Cổ phiếu có biến động cao nhất

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
MLHOP PART.INDLES MINI. 2.14-57.03%-2.84Bán2
MLJAN JANE FRANCE 4.023250.00%3.90Sức mua mạnh2
MLMAT SIMAT 3.24-46.00%-2.76Sức bán mạnh492
MLATV A TOUTE VITESSE 1.99-39.70%-1.31Bán174623.310K103.480.02183.00Công nghiệp
MLVOP VOPIUM 0.2192.73%0.10Bán1.014K
MLHBB HOCHE BAINS L.BAIN 14.0089.19%6.60Mua75
MLONL ONLINEFORMAPRO 2.2081.82%0.99Bán1
MLSTR STREIT MECANIQUE 14.9079.52%6.60Mua1139.437M258.00Công nghiệp
TOM2 TOMTOM 6.43-24.41%-2.08Sức bán mạnh15.080M1.964B-0.064700.00Công nghệ
MLMUT MUTUALIZE CORP 0.07-27.78%-0.03Bán88845.714M5.00Công nghệ
ALVIA VIALIFE 16.0060.00%6.00Bán256.400M-0.4231.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MLORC ORCLASS.COM 0.05-27.03%-0.02Sức bán mạnh20.001K
MLARD ARDOIN ST AMAND A 196.0058.06%72.00Bán104.240M8.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PHAR PHARCO 0.36-26.53%-0.13Sức bán mạnh786558.312K11.00Chăm sóc sức khỏe
MLTMT TREASURE MINE 0.0350.00%0.01Mua1.000K
MLFIH INDUSTRIAL HOLDING 0.0140.00%0.00Sức bán mạnh80.000K
PHARM PHARMING GROUP 0.97-13.40%-0.15Bán87.294M683.050M-0.08127.00Chăm sóc sức khỏe
MLDTB DATBIM 1.5037.61%0.41Bán50
MLTRC TROIS CHENES 10.4036.84%2.80Sức mua mạnh37.904M91.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ALTRI TRILOGIQ 4.20-20.75%-1.10Sức bán mạnh1.121K19.705M-2.38297.00Công nghiệp
GNRO GENEURO 4.47-16.60%-0.89Bán52.035K78.366M-0.4032.00Chăm sóc sức khỏe
ORE OREY ANTUNES ESC. 0.5433.66%0.14Theo dõi1.000K6.401M0.840.64477.00Tài chính
ALTRA TRAQUEUR 0.95-19.75%-0.24Sức bán mạnh3003.878M-4.1274.00Công nghiệp
MLMAI MAISONS D''AUJOURD 3.20-19.60%-0.78Sức mua mạnh606.400M132.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ALSIM ASSIMA 1.95-19.42%-0.47Bán1014.516M-0.28170.00Công nghệ
MLAAT AZOREAN TECH 0.0929.58%0.02Bán3
MLSIL SILC 0.57-18.57%-0.13Sức bán mạnh70
MLACT ACTIVIUM GROUP 0.75-17.58%-0.16Bán619
ALTVO EVOLIS 24.40-13.17%-3.70Bán23.653K144.930M16.671.69365.00Công nghệ
SFCA SOC FRANC CASINOS 2.5025.00%0.50Mua11012.731M15.800.16158.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ARGX ARGENX SE 81.40-0.49%-0.40Sức mua mạnh529.409K2.641B-1.3473.00Chăm sóc sức khỏe
MLFTI FRANCE TOURISME 0.05-16.36%-0.01Bán3.840K1.345M34.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
COFP2 COFINIMMO PRIV2 78.00-16.13%-15.00Sức bán mạnh52.456B14.707.90129.00Tài chính
GTBP GT BIOPHARMA INC 1.88-16.07%-0.36Bán4.233K80.219M-7.482.00Chăm sóc sức khỏe
MLGAL GALEO 1.5022.95%0.28Theo dõi3
MLKRI KRIEF GROUP 3.2020.30%0.54Theo dõi36
ATI ACTIA GROUP 6.49-11.46%-0.84Bán75.513K147.308M17.830.413459.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ALVMG VISIOMED GROUP 0.23-11.58%-0.03Bán2.682M11.750M-0.71108.00Chăm sóc sức khỏe
FAYE FAYENC.SARREGUEMI. 43.4020.56%7.40Bán15.409M-3.504.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MLEDS EDITIONS DU SIGNE 1.0217.92%0.15Mua4.406K1.454M20.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ALIMR IMMERSION 4.2419.77%0.70Mua2225.241M18.420.23Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MLVIS VISIO NERF 1.2919.44%0.21Bán1631.188M17.00Công nghệ
VLAP VALNEVA PREF 0.06-0.86%-0.00Mua51.198K294.105M-0.09433.00Chăm sóc sức khỏe
ERA ERAMET 82.9514.41%10.45Mua317.871K1.920B9.788.1212590.00Vật liệu cơ bản
MLMUL MULANN 0.0618.00%0.01Bán9.000K
VRNL VERNEUIL FINANCE 2.3417.00%0.34Mua22.572M-0.48869.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
VIRP VIRBAC 143.4012.74%16.20Sức mua mạnh86.133K1.071B-0.314824.00Chăm sóc sức khỏe
SVA SAG GEST 0.11-1.86%-0.00Bán18.786K16.448M-0.15654.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
OPTI CRESCENT 0.05-4.26%-0.00Sức bán mạnh2.451M16.784M-0.0532.00Công nghệ
EON E.ON SE 8.30-11.67%-1.10Sức bán mạnh1.550K19.194B7.211.2342738.00Công ty dịch vụ công cộng
LBIRD LUMIBIRD 13.90-9.15%-1.40Bán114.131K241.217M76.140.20291.00Công nghiệp
ALNOX NOXXON 2.20-9.84%-0.24Bán367.929K11.669M-2.5310.00Chăm sóc sức khỏe
OXUR OXURION 5.70-5.16%-0.31Bán218.611K216.927M9.490.6774.00Chăm sóc sức khỏe
ALTBG THE BLOCKCHAIN GP 0.35-10.58%-0.04Mua614.856K10.127M-0.4034.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
KDS KIADIS 13.04-9.32%-1.34Mua609.554K289.255M-1.2768.00Chăm sóc sức khỏe
MLBAT BATLA MINERALS 0.54-10.00%-0.06Bán1.900K3.210M199.00Vật liệu cơ bản
RED REDITUS,SGPS 0.09-10.00%-0.01Bán3541.438M-0.112719.00Công nghệ
LIG LISGRAFICA 0.010.00%0.00Bán11.500K1.853M-0.01229.00Công nghiệp
CURE CURETIS 3.40-8.11%-0.30Bán49.636K60.653M-1.38104.00Chăm sóc sức khỏe
ALVU VENTE UNIQUE.COM 6.79-7.00%-0.51Bán7.797K68.926MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TIE TIE KINETIX 6.50-9.72%-0.70Sức bán mạnh311.644M-1.81123.00Công nghệ
MLROU ROUSSELET CENTRIF. 13.00-9.72%-1.40Mua207.930M53.00Công nghiệp
MLOSA O SORBET D'AMOUR 6.5012.07%0.70Mua10
ESP ESPERITE 0.24-6.43%-0.02Sức bán mạnh670.123K8.580M-0.78205.00Chăm sóc sức khỏe
MSF MICROSOFT CORP SPL 112.40-9.35%-11.60Sức mua mạnh145736.032B28.793.37131000.00Công nghệ
HDP HOTELS DE PARIS 2.14-9.32%-0.22Bán2.161K16.864M-1.73210.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
EBPF FIN.ETANG BERRE PF 118.00-9.23%-12.00Bán26011.084M-0.1312.00Tài chính
AND AND INTERNATIONAL 2.38-4.80%-0.12Bán7.843K9.318M-0.7780.00Công nghệ
ALQGC QUANTUM GENOMICS 1.87-2.09%-0.04Bán184.509K20.990M-0.876.00Chăm sóc sức khỏe
MLZAM ZCCM 1.3510.66%0.13Bán2.500K217.080M2.810.47Vật liệu cơ bản
ALX ALUMEXX N.V. 1.40-0.36%-0.01Bán3.225K9.794M-3.0714.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MLONE BODY ONE 0.18-9.00%-0.02Sức bán mạnh2.197K687.232K13.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MLIFC INFOCLIP 1.420.00%0.00Bán69
NEWT NEWTREE 1.05-8.70%-0.10Sức bán mạnh8691.322M8.740.1228.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ALCLA CLASQUIN 37.503.31%1.20Sức mua mạnh1.963K83.597M33.641.08733.00Công nghiệp
ALADM ADTHINK MEDIA 0.76-5.91%-0.05Bán25.412K4.903M1.200.73152.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
WES WESSANEN 10.21-8.02%-0.89Bán539.602K849.414M27.460.411188.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
GENX GENERIX GROUP FCE 3.40-2.58%-0.09Bán24.507K77.283M139.600.03359.00Công nghệ
MLOCT OCTOPUS ROBOTS 10.10-8.16%-0.90Mua370
AMEBA AMOEBA 4.482.99%0.13Bán47.409K26.139M-1.0446.00Vật liệu cơ bản
BEVER BEVER HOLDING 3.40-8.11%-0.30Bán60057.996M32.270.111.00Tài chính
ALUPG UPERGY 4.94-5.00%-0.26Bán3.008K24.402M5.860.89301.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ALDIE DIETSWELL 0.78-2.50%-0.02Bán108.727K5.091M-0.2339.00Năng lượng
IVA INVENTIVA 8.20-2.38%-0.20Bán13.077K186.961M-1.11107.00Chăm sóc sức khỏe
ALMAS MASTRAD 0.30-3.24%-0.01Sức bán mạnh48.906K4.436M-0.2126.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MLCLP COLIPAYS 5.009.17%0.42Mua1
NYR NYRSTAR 4.30-6.03%-0.28Bán343.273K502.779M17.800.264100.00Vật liệu cơ bản
ALSPW SPINEWAY 0.90-3.85%-0.04Sức bán mạnh29.870K3.985M-0.1842.00Chăm sóc sức khỏe
MLCAC LOMBARD ET MEDOT 12.208.93%1.00Mua3005.966M19.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ALPHA PHARNEXT 8.68-3.56%-0.32Bán21.470K101.191M-1.85Chăm sóc sức khỏe
ALMEC MECELEC COMPOSITES 1.74-0.29%-0.01Bán1.660K7.036M5.090.34250.00Công nghiệp
SEC SODITECH 1.004.17%0.04Mua3.868K2.381M9.160.10191.00Công nghiệp
TIT TELECOM ITALIA SPA 0.542.86%0.01Bán1.025K11.583B10.730.0559343.00Dịch vụ Viễn thông
ECP EUROPACORP 1.61-5.01%-0.09Bán163.870K69.388M-2.15118.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ALVAL VALBIOTIS 5.14-5.86%-0.32Bán5.848K19.913M-0.67Chăm sóc sức khỏe
SPI SPIR COMMUNICATION 2.69-1.82%-0.05Sức bán mạnh4.366K16.683M-0.641480.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PBD PROBIODRUG 3.301.23%0.04Bán65.858K26.758M-0.9515.00Chăm sóc sức khỏe
ALPHS PHARMASIMPLE 9.98-0.20%-0.02Bán1.136K13.925M-0.98Công nghệ
MLHK HK 185.008.19%14.00Bán4
GLINT GLINTT 0.218.08%0.02Mua20.100K17.219M45.940.001302.00Công nghệ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất