Sản xuất Chế tạo (Khu vực)

11
Cổ phiếu
58.649B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.476M
Khối lượng
+0.38%
Thay đổi
+1.88%
Hiệu suất Tháng
+194.58%
Hiệu suất Năm
+87.81%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ACROACROW MISR
26.000 EGP−0.04%3.295K1.467B EGP0.00%Sản xuất Chế tạo
ARVAARAB VALVES COMPANY
1.523 EGP−0.39%586.438K114.138M EGP0.00%Sản xuất Chế tạo
CERATHE ARAB CERAMIC CO.- CERAMICA REMAS
0.717 EGP−1.78%3.632M515.344M EGP12.830.06 EGP57.91%0.00%Sản xuất Chế tạo
ECAPEL EZZ PORCELAIN (GEMMA)
17.590 EGP−1.62%26.647K938.295M EGP5.12%Sản xuất Chế tạo
ELECELECTRO CABLE EGYPT
0.730 EGP−0.82%408.219K2.618B EGP0.00%Sản xuất Chế tạo
ENGCENGINEERING INDUSTRIES (ICON)
7.500 EGP−3.85%235.839K1.09B EGP4.561.65 EGP184.92%0.00%Sản xuất Chế tạo
GDWAGADWA FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT
1.770 EGP−0.56%854.337KSản xuất Chế tạo
INEGINTEGRATED ENGINEERING GROUP S.A.E
0.168 EGP−2.33%10.129MSản xuất Chế tạo
LCSWLECICO EGYPT
10.170 EGP−2.12%454.987K813.6M EGP2.793.65 EGP0.00%Sản xuất Chế tạo
PTCCPHARAOH TECH FOR CONTROL AND COMMUNICATION SYSTEMS
15.310 EGP0.00%014.55M EGP0.00%Sản xuất Chế tạo
SWDYELSWEDY ELECTRIC
23.530 EGP0.64%1.623M51.078B EGP1.70%Sản xuất Chế tạo
Mua