Cổ phiếu có biến động cao nhất

Sự biến động của cổ phiếu là sự dao động của giá trong bất kỳ khung thời gian nhất định nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, sự biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30% trong thời gian yên tĩnh. Sự dao động giá cả không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
MLGAL GALEO 0.73-63.32%-1.26Bán100
MLEAS EASSON HOLDING 1.461014.50%1.33Mua1164.232KDịch vụ Viễn thông
MLVOP VOPIUM 0.39142.50%0.23Mua50
FLEX FLEXOS 1.31-36.41%-0.75Bán100610.984K67.700.027.00Công nghệ
ALENR ENTREPRENDRE 19.90-23.46%-6.10Bán46912.251M-0.3240.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NEWT NEWTREE 1.03-33.55%-0.52Mức giá thấp7.884K1.957M8.570.1228.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TISN TISCALI 0.0311.79%0.00Bán1.340K81.386M-0.01642.00Dịch vụ Viễn thông
CPA COPAM 34.0084.78%15.60Mua518.454M9.073.76113.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MLMUL MULANN 0.05-30.00%-0.02Mức giá thấp13.901K
MLIML IMALLIANCE 0.2460.00%0.09Mua10672.805K27.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MLONL ONLINEFORMAPRO 5.5057.14%2.00Mức giá cao1
MLIOC IOC HOLDING 0.5845.00%0.18Bán1.002K
MLFCI FINANCIER CROI INV 0.20-23.85%-0.06Mức giá thấp5.801K1.337MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MLOSA O SORBET D'AMOUR 5.0545.11%1.57Mức giá thấp1
MLIFC INFOCLIP 3.00-23.47%-0.92Mua100
MLDIG DIGITECH 1.2039.53%0.34Bán11.637M22.670.0545.00Công nghệ
MLIFE GLOBAL HEALTH GR. 0.8531.78%0.21Bán1
ARTE ARTEA 8.6014.67%1.10Theo dõi78642.732M12.820.8142.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MLABO TOUTABO 1.01-17.89%-0.22754.945MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MLOCT OCTOPUS ROBOTS 11.69-10.02%-1.30Bán1.012K
MLSRP SPEED RABBIT PIZZA 3.7026.71%0.78Mức giá cao406.347M8.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SCP SPORTING 0.66-16.46%-0.13Bán17.457K30.810M-0.11225.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AB AB SCIENCE 4.898.67%0.39Mua842.742K183.929M-0.76111.00Chăm sóc sức khỏe
FAYE FAYENC.SARREGUEMI. 40.409.78%3.60Bán137.504M-3.514.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MLION LIONAX 0.04-14.74%-0.01Mua1.000K95.278KHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GECP GECI INTL 0.194.35%0.01Bán4.383M25.494M-0.10323.00Công nghiệp
MLBAT BATLA MINERALS 1.2418.10%0.19Bán2.300K5.366M199.00Vật liệu cơ bản
MLVIS VISIO NERF 2.0017.65%0.30Mua8202.626M17.00Công nghệ
ALUCI LUCIBEL 1.70-11.92%-0.23Bán68.342K20.046M-0.18209.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
COLR COLRUYT 46.743.68%1.66Mức giá cao1.692M6.853B17.772.5427758.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MLEDS EDITIONS DU SIGNE 1.2816.36%0.18Bán5.001K1.829M20.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BALTA BALTA GROUP 5.005.26%0.25Mức giá thấp60.009K179.883M57.960.084053.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MLEVE EVERSET 0.06-11.76%-0.01Bán12376.213K25.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ALTRA TRAQUEUR 1.2915.18%0.17Bán9804.291M-3.7274.00Công nghiệp
MLSML SMALTO 0.0714.04%0.01Mua10.050K1.321M10.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ALIMR IMMERSION 3.600.56%0.02Bán7564.463M15.640.23Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TXCL TXCELL 1.038.90%0.08Bán316.309K21.364M-0.5645.00Chăm sóc sức khỏe
CIB CIBOX INTER A CTIV 0.29-2.71%-0.01Mua2.441M31.225M73.380.007.00Công nghệ
MLNOV NOVATECH IND. 7.0012.00%0.75Mua8007.094M532.00Công nghệ
MLATV A TOUTE VITESSE 2.06-9.65%-0.22Bán1647.130K107.120.02183.00Công nghiệp
ALMEC MECELEC COMPOSITES 1.93-1.03%-0.02Bán10.108K7.980M5.680.34250.00Công nghiệp
MLNMA MIGUET ET ASSOCIES 2.2011.11%0.22Mua6.460K22.959M11.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
VLAP VALNEVA PREF 0.036.67%0.00Bán5.300K296.849M-0.11433.00Chăm sóc sức khỏe
MLSIC FINANCIERE SICOMAX 9.80-9.26%-1.00Bán243.145M0.00Tài chính
MLCVG CH.FER VAR GARD N. 4720.00-9.23%-480.00Bán1297.521M0.00Tài chính
ALNOX NOXXON 2.22-5.13%-0.12Bán49.365K6.737M-2.5410.00Chăm sóc sức khỏe
ALAUP AUPLATA 0.07-3.50%-0.00Bán9.045M17.704M-0.1763.00Vật liệu cơ bản
JXR ARCHOS 1.016.12%0.06Mức giá cao895.871K41.747M-0.16177.00Công nghệ
ALDEI DEINOVE 2.81-1.23%-0.04Bán455.542K34.160M-0.6956.00Năng lượng
MLIDS IDS 0.54-8.47%-0.05Bán1.825K2.590M67.00Công nghệ
DEC JC DECAUX SA. 29.187.60%2.06Mua513.365K5.857B29.790.9111772.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ALP ADL PARTNER 15.30-4.97%-0.80Mức giá thấp1.733K67.246M14.491.08178.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
LEBL FONCIERE 7 INVEST 2.4210.00%0.22Mua103.883M11.450.210.00Tài chính
MLHYE HYDRO-EXPLOIT. 46.2010.00%4.20Mua15.181M4.00Công ty dịch vụ công cộng
LVIDE LAVIDE HOLDING 0.550.00%0.00Bán1.866K2.214M-0.050.00Tài chính
BLEE BLEECKER 90.009.76%8.00Mua3792.659M6.6513.560.00Tài chính
MLAGI AG3I 3.169.72%0.282
ALGEP GLOBAL ECOPOWER 1.680.30%0.01Bán5.760K10.357M-0.169.00Năng lượng
ALVER VERGNET 0.60-4.33%-0.03Bán311.206K14.909M-0.20221.00Năng lượng
MLMAB MAIS.ANTOINE BAUD 109.00-7.63%-9.00Bán521.156M5.00Tài chính
MLACP ACEP FRANCE 1.858.82%0.15Mua1.072K3.378M12.00Công nghệ
ALLOG LOGIC INSTRUMENT 0.744.51%0.03Bán5.836K5.572M17.820.0434.00Công nghệ
ALDOL DOLPHIN INTEGRAT. 5.783.58%0.20Bán2.988K7.524M18.030.32189.00Công nghệ
ALTTI TTI 0.818.67%0.07Mua704.506M-0.0667.00Công nghệ
MLPOL POL-ROGER CHAMPAGN 5650.00-7.38%-450.00Bán2348.493M75.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
AUGR AUGROS COSMETICS 5.10-7.27%-0.40Mua6597.301M-0.24180.00Vật liệu cơ bản
MLWEE WEE.COM AG 0.51-7.27%-0.04Bán59.940K
