Các cổ phiếu đạt mức đáy của tháng

Động thái giá tiêu cực thường tiếp tục khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới mức thấp hàng tháng. Các nhà đầu tư theo dõi các cổ phiếu đó để tìm những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng. Các nhà giao dịch cũng theo dõi các cổ phiếu này để đưa họ vào chiến lược đầu cơ của mình. Điều quan trọng là xác định lý do tại sao cổ phiếu đã giảm dưới mức thấp hàng tháng. Điều này có thể do thiếu thanh khoản, biến động theo mùa cũng như các lý do khác.

           
ABO ABO GROUP
2.641.54%0.04Bán1.633K27.479M43.490.0614.00Năng lượng
AGFB AGFA-GEVAERT
3.904.22%0.16Mua418.479K627.725M-0.029840.00Chăm sóc sức khỏe
ALADO ADOMOS
0.77-1.28%-0.01Bán97.196K22.852M6.930.11108.00Tài chính
ALAGR AGROGENERATION
0.19-1.81%-0.00Bán154.286K19.491M-0.051477.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ALALO ACHETER-LOUER.FR
0.020.88%0.00Bán5.750M3.764M23.270.0027.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ALARF ADEUNIS
8.700.21%0.02Sức bán mạnh2.058K18.908M-2.38Công nghiệp
ALBFR SIDETRADE
60.20-1.31%-0.80Bán9.645K81.004M40.071.59227.00Công nghệ
ALCES CESAR
0.170.00%0.00Bán3.109K391.296K-0.14552.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ALCLA CLASQUIN
37.60-5.53%-2.20Bán1.060K91.677M30.831.29733.00Công nghiệp
ALCRB CARBIOS
6.75-3.85%-0.27Bán9.055K31.999M-0.8919.00Công nghiệp
ALDNE DONTNOD
16.99-9.85%-1.86Bán11.760K88.096MCông nghệ
ALDR DELTA DRONE
0.16-2.85%-0.00Bán500.523K12.476M-0.2432.00Công nghiệp
ALDRV DRONE VOLT
0.26-6.55%-0.02Bán211.611K8.108M-0.09Công nghiệp
ALDV ADC SIIC
0.08-11.48%-0.01Sức bán mạnh2.132K12.332M-0.001.00Tài chính
ALEMT EMOVA GROUP
4.800.00%0.008.209K26.292M99.960.0585.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ALESA ECOSLOPS
11.80-0.84%-0.10Sức bán mạnh4.909K52.301M-0.4551.00Công nghiệp
ALEZV EASYVISTA
34.00-1.16%-0.40Bán10155.820M90.110.38194.00Công nghệ
ALGBE GLOBAL BIOENERGIES
7.30-4.20%-0.32Bán15.014K34.403M-3.1865.00Năng lượng
ALGEM EUROGERM
34.80-3.33%-1.20Sức bán mạnh1.635K155.195M22.571.59482.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ALHSW HORIZONTALSOFTWARE
0.97-3.00%-0.03Bán17.085K1.854M-3.17Công nghệ
ALICR I.CERAM
4.30-4.44%-0.20Bán2.039K24.033M-0.5250.00Chăm sóc sức khỏe
ALINV INVIBES ADVERTSING
4.88-3.37%-0.17Sức bán mạnh80013.113MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ALKKO KKO INTERNATIONAL
0.35-4.66%-0.02Sức bán mạnh9.975K4.524M-0.26Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ALLIX WALLIX
11.500.00%0.00Bán17.960K
ALMDT MEDIANTECHNOLOGIES
2.110.00%0.00Bán9825.153M-1.43119.00Công nghệ
ALNOV NOVACYT
0.370.00%0.00Bán129.608K13.936M-0.21121.00Chăm sóc sức khỏe
ALOSM OSMOZIS
3.96-5.49%-0.23Bán2.066K8.954M-0.78Dịch vụ Viễn thông
ALOX8 ALSTOM NOV8
105.000.00%0.00300
ALP ADL PARTNER
13.600.00%0.00Sức bán mạnh47853.951M8.831.51178.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ALPAR GPE PAROT (AUTO)
5.04-0.40%-0.02Bán70623.398M-0.87Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ALPAT PLANT ADVANCED
18.50-1.07%-0.20Bán1117.230M-0.5726.00Chăm sóc sức khỏe
ALPCI PRIMECITY
3.500.00%0.00Bán5.092K500.150M2.421.51Tài chính
ALREA REALITES
12.55-8.06%-1.10Bán13.251K35.385M9.951.3785.00Tài chính
ALROC ROCTOOL
4.00-3.85%-0.16Bán3.433K13.938M-0.6925.00Công nghiệp
ALS3T SOLUTIONS 30 SE
9.880.00%0.00253.188K895.196M72.620.132763.00Công nghệ
ALSEN SENSORION
