Kỹ sư & Xây dựng (Công nghiệp)

2
Cổ phiếu
270.400M
Giá trị vốn hóa thị trường
1.243K
Khối lượng
−0.97%
Thay đổi
+2.83%
Hiệu suất Tháng
−14.34%
Hiệu suất Năm
−12.52%
Hiệu suất YTD
           
MRK1T MERKO EHITUS
13.60-0.87%-0.12Bán1.997K27159.20241.428M9.141.50670.00
NCN1T NORDECON
0.92-1.60%-0.01Mua937862.0428.972M-0.18685.00
Tải thêm