIOCGLAXO SMITH KLINE
82.9934.000EGP−3.57%−1.260EGP
Mua
78.133K2.657M2.893BEGPCông nghệ Sức khỏe
MPRCEGYPTIAN MEDIA PRODUCTION CITY
82.417.320EGP−0.41%−0.030EGP
Mua
646.689K4.734M1.394BEGPDịch vụ Khách hàng
OLFIOBOUR LAND FOR FOOD INDUSTRIES
82.377.200EGP2.86%0.200EGP
Sức mua mạnh
157.04K1.131M2.82BEGP8.360.84EGPHàng tiêu dùng không lâu bền
GDWAGADWA FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT
82.210.909EGP6.57%0.056EGP
Sức mua mạnh
20.22M18.38MSản xuất Chế tạo
EGCHEGYPTIAN CHEMICAL INDUSTRIES (KIMA)
82.036.130EGP0.49%0.030EGP
Mua
16.991M104.156M7.238BEGP11.110.55EGPCông nghiệp Chế biến
AMIAARAB MOLTAKA INVESTMENTS CO
81.832.072EGP5.18%0.102EGP
Sức mua mạnh
5.8M12.018M703.44MEGP13.100.15EGPTài chính
PHDCPALM HILLS DEVELOPMENT COMPANY
81.281.745EGP−0.51%−0.009EGP
Mua
7.708M13.451M5.333BEGP5.790.30EGPTài chính
MOILMARIDIVE & OIL SERVICES
81.250.123USD−0.81%−0.001USD
Mua
312.682K38.46K1.447BEGP−2.48EGPDịch vụ Công nghiệp
UEGCELSAEED CONTRACTING& REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY SCCD
81.110.668EGP2.77%0.018EGP
Sức mua mạnh
1.445M965.015K490.61MEGP5.410.12EGPDịch vụ Công nghiệp
BINVB INVESTMENTS HOLDING
80.8415.180EGP1.20%0.180EGP
Mua
906.002K13.753M2.4BEGPTài chính
RREIARAB REAL ESTATE INVESTMENT CO.-ALICO
80.520.779EGP7.15%0.052EGP
Sức mua mạnh
6.951M5.415M180.365MEGPTài chính
MICHMISR CHEMICAL INDUSTRIES
80.0818.040EGP−0.11%−0.020EGP
Mua
50.712K914.844K1.328BEGPCông nghiệp Chế biến
SPINALEXANDRIA SPINNING & WEAVING (SPINALEX)
79.371.751EGP3.55%0.060EGP
Sức mua mạnh
1.054M1.846M542.204MEGP−0.02EGPCông nghiệp Chế biến
SKPCSIDI KERIR PETROCHEMICALS - SIDPEC
79.119.370EGP1.30%0.120EGP
Mua
3.323M31.138M5.828BEGP9.790.94EGPCông nghiệp Chế biến
ACAMDARAB CO. FOR ASSET MANAGEMENT AND DEVELOPMENT
78.950.498EGP2.47%0.012EGP
Mua
43.146M21.487M643.503MEGPTài chính
ALUMARAB ALUMINUM
78.3330.900EGP1.44%0.440EGP
Mua
21.327K659.004K172.161MEGP8.233.70EGPKhoáng sản phi năng lượng
MCQEMISR CEMENT (QENA)
77.9618.290EGP4.34%0.760EGP
Sức mua mạnh
147.388K2.696M1.262BEGPKhoáng sản phi năng lượng
CANASUEZ CANAL BANK S.A.E
77.6010.250EGP5.34%0.520EGP
Sức mua mạnh
147.335K1.51M2.826BEGP4.622.11EGP1.411KTài chính
EXPAEXPORT DEVELOPMENT BANK OF EGYPT (EDBE)
77.4110.800EGP0.00%0.000EGP
Mua
535.615K5.785M5.627BEGP3.692.93EGP1.505KTài chính
MFPCMISR FRETILIZERS PRODUCTION COMPANY - MOPCO
77.31131.730EGP−0.94%−1.250EGP
Mua
150.596K19.838M30.468BEGP4.8027.71EGPCông nghiệp Chế biến
CSAGCANAL SHIPPING AGENCIES
77.1221.820EGP3.12%0.660EGP
Sức mua mạnh
384.718K8.395M4.232BEGPVận chuyển
COMICOMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT)
77.0939.840EGP3.99%1.530EGP
Sức mua mạnh
5.204M207.32M114.26BEGP7.395.23EGP7.308KTài chính
CIEBCREDIT AGRICOLE EGYPT
76.968.270EGP5.75%0.450EGP
Mua
904.408K7.479M9.8BEGP4.811.62EGPTài chính
ATLCAL TAWFEEK LEASING COMPANY-A.T.LEASE
76.953.800EGP5.26%0.190EGP
Mua
659.519K2.506M635.002MEGPTài chính
AJWAAJWA FOR FOOD INDUSTRIES COMPANY EGYPT
76.7420.890EGP7.13%1.390EGP
Sức mua mạnh
1.239M25.878M391.858MEGPHàng tiêu dùng không lâu bền
CERATHE ARAB CERAMIC CO.- CERAMICA REMAS
76.561.150EGP5.99%0.065EGP
Mua
15.295M17.589M779.844MEGPSản xuất Chế tạo
CICHCI CAPITAL HOLDING FOR FINANCIAL INVESTMENTS
76.485.400EGP2.86%0.150EGP
Mua
405.071K2.187M5.25BEGPTài chính