ALLMG LEADMEDIA GROUP 0.187.76%0.01Bán9.226K2.371M-0.5134.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ATC ALTICE EUROPE N.V. 3.484.29%0.14Bán19.553M4.684B-0.7247143.00Dịch vụ Viễn thông
ALINS INTRASENSE 0.400.00%0.00Bán154.972K4.696M-0.1833.00Chăm sóc sức khỏe
MLCMI SCEMI 1.758.02%0.13Bán39
DGB DGB GROUP N.V. 1.17-5.28%-0.07Mua27.851K5.019M-5.680.00Công ty dịch vụ công cộng
BEVER BEVER HOLDING 3.54-6.84%-0.26Bán1.391K65.009M33.600.111.00Tài chính
PHR PHAROL 0.265.33%0.01Mua8.093M216.243M-0.9312729.00Dịch vụ Viễn thông
ALHSW HORIZONTALSOFTWARE 5.50-6.78%-0.40Bán1.201K12.213M-1.46Công nghệ
INCO INTEL CORP 52.40-6.76%-3.80Mua64214.019B15.333.04102700.00Công nghệ
MLAIM AIR MARINE 4.857.77%0.35Mua1.008K
PARRO PARROT 6.01-6.09%-0.39Mua148.465K186.118M-2.781048.00Công nghệ
MLROU ROUSSELET CENTRIF. 12.50-6.72%-0.90Mua147.647M53.00Công nghiệp
MLMGL MAGILLEM 7.00-6.67%-0.50Mức giá thấp5513.371M20.00Công nghệ
MLERO EUROLAND CORPORATE 0.997.61%0.07Mua82.992M21.00Tài chính
ALOCA OCEASOFT 4.66-4.12%-0.20Bán1.675K14.051M-0.42Công nghiệp
ALPHS PHARMASIMPLE 11.40-4.20%-0.50Bán2.523K17.248M-0.72Công nghệ
NEX NEXANS 30.653.30%0.98Bán1.123M1.335B10.952.8926308.00Công nghiệp
SANTA BANCO SANTANDER 4.847.28%0.33Bán1.100K75.277B10.990.43201900.00Tài chính
ALWEC WE.CONNECT 13.905.30%0.70Mức giá cao7.052K36.508M11.261.1833.00Công nghệ
ATCB ALTICE EUROPE B 3.504.72%0.16Bán250.777K4.684B-0.7247143.00Dịch vụ Viễn thông
ICT ICT GROUP 16.100.00%0.00Bán5.041K157.157M28.840.56990.00Công nghệ
AVT AVENIR TELECOM 0.401.27%0.01Mua508.576K44.441M1.360.291271.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
LDL GROUPE LDLC 19.20-2.54%-0.50Mua9.777K118.062M20.100.98751.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GREEN GREENYARD 12.76-4.06%-0.54Mức giá thấp64.098K615.025M277.660.059000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
GREV MUSEE GREVIN 78.006.85%5.00Mua137.855M62.831.1749.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TIT TELECOM ITALIA SPA 0.63-5.97%-0.04Mức giá thấp3.000K13.746B12.240.0659489.00Dịch vụ Viễn thông
DSM DSM KON 85.42-4.19%-3.74Bán2.617M16.274B7.9311.2920870.00Vật liệu cơ bản
SNG SONAGI 4.006.67%0.25Mua1.700K37.610M27.00Tài chính
ABO ABO GROUP 3.54-5.85%-0.22Bán2.229K37.099M42.780.0914.00Năng lượng
MLNEO NEOCOM MULTIMEDIA 4.62-5.71%-0.28Bán1587.355M24.510.2013.00Dịch vụ Viễn thông
SCB S.CLUBE BRAGA 3.30-5.71%-0.20Mua473.310M91.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DGM DIAGNOSTIC MEDICAL 1.385.77%0.07Bán12.660K21.018M-0.0888.00Chăm sóc sức khỏe
ERA ERAMET 117.903.24%3.70Bán108.498K3.219B16.287.6912590.00Vật liệu cơ bản
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Công cụ tìm kiếm tín hiệu Forex Tìm kiếm tín hiệu Cryptocurrency Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp Website & Môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất