Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Cổ phiếu định giá cao — Thị trường Chứng khoán Ai Cập

Cổ phiếu đã tăng giá đáng kể do nhu cầu lớn được gọi là quá mua. Điều này thường xảy ra khi có quá nhiều người mua đẩy giá quá cao đến nỗi không thể chứng minh được tài chính của công ty. Khi người bán bắt đầu có quá nhiều người mua, giá có thể thay đổi hướng của nó. Một script khác khiến cổ phiếu trở nên mua quá nhiều là khi một công ty mua lại cổ phiếu của chính mình. Hãy thận trọng khi mua các cổ phiếu bị định giá quá cao vì có thể có sự thoái lui.

            
APSW ARAB POLVARA SPINNING & WEAVING CO.
3.124.70%0.14Mua26.345K82196.40279.186M-0.16Công nghiệp Chế biến
BSFR BROTHERS SOLIDARITY FOR REAL ESTATE INVESTMENT&FOOD SECURITY
4.014.97%0.19Sức mua mạnh5.500K22055.0015.280M-0.27Khách hàng Lâu năm
EASB EGYPTIAN ARABIAN (CMAR) SECURITIES BROKERAGE EAC
1.630.00%0.00Mua4.479K7305.25112.131MTài chính
EBDP AL BADER PLASTIC
1.485.57%0.08Sức mua mạnh15.000K22170.0021.420M-0.20Công nghiệp Chế biến
IRON EGYPTIAN IRON & STEEL
3.534.75%0.16Sức mua mạnh4.123M14553935.843.292BKhoáng sản phi năng lượng
OCDI SIX OF OCTOBER DEVELOPMENT & INVESTMENT (SODIC)
19.700.51%0.10Mua81.483K1605215.106.844B11.031.76Tài chính
QNBA QATAR NATIONAL BANK ALAHLY
16.501.73%0.28Mua8132.0034.951B4.253.65Tài chính
Tải thêm