Sản xuất Chế tạo (Khu vực)

11
Cổ phiếu
17.914B
Giá trị vốn hóa thị trường
5.166M
Khối lượng
−2.07%
Thay đổi
−5.86%
Hiệu suất Tháng
−21.24%
Hiệu suất Năm
−28.05%
Hiệu suất YTD
           
ALUM ARAB ALUMINUM
24.00-2.04%-0.50Bán Mạnh2.438K58512.00144.070M
ARVA ARAB VALVES COMPANY
1.09-1.81%-0.02Mua2.425M2636444.5881.463M
BIGP BARBARY INVESTMENT GROUP ( BIG)
0.112.86%0.00Mua50.917K5499.0451.581M-0.02
CERA THE ARAB CERAMIC CO.- CERAMICA REMAS
0.47-2.49%-0.01Bán Mạnh1.167M548720.77337.812M5.300.09
ECAP EL EZZ PORCELAIN (GEMMA)
8.40-0.59%-0.05Bán Mạnh9.102K76456.80457.145M
ELEC ELECTRO CABLE EGYPT
0.30-0.67%-0.00Bán2.538M756229.831.053B
ENGC ENGINEERING INDUSTRIES (ICON)
5.17-0.19%-0.01Bán27.745K143441.65630.500M6.080.85
GDWA GADWA FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT
0.62-0.16%-0.00Bán2.105M1305158.90
INEG INTEGRATED ENGINEERING GROUP S.A.E
0.15-0.64%-0.00Bán Mạnh1.056M163704.95
LCSW LECICO EGYPT
3.83-2.05%-0.08Mua1.363M5219064.40306.400M32.260.12
SWDY ELSWEDY ELECTRIC
6.80-2.30%-0.16Bán Mạnh5.981M40670677.6014.852B5.031.38
Tải thêm