Thép (Công nghiệp)

6
Cổ phiếu
20.724B
Giá trị vốn hóa thị trường
577.795K
Khối lượng
+1.15%
Thay đổi
−2.25%
Hiệu suất Tháng
+52.05%
Hiệu suất Năm
+27.48%
Hiệu suất YTD
          
ACRO ACROW MISR
31.940.00%0.00Theo dõi1.561K1.758B10.433.06
ATQA MISR NATIONAL STEEL - ATAQA
1.732.30%0.04Mua3.201M2.077B29.070.06
ESRS EZZ STEEL
13.562.11%0.28Bán648.670K7.367B
IRAX EL EZZ ALDEKHELA STEEL - ALEXANDRIA
410.020.00%0.00Mua2168.000B-16.65
IRON EGYPTIAN IRON & STEEL
1.562.37%0.04Bán355.987K1.521B
ISMQ IRON AND STEEL FOR MINES AND QUARRIES
1.851.65%0.03Bán307.928K
Tải thêm