Dịch vụ tiêu dùng khác (Công nghiệp)

4
Cổ phiếu
9.018B
Giá trị vốn hóa thị trường
714.829K
Khối lượng
−1.09%
Thay đổi
−18.09%
Hiệu suất Tháng
−1.20%
Hiệu suất Năm
−17.60%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
Hệ số giá/lợi nhuận
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
CAEDCAIRO EDUCATIONAL SERVICES
14.510 EGP−14.65%−2.490 EGP
Bán Mạnh
115 EGP186.96M EGP
CIRACAIRO FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE DEVELOPMENT
10.700 EGP−0.09%−0.010 EGP
Bán
397.837K4.257M EGP6.242B EGP
TALMTAALEEM MANAGEMENT SERVICES
3.300 EGP−2.65%−0.090 EGP
Bán
1.605M5.297M EGP2.468B EGP
TRTOTRANSOCEANS TOURS
0.033 USD0.00%0.000 USD
Bán Mạnh
11K363 USD122.028M EGP39.000.02 EGP