1.10-19.71%-0.27Bán487.554K17.900M-1.3415.00Chăm sóc sức khỏe
ALSGD SPINEGUARD
1.01-1.46%-0.01Bán10.656K6.404M-0.5222.00Chăm sóc sức khỏe
ALSPW SPINEWAY
0.23-6.88%-0.02Bán1.327M2.283M-0.7946.00Chăm sóc sức khỏe
ALTBG THE BLOCKCHAIN GP
0.21-8.03%-0.02Sức bán mạnh592.389K5.882M-0.1634.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ALTHE THERACLION
0.99-6.60%-0.07Bán10.917K7.921M-1.1722.00Chăm sóc sức khỏe
ALTRI TRILOGIQ
4.12-0.96%-0.04Bán43115.466M-2.38297.00Công nghiệp
ALTTI TTI
0.23-69.74%-0.53Sức bán mạnh11.480M-0.0570.00Công nghệ
ALUCR UCAR
15.600.00%0.00Sức bán mạnh127.185M31.450.5174.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ALUPG UPERGY
5.350.00%0.00Sức bán mạnh15125.106M6.030.89301.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ALUVI UV GERMI
4.00-2.44%-0.10Bán7.239K10.499M-0.06Công nghiệp
ALVMG VISIOMED GROUP
0.09-4.29%-0.00Bán2.505M5.873M-0.57109.00Chăm sóc sức khỏe
ALVU VENTE UNIQUE.COM
5.70-1.72%-0.10Bán2.766K54.763MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ALWEC WE.CONNECT
11.100.91%0.10Sức bán mạnh1.588K30.106M6.501.6933.00Công nghệ
AM DASSAULT AVIATION
1391.000.43%6.00Bán2.874K11.511B28.7748.0811397.00Công nghiệp
APAM APERAM
27.21-3.13%-0.88Bán454.937K2.357B9600.00Vật liệu cơ bản
ARG ARGAN
43.500.00%0.00Bán4.827K712.355M6.137.0921.00Tài chính
ASP A.S.T. GROUPE
6.57-5.74%-0.40Bán40.007K88.891M7.770.90661.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AUGR AUGROS COSMETICS
6.55-8.39%-0.60Bán939.272M11.710.56180.00Vật liệu cơ bản
AURE AUREA
6.38-1.54%-0.10Sức bán mạnh4.954K75.974M15.350.43535.00Công nghiệp
BCAM BRASSERIE CAMEROUN
85.00-0.58%-0.50Bán40490.459M229.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BRILL BRILL KON
18.30-1.08%-0.20Bán62034.677M17.121.08161.00Công nghiệp
CAFO CAFOM
5.80-7.20%-0.45Bán1.952K53.266M5.831.071439.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CAPLI CAPELLI
28.70-0.35%-0.10Sức bán mạnh4.883K63.704M11.572.4959.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CARM CARMILA
19.000.00%0.00Bán41.494K2.593B11.781.62196.00Tài chính
COUR COURTOIS
140.000.00%0.00Bán110.168M13.2510.570.00Tài chính
CURE CURETIS
1.74-2.79%-0.05Bán94.608K37.427M-1.38104.00Chăm sóc sức khỏe
DBV DBV TECHNOLOGIES
30.30-2.57%-0.80Sức bán mạnh160.062K932.441M-5.43244.00Chăm sóc sức khỏe
DIEG DIEGEM KENNEDYCERT
111.16-0.80%-0.90Sức bán mạnh26
DOMS DOM SECURITY
50.40-3.08%-1.60Bán2.032K124.893M12.094.301569.00Công nghiệp
DSC1 DUTCH STAR C SHAR
9.300.00%0.00Bán20051.489MTài chính
EC TOTAL GABON
138.000.00%0.00Sức bán mạnh1.563K621.000M7.3119.07300.00Năng lượng
ENGB ROSIER
149.00-3.87%-6.00Bán2637.995M-21.19246.00Vật liệu cơ bản
EPCP EXPLOS.PROD.CHI.PF
840.000.00%0.00Bán13157.232M17.3949.751715.00Vật liệu cơ bản
EURS FONCIERE EURIS
29.400.00%0.00Sức bán mạnh2.698K276.675M-21.01218544.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
FBEL FROMAGERIES BEL
346.00-2.26%-8.00Sức bán mạnh4392.403B16.4621.5012700.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
FCMC FERM.CAS.MUN.CANNE
1470.00-4.55%-70.00Bán5269.780M13.95110.38742.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FII LISI
24.40-1.61%-0.40Bán8.833K1.318B13.961.8012061.00Công nghiệp
FLE FLEURY MICHON
42.90-4.45%-2.00Bán3.556K192.770M14.573.083708.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
FLUX FLUXYS BELGIUM D
25.200.80%0.20Sức bán mạnh791293.495M24.471.02908.00Năng lượng
FP TOTAL
49.51-1.41%-0.71Sức bán mạnh8.648M131.428B13.733.7298277.00Năng lượng
FTI TECHNIPFMC
21.59-2.84%-0.63Bán1.910M9.995B31.720.7037000.00Năng lượng
FTRN FUTUREN
1.130.00%0.00Bán1.580K313.888M-0.0093.00Công ty dịch vụ công cộng
GALP GALP ENERGIA-NOM
14.14-4.30%-0.64Bán2.171M12.252B13.421.106389.00Năng lượng
GENK GENK LOGIST. CERT
49.04-0.01%-0.01Bán4
GFI GFI INFORMATIQUE
10.550.00%0.00Mua1.201K701.590M19.390.5417000.00Công nghệ
GIRO SIGNAUX GIROD
14.25-5.94%-0.90Bán4.556K16.375M15.281.19924.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GJAJ GROUPE JAJ
1.58-1.25%-0.02Bán4015.626M9.830.1641.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GTBP GT BIOPHARMA INC
1.33-15.82%-0.25Sức bán mạnh6.143K42.089M-7.792.00Chăm sóc sức khỏe
HOP HOPSCOTCH GROUPE
6.500.31%0.02Bán17116.395M5.521.20469.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
IBS IBERSOL,SGPS
8.22-1.91%-0.16Bán3.483K271.513M8.820.959207.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
IEP IEP INVEST
6.25-1.57%-0.10Bán61558.396M10.280.6130.00Công nghiệp
ILD ILIAD
99.744.09%3.92Sức bán mạnh254.075K5.645B15.586.319712.00Dịch vụ Viễn thông
KBCA KBC ANCORA
39.760.15%0.06Bán49.091K3.109B14.432.75Tài chính
KEYW KEYWARE TECH.
1.110.00%0.00Sức bán mạnh2.000K24.544M61.770.0235.00Công nghệ
LAT AVIATION LATECOERE
3.17-1.86%-0.06Sức bán mạnh178.470K305.901M-0.154451.00Công nghiệp
LDL GROUPE LDLC
12.00-5.21%-0.66Bán4.509K80.009M14.390.88932.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
LFDE FRANCAISE ENERGIE
9.40-2.29%-0.22Bán3.769K48.686M-0.259.00Năng lượng
LR LEGRAND
54.641.60%0.86Bán674.240K14.710B17.843.0437652.00Công nghiệp
MAGIS YMAGIS
2.20-6.38%-0.15Sức bán mạnh25.136K18.601M54.450.04726.00Công nghệ
MAU MAUREL ET PROM
3.65-2.80%-0.10Bán326.809K720.974M8.910.43538.00Năng lượng
MCPHY MCPHY ENERGY
3.40-11.80%-0.46Bán167.119K56.225M-0.7282.00Công nghiệp
MDMX8 MAISONS DU MONNOV8
110.000.00%0.00400
MDXH MDXHEALTH
1.62-1.69%-0.03Bán111.471K99.020M-0.45232.00Chăm sóc sức khỏe
MLAAH AMATHEON AGRI
0.450.00%0.00Mua1
MLDAM DAMARIS
1.620.00%0.00Bán168648.000K5.00Công nghệ
MLDYH DESIGN YOUR HOME
0.120.00%0.00Sức bán mạnh800
MLEDR EAUX DE ROYAN
149.000.00%0.00Bán3026.775M98.00Công ty dịch vụ công cộng
MLFTI FRANCE TOURISME
0.040.00%0.00Sức bán mạnh1201.170M34.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MLHK HK
170.000.00%0.00Bán20
MLMAD MADE
2.500.00%0.00Mua1.445K3.377M36.00Công nghiệp
MLOLM OLMIX
18.00-5.26%-1.00Bán20077.111M32.740.55212.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MLWEE WEE.COM AG
0.28-11.88%-0.04Sức bán mạnh11.700K
MRB MR BRICOLAGE
9.22-8.71%-0.88Sức bán mạnh1.753K103.496M92.280.112121.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NANO NANOBIOTIX
11.76-2.49%-0.30Bán134.004K236.548M-1.3785.00Chăm sóc sức khỏe
NBA NOVABASE,SGPS
2.39-1.24%-0.03Sức bán mạnh16.526K75.080M33.150.072044.00Công nghệ
NEX NEXANS
22.743.08%0.68Bán469.283K942.492M13.461.7126308.00Công nghiệp
NRO NEURONES
20.30-0.98%-0.20Sức bán mạnh3.032K497.860M19.011.095083.00Công nghệ
NVG THE NAVIGATOR COMP
4.03-0.10%-0.00Bán535.981K2.892B12.370.333210.00Vật liệu cơ bản
NYR NYRSTAR
0.59-5.85%-0.04Bán5.129M69.440M2.460.264100.00Vật liệu cơ bản
OPTI CRESCENT
0.053.59%0.00Sức bán mạnh393.308K14.939M-0.0532.00Công nghệ
ORANW ORANJEWOUD A
5.55-4.31%-0.25Sức bán mạnh45164.019M9.500.5810174.00Công nghiệp
ORE OREY ANTUNES ESC.
0.40-4.27%-0.02Sức bán mạnh9704.789M0.680.59477.00Tài chính
ORP ORPEA
103.60-5.04%-5.50Bán330.627K7.043B28.953.7754033.00Chăm sóc sức khỏe
ORPX8 ORPEA NOV8
110.000.00%0.00709
ORX8 L'OREAL NOV8
105.000.00%0.007
OSE OSE IMMUNO
3.23-3.87%-0.13Sức bán mạnh30.313K49.097M11.970.3228.00Chăm sóc sức khỏe
PAR PAREF
84.000.00%0.00Sức mua mạnh113120.849M8.1810.3240.00Tài chính
PHARM PHARMING GROUP
0.862.20%0.02Sức bán mạnh11.975M519.508M-0.06127.00Chăm sóc sức khỏe
RE COLAS
143.600.70%1.00Bán7.004K4.656B16.298.7661167.00Công nghiệp
REINA REINET INVESTMENTS
13.80-3.50%-0.50Sức bán mạnh8882.998B-4.300.00Tài chính
RIX8 PERNOD RICARD NOV8
105.000.00%0.00500
RX RECYLEX S.A.
5.53-5.95%-0.35Sức bán mạnh55.930K151.254M15.790.37616.00Công nghiệp
SAB SABCA
23.40-9.30%-2.40Sức bán mạnh12056.160M-0.39993.00Công nghiệp
SCB S.CLUBE BRAGA
2.34-33.52%-1.18Bán202.340M91.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SCP SPORTING
0.69-0.72%-0.01Bán20027.105M-0.43225.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SEM SEMAPA
15.14-1.30%-0.20Bán31.780K1.238B8.851.736011.00Vật liệu cơ bản
SESX8 SES NOV8
105.000.00%0.005.956K
SLB SCHLUMBERGER
42.80-3.17%-1.40Bán5.034K61.058B-0.37100000.00Năng lượng
SNOW SNOWWORLD
8.80-6.38%-0.60Bán21027.577M16.410.560.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SOFR SOFRAGI
1450.000.00%0.00Sức bán mạnh1144.236M10.92122.78Tài chính
SRP SHOWROOMPRIVE
3.88-3.60%-0.14Bán103.218K139.360M-0.371154.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SWX8 SODEXO NOV8
105.000.00%0.00300
SX CS (COMM.SYSTEMES)
4.940.41%0.02Bán1.191K115.308M17.400.291752.00Công nghệ
TDSA TEIXEIRA DUARTE
0.17-1.45%-0.00Bán640.150K72.450M3.320.0510238.00Công nghiệp
TER TERREIS
37.80-2.07%-0.80Bán26.523K982.591M32.641.1825.00Tài chính
TKWY TAKEAWAY
50.00-4.40%-2.30Bán107.066K2.258B-0.81978.00Công nghệ
TVLY TIVOLY
32.600.62%0.20Bán2135.731M8.353.88588.00Công nghiệp
UBI UBISOFT ENTERTAIN
72.220.14%0.10Bán258.095K8.127B29.922.7414820.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
VALOR 2VALORISE
5.900.00%0.00Mua92044.803M34.790.1738.00Công ty dịch vụ công cộng
VK VALLOUREC
3.77-2.28%-0.09Bán6.813M1.752B-1.3018610.00Năng lượng
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất