Các cổ phiếu đạt mức đáy hàng tháng

Động thái giá tiêu cực thường tiếp tục khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới mức thấp hàng tháng. Các nhà đầu tư theo dõi các cổ phiếu đó để tìm những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng. Các nhà giao dịch cũng theo dõi các cổ phiếu này để đưa họ vào chiến lược đầu cơ của mình. Điều quan trọng là xác định lý do tại sao cổ phiếu đã giảm dưới mức thấp hàng tháng. Điều này có thể do thiếu thanh khoản, biến động theo mùa cũng như các lý do khác.

           
ABCA ABC ARBITRAGE 6.76-1.60%-0.11Bán302.695K394.069M22.240.3286.00Tài chính
ACOMO AMSTERDAM COMMOD. 19.50-0.51%-0.10Sức bán mạnh11.629K483.122M15.691.24576.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ACU8 ACCOR SEP8 105.000.00%0.00400
ALAGR AGROGENERATION 0.30-2.93%-0.01Sức bán mạnh132.525K30.893M-0.061477.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ALBLU BLUELINEA 3.77-3.33%-0.13Bán1.236K13.522M-0.867.00Chăm sóc sức khỏe
ALCES CESAR 0.170.00%0.00Bán1.040K391.296K-0.14552.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ALCRB CARBIOS 8.15-2.51%-0.21Bán6.038K38.140M-0.8612.00Công nghiệp
ALDR DELTA DRONE 0.24-1.62%-0.00Sức bán mạnh151.312K18.254M-0.2432.00Công nghiệp
ALDRV DRONE VOLT 0.47-5.58%-0.03Bán265.881K14.801M-0.09Công nghiệp
ALEMK EMAKINA GROUP 14.000.00%0.00Mua57054.507M-0.03413.00Công nghệ
ALEMV EMOVA GROUP 0.30-1.00%-0.00Bán18.808K33.212M126.050.0085.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ALERS EUROBIO-SCIENTIFIC 4.36-4.81%-0.22Bán17.495K44.135M-1.17125.00Chăm sóc sức khỏe
ALGBE GLOBAL BIOENERGIES 11.36-16.59%-2.26Sức bán mạnh115.853K61.067M-3.3569.00Năng lượng
ALHRG HERIGE 32.80-3.53%-1.20Sức bán mạnh1.072K95.282M22.661.502206.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ALHYG HYBRIGENICS 0.44-1.56%-0.01Sức bán mạnh14.301K20.969M-0.1617.00Chăm sóc sức khỏe
ALKAL KALRAY 19.50-0.72%-0.14Sức bán mạnh24688.917MCông nghệ
ALKKO KKO INTERNATIONAL 0.40-4.53%-0.02Bán53.703K5.297M-0.25Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ALLIX WALLIX 22.20-1.33%-0.30Sức bán mạnh2.101K
ALMBG MYBEST GROUP 5.070.00%0.001.050K
ALMDG MGI DIGITAL GRAPHI 52.00-3.70%-2.00Bán3.048K332.242M38.671.40200.00Công nghệ
ALMLB MILIBOO 1.650.00%0.00Bán17.870M-0.58Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ALMNG MADVERTISE 0.800.25%0.00Bán20.463K8.030M-0.1518.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ALNOV NOVACYT 0.512.20%0.01Bán179.912K18.795M-0.23121.00Chăm sóc sức khỏe
ALOXA OXATIS 8.79-0.57%-0.05Bán47937.760MCông nghệ
ALPCV CERINNOV GROUP 6.52-2.40%-0.16Bán3.858K23.806M-0.36Công nghiệp
ALPDX PISCINES DESJOYAUX 13.550.00%0.00Bán81121.648M24.410.56269.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ALPHS PHARMASIMPLE 9.72-1.82%-0.18Bán1.064K13.786M-0.98Công nghệ
ALREA REALITES 22.30-6.69%-1.60Sức bán mạnh11.490K61.957M19.611.2285.00Tài chính
ALSIM ASSIMA 1.95-19.42%-0.47Bán1014.516M-0.28170.00Công nghệ
ALSPW SPINEWAY 0.772.94%0.02Bán254.725K3.908M-0.1842.00Chăm sóc sức khỏe
ALTER THERADIAG 1.380.00%0.00Bán18.245K11.913M-0.69Chăm sóc sức khỏe
ALTHX THERANEXUS 14.200.00%0.00Bán144.292M-1.25Chăm sóc sức khỏe
ALTRA TRAQUEUR 0.95-19.75%-0.24Sức bán mạnh3003.112M-4.1274.00Công nghiệp
ALTRI TRILOGIQ 4.20-20.75%-1.10Sức bán mạnh1.121K15.615M-2.38297.00Công nghiệp
ALUCI LUCIBEL 1.60-2.32%-0.04Bán13.768K20.917M-0.17209.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ALUMS UMANIS 10.750.47%0.05Bán9.024K198.018M9.631.112340.00Công nghệ
ALVU VENTE UNIQUE.COM 6.50-2.91%-0.20Bán61163.214MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ARGX ARGENX SE 67.10-2.04%-1.40Sức bán mạnh150.634K2.223B-1.3473.00Chăm sóc sức khỏe
ARTO ARTOIS NOM. 6050.000.00%0.00Bán11.611B9.25654.18718.00Công nghệ
BALTA BALTA GROUP 4.61-0.22%-0.01Bán17.857K166.059M69.760.074053.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BELI BELIER 42.15-1.98%-0.85Bán4.040K281.530M11.593.713712.00Vật liệu cơ bản
BELU BELUGA 1.07-8.55%-0.10Sức bán mạnh5001.599M-0.0723.00Tài chính
BIMU8 BIOMERIEUX SEP8 105.000.00%0.002.000K
BLC BASTIDE LE CONFORT 38.60-2.03%-0.80Bán9.455K288.518M53.370.741736.00Chăm sóc sức khỏe
BNB BQUE NAT. BELGIQUE 2620.000.77%20.00Bán741.040B1754.00Tài chính
BSD BOURSE DIRECT 1.45-0.68%-0.01Sức bán mạnh1.080K81.405M24.020.06114.00Tài chính
CAFO CAFOM 8.00-0.62%-0.05Sức bán mạnh18168.606M7.511.071439.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CAT31 CA TOULOUSE 31 CCI 111.400.45%0.50Bán672158.060M8.1813.551367.00Tài chính
CBDG CAMBODGE NOM. 6400.00-1.54%-100.00Sức bán mạnh343.582B-369.461526.00Công nghiệp
CDU CONDURIL 50.00-8.26%-4.50Bán50090.000M12.893.882750.00Công nghiệp
CIV CRCAM ILLE-VIL.CCI 97.03-0.74%-0.72Bán172222.601M8.1811.951340.00Tài chính
CLB CORE LABORATORIES 96.001.59%1.50Bán1054.102B52.381.784600.00Năng lượng
COFP2 COFINIMMO PRIV2 78.00-16.13%-15.00Sức bán mạnh52.432B14.567.90129.00Tài chính
COLR COLRUYT 49.43-0.90%-0.45Bán125.870K6.909B19.152.6027795.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
COX NICOX 7.11-1.25%-0.09Sức bán mạnh98.249K212.598M-0.1428.00Chăm sóc sức khỏe
CPN CIPAN 0.290.00%0.00Bán4887.091M146.00Chăm sóc sức khỏe
CRAV CRCAM ATL.VEND.CCI 127.020.00%0.00Bán109164.499M9.0614.022070.00Tài chính
CRSU CRCAM SUD R.A.CCI 194.60-0.71%-1.40Bán167135.171M8.7422.432158.00Tài chính
CTRG CATERING INTL SCES 14.50-5.54%-0.85Sức bán mạnh2.872K121.855M28.610.5410702.00Công nghiệp
DGE DIAGEO 29.691.14%0.34Bán25072.640B24.881.2029362.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
DGM DIAGNOSTIC MEDICAL 1.090.00%0.00Sức bán mạnh1.580K17.652M-0.0888.00Chăm sóc sức khỏe
DIREN DIRECT ENERGIE 42.000.00%0.00Bán10.167K1.898B37.061.20590.00Công ty dịch vụ công cộng
ERYP ERYTECH PHARMA 8.48-2.08%-0.18Sức bán mạnh40.577K155.335M-3.18116.00Chăm sóc sức khỏe
ESI ESI GROUP 34.85-5.04%-1.85Bán15.043K205.745M94.500.421238.00Công nghệ
EURS FONCIERE EURIS 29.00-2.03%-0.60Bán1.537K278.558M-21.01218544.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
EVS EVS BROADC.EQUIPM. 19.261.16%0.22Bán10.653K257.647M10.141.88497.00Công nghệ
FLOB FLORIDIENNE 187.000.00%0.00Bán30183.165M27.196.882188.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
GALIM GALIMMO 24.200.00%0.00Bán1633.501M10.202.3737.00Tài chính
GLO GL EVENTS 22.25-3.26%-0.75Bán9.338K531.316M15.341.504298.00Công nghiệp
HAMO HAMON 0.422.19%0.01Bán52.475K48.154M0.970.42973.00Công nghiệp
HOP HOPSCOTCH GROUPE 7.30-0.82%-0.06Sức bán mạnh1.278K18.621M7.011.07466.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
IBAB IBA 18.74-3.15%-0.61Bán70.781K566.720M-1.421409.00Chăm sóc sức khỏe
IEX IEX GROUP NV 3.500.00%0.00Bán1593.014M-0.2730.00Công nghệ
IGE IGE + XAO 136.000.00%0.00Bán2181.297M29.214.66362.00Công nghệ
LACR LACROIX SA 24.800.40%0.10Bán56788.154M10.512.414025.00Công nghiệp
LD LOCINDUS 25.100.00%0.00Mua690268.294M20.291.240.00Tài chính
LOUP LDC 114.000.00%0.00Bán9601.931B13.588.3019475.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MLBAT BATLA MINERALS 0.54-10.00%-0.06Bán1.900K2.889M199.00Vật liệu cơ bản
MLDYX DYNEX ENERGY SA 0.61-1.61%-0.01Bán751
MLIML IMALLIANCE 0.190.00%0.00Bán22849.733K27.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MLORC ORCLASS.COM 0.05-27.03%-0.02Sức bán mạnh20.001K
MLPFX PARFEX 13.00-2.99%-0.40Bán3016.900M54.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MLSBT SBT 7.75-18.85%-1.80Bán6.000K15.415M-0.1265.00Công nghiệp
MLWEE WEE.COM AG 0.28-2.78%-0.01Sức bán mạnh4.000K
NYR NYRSTAR 3.01-33.82%-1.54Bán4.448M499.702M17.690.264100.00Vật liệu cơ bản
ORAP ORAPI 7.02-0.57%-0.04Bán4632.418M-0.461243.00Vật liệu cơ bản
PCA PCAS 15.400.00%0.00Bán442216.117M2056.070.021075.00Chăm sóc sức khỏe
RAND RANDSTAD NV 47.80-1.44%-0.70Sức bán mạnh277.734K8.881B13.183.6637930.00Công nghiệp
RIU8 PERNOD RICARD SEP8 102.000.00%0.00300
SAMS SAMSE 150.00-0.66%-1.00Bán174520.883M12.5712.015133.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SCHD SCHEERD.V KERCHOVE 446.00-0.89%-4.00Bán217.840M-78.55350.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SDT VISIODENT 2.060.00%0.00Sức bán mạnh509.260M23.000.0935.00Chăm sóc sức khỏe
SESL SES IMAGOTAG 28.401.25%0.35Bán2.292K375.144M-1.53373.00Công nghệ
SOFT SOFTIMAT 2.46-6.82%-0.18Bán42514.604M-0.166.00Công nghệ
SPA SPADEL 210.000.00%0.00Bán125871.573M33.006.361125.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SQI SQLI 24.100.42%0.10Bán2.682K96.025M53.470.502272.00Công nghệ
STF STEF 89.600.11%0.10Bán1.328K1.102B11.208.0217449.00Công nghiệp
TEP TELEPERFORMANCE 162.50-2.23%-3.70Bán48.263K9.602B30.655.52223240.00Công nghiệp
TERB TER BEKE 145.00-2.36%-3.50Sức bán mạnh1.182K257.294M27.305.442600.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TES TESSI 139.50-2.11%-3.00Bán1.177K398.649M14.819.648293.00Công nghệ
TIPI TIPIAK 76.00-1.30%-1.00Sức bán mạnh8666.981M17.734.14908.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TOU TOUPARGEL GROUPE 3.50-3.31%-0.12Sức bán mạnh1.056K36.837M-0.753236.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
UFF UNION FIN.FRANCE 27.30-1.44%-0.40Sức bán mạnh1.835K446.143M12.272.261500.00Tài chính
VAFT VAA VISTA ALEGRE 1.800.00%0.0036274.336M48.240.041664.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ZENT ZENITEL 13.70-2.14%-0.30Bán50646.271M14.980.93249.00Dịch vụ Viễn thông
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất