Quản lý Bệnh viện (Công nghiệp)

4
Cổ phiếu
20.729B
Giá trị vốn hóa thị trường
127.511K
Khối lượng
+1.11%
Thay đổi
+4.55%
Hiệu suất Tháng
+206.61%
Hiệu suất Năm
+3.43%
Hiệu suất YTD
          
AMES ALEXANDRIA NEW MEDICAL CENTER
54.540.00%0.00Bán0849.335M
CLHO CLEOPATRA HOSPITAL COMPANY
4.643.11%0.14Sức mua mạnh356.284K7.200B19.010.244628.00
IDHC INTEGRATED DIAGNOSTICS HOLDINGS PLC
18.050.00%0.00Mua011.645B10.201.77
NINH NOZHA INTERNATIONAL HOSPITAL
9.870.61%0.06Bán75.300K1.035B20.190.49
Tải thêm