PRDCPIONEERS PROPERTIES FOR URBAN DEVELOPMENT(PREDCO)
76.351.960EGP4.03%0.076EGP
Sức mua mạnh
2.714M5.32MTài chính
ADIBABU DHABI ISLAMIC BANK- EGYPT
75.2715.640EGP6.25%0.920EGP
Sức mua mạnh
5.438M85.05M5.888BEGP1.748.46EGPTài chính
ASCMASEK COMPANY FOR MINING - ASCOM
74.908.090EGP0.75%0.060EGP
Mua
374.827K3.032M440MEGP34.130.24EGPKhoáng sản phi năng lượng
RACCRAYA CONTACT CENTER
74.152.930EGP9.33%0.250EGP
Sức mua mạnh
9.478M27.771M585.459MEGP21.490.12EGPDịch vụ Thương mại
DOMTARABIAN FOOD INDUSTRIES DOMTY
73.665.380EGP0.56%0.030EGP
Sức mua mạnh
112.048K602.818K1.509BEGP8.320.64EGPHàng tiêu dùng không lâu bền
RAKTRAKTA PAPER MANUFACTURING
73.5214.490EGP3.21%0.450EGP
Sức mua mạnh
236.591K3.428M422.4MEGP1.1711.97EGPCông nghiệp Chế biến
ELWAEL WADI FOR INTERNATIONAL AND INVESTEMENT DEVELOPMENT
73.270.480EGP4.80%0.022EGP
Sức mua mạnh
1.658M795.984K83.356MEGPDịch vụ Khách hàng
ARCCARABIAN CEMENT COMPANY
73.266.010EGP1.86%0.110EGP
Sức mua mạnh
164.573K989.084K2.235BEGPKhoáng sản phi năng lượng
MHOTMISR HOTELS
73.1337.000EGP6.17%2.150EGP
Sức mua mạnh
10.181K376.697K1.384BEGP5.905.91EGPDịch vụ Khách hàng
SUGRDELTA SUGAR
73.0518.070EGP2.55%0.450EGP
Sức mua mạnh
232.973K4.21M2.506BEGP9.481.86EGPCông nghiệp Chế biến
POULCAIRO POULTRY
73.032.600EGP1.56%0.040EGP
Sức mua mạnh
2.445M6.356M1.217BEGPCông nghiệp Chế biến
EGS922Y1C014RIGHTS ISSUE OF MEDICAL PACKAGING COMPANY-3
72.980.151EGP0.00%0.000EGP
Mua
00Công nghiệp Chế biến
ORWEORIENTAL WEAVERS
72.728.390EGP1.08%0.090EGP
Mua
2.522M21.158M5.52BEGPKhách hàng Lâu năm
ORASORASCOM CONSTRUCTION PLC
72.6778.780EGP2.40%1.850EGP
Sức mua mạnh
367.004K28.913M19.908BEGP4.8016.04EGP61.757KDịch vụ Công nghiệp
GRCAGRAND INVESTMENT CAPITAL
72.5710.350EGP6.15%0.600EGP
Sức mua mạnh
31.883K329.989K76.05MEGPTài chính
GGCCGIZA GENERAL CONTRACTING
72.380.311EGP1.63%0.005EGP
Mua
30.436M9.466M443.732MEGPDịch vụ Công nghiệp
QNBAQATAR NATIONAL BANK ALAHLY
72.1618.130EGP6.65%1.130EGP
Sức mua mạnh
431.506K7.823M36.718BEGP4.094.15EGPTài chính
AFMCALEXANDRIA FLOUR MILLS
71.7012.040EGP−0.50%−0.060EGP
Mua
112.606K1.356M398.319MEGP10.751.13EGPBán Lẻ
PACHPAINT & CHEMICALS INDUSTRIES (PACHIN)
71.6225.020EGP0.08%0.020EGP
Mua
31.198K780.574K600.48MEGPCông nghiệp Chế biến
AMOCALEXANDRIA MINERAL OILS COMPANY
71.144.640EGP−0.85%−0.040EGP
Mua
5.123M23.769M6.044BEGP5.540.84EGPNăng lượng Mỏ
ISPHIBNSINA PHARMA
70.971.989EGP1.43%0.028EGP
Mua
15.55M30.93M2.196BEGP8.130.24EGPDịch vụ Phân phối
MKITMISR KUWAIT INVESTMENT & TRADING CO.
70.871.546EGP0.00%0.000EGP
Mua
0027.84MEGP−0.26EGPDịch vụ Phân phối
CCAPQALA FOR FINANCIAL INVESTMENTS
70.731.448EGP−0.41%−0.006EGP
Mua
34.92M50.565M2.062BEGPTài chính
EGASNATURAL GAS & MINING PROJECT (EGYPT GAS)
70.5233.050EGP4.92%1.550EGP
Sức mua mạnh
2.037M67.333M3.025BEGP6.634.75EGPCông ty dịch vụ công cộng
FWRYFAWRY FOR BANKING TECHNOLOGY AND ELECTRONIC PAYMENT
70.374.800EGP1.27%0.060EGP
Mua
7.584M36.403M15.677BEGPDịch vụ Công nghệ
PHAREGYPTIAN INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS (EIPICO)
70.1534.690EGP1.11%0.380EGP
Sức mua mạnh
639.473K22.183M3.403BEGP6.125.61EGPCông nghệ Sức khỏe
AMERAMER GROUP HOLDING
70.100.774EGP1.18%0.009EGP
Mua
1.177M911.012K770.381MEGP−0.06EGPTài chính
ENGCENGINEERING INDUSTRIES (ICON)
70.026.070EGP−0.16%−0.010EGP
Mua
703.93K4.273M737.2MEGP8.290.73EGPSản xuất Chế tạo