Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Phần Lan

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
BONEH BBS-BIOACTIVE BONE SUBSTITUTES
9.15-14.49%-1.55Sức mua mạnh63.660K47.624M-0.3013.00Công nghệ Sức khỏe
DIGIGR DIGITALIST GROUP PLC
0.04-2.79%-0.00Sức bán mạnh326.765K27.213MDịch vụ Công nghệ
DETEC DETECTION TECHNOLOGY OYJ
22.600.89%0.20Bán9.984K324.884M0.87Công nghệ Điện tử
AHOLA OYJ AHOLA TRANSPORT ABP SER. A
0.961.05%0.01Mua3.401K14.233M0.08Vận chuyển
NLG1V NURMINEN LOGISTICS PLC
0.29-2.01%-0.01Mua20.398K13.024M-0.27172.00Công nghiệp Chế biến
TEM1V TECNOTREE CORPORATION
0.22-3.46%-0.01Mua208.980K55.221M8.310.03543.00Dịch vụ Thương mại
IFA1V INNOFACTOR PLC
0.88-4.13%-0.04Mua162.779K32.976M-0.03550.00Dịch vụ Công nghệ
NXTMH NEXSTIM OYJ
0.09-2.18%-0.00Bán160.452K5.638M-0.47Công nghệ Sức khỏe
DOV1V DOVRE GROUP PLC
0.33-4.61%-0.02Mua423.679K33.456M16.760.02Dịch vụ Công nghệ
ROBIT ROBIT OYJ
2.72-2.86%-0.08Bán26.101K56.944M-0.34Sản xuất Chế tạo
WUF1V WULFF GROUP PLC
2.427.08%0.16Sức mua mạnh7.341K16.525M14.840.15Dịch vụ Phân phối
LOUD LOUDSPRING PLC
0.38-1.29%-0.01Bán16.997K10.693M-0.13Tài chính
SOPRA SOPRANO OYJ
0.31-5.56%-0.02Mua12.975K5.682M31.460.0198.00Dịch vụ Công nghệ
EXL1V EXEL COMPOSITES PLC
5.94-3.26%-0.20Bán28.806K70.210M30.700.20Sản xuất Chế tạo
NEO1V NEO INDUSTRIAL OYJ
2.79-5.10%-0.15Bán13.086K16.605M-0.21252.00Sản xuất Chế tạo
OPTOMED OPTOMED PLC
5.25-1.87%-0.10Bán40.006KCông nghệ Điện tử
TULAV TULIKIVI OYJ A
0.17-1.18%-0.00Mua104.570K9.725M-0.03247.00Khoáng sản phi năng lượng
REG1V REVENIO GROUP CORPORATION
30.154.51%1.30Mua110.354K798.719M79.390.36Công nghệ Sức khỏe
SAVOH SAVOSOLAR PLC
0.010.00%0.00Sức bán mạnh3.435M15.154M-0.02Công nghệ Điện tử
LEHTO LEHTO GROUP OYJ
2.20-4.02%-0.09Bán230.150K128.164M-0.081552.00Dịch vụ Công nghiệp
ETTE ETTEPLAN OYJ
10.552.93%0.30Bán5.344K261.715M14.580.70Công nghệ Điện tử
BIOBV BIOHIT OYJ B
3.14-2.18%-0.07Bán16.314K47.243M-0.09Công nghệ Sức khỏe
TRH1V TRAINERS´ HOUSE PLC
0.38-2.06%-0.01Bán7.754K8.159M7.650.05134.00Dịch vụ Thương mại
AVIDLY AVIDLY OYJ
4.690.86%0.04Bán4.779K11.600M-0.10Dịch vụ Thương mại
HRTIS HERANTIS PHARMA OYJ
7.50-4.46%-0.35Mua9.278K50.102M-1.09Công nghệ Sức khỏe
STCAS STOCKMANN PLC A
3.02-4.43%-0.14Mua4.765K217.587M-0.77Bán Lẻ
APETIT APETIT PLC
8.66-0.46%-0.04Mua13.558K53.836M-1.25594.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
NORDID NORDIC ID PLC
2.94-4.23%-0.13Sức bán mạnh594Công nghệ Điện tử
QTCOM QT GROUP OYJ
23.40-1.68%-0.40Mua26.944K553.669M-0.01340.00Dịch vụ Công nghệ
PRIVA PRIVANET GROUP OYJ
0.41-4.19%-0.02Bán3008.262M-0.2059.00Tài chính
EEZY EEZY OYJ
7.150.70%0.05Mua2.637K177.673M173.170.04Dịch vụ Thương mại
ATRAV ATRIA PLC A
9.42-3.68%-0.36Bán48.080K265.257M20.550.48Hàng tiêu dùng không lâu bền
TOKMAN TOKMANNI GROUP OYJ
13.30-3.76%-0.52Bán165.257K782.955M17.270.80Bán Lẻ
ELEAV ELECSTER OYJ A
7.60-2.56%-0.20Bán2.244K28.486M30.150.26Sản xuất Chế tạo
REMEDY REMEDY ENTERTAINMENT OYJ
14.10-1.40%-0.20Mua7.340K170.218M34.680.43Dịch vụ Công nghệ
HONBS HONKARAKENNE OYJ B
4.000.76%0.03Mua20.134K23.388M8.600.46Khách hàng Lâu năm
TITAN TITANIUM OYJ
10.70-0.93%-0.10Mua10.429K109.365M0.4564.00Tài chính
TNOM TALENOM OYJ
40.30-1.71%-0.70Bán9.213K279.987M37.711.10799.00Dịch vụ Thương mại
EFO1V EFORE PLC
0.050.40%0.00Mua21.628K20.823M-0.06442.00Sản xuất Chế tạo
BITTI BITTIUM CORPORATION
6.310.00%0.00Bán81.989K225.224M29.490.21Dịch vụ Công nghệ
CTH1V COMPONENTA CORPORATION
0.110.46%0.00Bán220.216K26.100M64.410.00602.00Sản xuất Chế tạo
STCBV STOCKMANN PLC B
2.79-2.79%-0.08Mua86.846K201.016M-0.77Bán Lẻ
VALOE VALOE OYJ
0.07-2.67%-0.00Bán80.280K8.992M-0.2525.00Công nghệ Điện tử
VALMT VALMET CORPORATION
22.72-3.15%-0.74Mua670.363K3.399B17.481.34Công nghiệp Chế biến
ENDOM ENDOMINES AB
0.580.69%0.00Mua34.810K56.740M-0.12Khoáng sản phi năng lượng
QPR1V QPR SOFTWARE PLC
2.34-1.68%-0.04Bán1.592K28.052M193.500.01Dịch vụ Công nghệ
LEADD LEADDESK OYJ
13.00-3.35%-0.45Bán1.931K60.046M103.460.16Dịch vụ Công nghệ
AFAGR AFARAK GROUP PLC
0.46-1.82%-0.01Bán70.156K108.683M-0.22942.00Khoáng sản phi năng lượng
YEINT YLEISELEKTRONIIKKA OYJ
17.60-1.12%-0.20Mua2.823K44.937M19.740.90Công nghệ Điện tử
PIIPPO PIIPPO OYJ
4.18-2.79%-0.12Mua575.404M-0.1892.00Công nghiệp Chế biến
EVLI EVLI PANKKI OYJ
12.351.23%0.15Mua19.262K295.182M17.330.73249.00Tài chính
BAS1V BASWARE CORPORATION
28.00-0.88%-0.25Mua18.103K403.133M-1.63Dịch vụ Công nghệ
FIA1S FINNAIR OYJ
5.75-1.62%-0.09Bán215.670K734.244M10.030.586788.00Vận chuyển
ALMA ALMA MEDIA CORPORATION
8.960.45%0.04Sức mua mạnh13.764K737.259M17.590.51Dịch vụ Khách hàng
ALTIA ALTIA PLC
8.56-1.50%-0.13Mua29.321K309.363M17.040.51Hàng tiêu dùng không lâu bền
ESENSE ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ
1.90-2.56%-0.05Mua2.630K11.301M-0.47Dịch vụ Thương mại
ATG1V ASIAKASTIETO GROUP OYJ
32.601.56%0.50Bán5.931K782.182M39.310.82Dịch vụ Thương mại
WRT1V WARTSILA CORPORATION
10.34-2.59%-0.28Bán1.926M6.115B28.930.3718795.00Dịch vụ Công nghiệp
INVEST INVESTORS HOUSE OYJ
6.55-2.24%-0.15Bán68139.360M20.190.33Tài chính
SCANFL SCANFIL PLC
5.30-0.75%-0.04Sức mua mạnh15.420K341.320M12.350.43Công nghệ Điện tử
KOJAMO KOJAMO PLC
18.620.76%0.14Mua267.072K4.602B5.533.34296.00Tài chính
ALBAV BANK OF ALAND PLC A
20.20-0.00%-0.00Mua1.268K314.140M11.961.69Tài chính
VERK VERKKOKAUPPA.COM OYJ
3.56-0.28%-0.01Bán22.802K159.917M20.790.17Bán Lẻ
UUTEC PLC UUTECHNIC GROUP OYJ
0.34-2.30%-0.01Bán25.413K15.450M10.120.03117.00Sản xuất Chế tạo
HKSAV HKSCAN OYJ A
2.10-1.87%-0.04Bán143.473K203.599M-0.55Hàng tiêu dùng không lâu bền
NXTGMS NEXT GAMES OYJ
0.861.65%0.01Bán11.102K23.996M-0.87143.00Dịch vụ Công nghệ
NIXU NIXU OYJ
10.55-2.31%-0.25Bán1.692K78.205M-0.47419.00Dịch vụ Công nghệ
SAA1V SANOMA CORPORATION
11.04-1.08%-0.12Mua113.508K1.800B146.650.08Dịch vụ Khách hàng
RAP1V RAPALA VMC CORPORATION
2.991.36%0.04Sức mua mạnh16.453K115.258M26.250.11Sản xuất Chế tạo
GLA1V GLASTON CORPORATION
1.11-1.76%-0.02Bán74.631K93.983M-0.10Công nghiệp Chế biến
HARVIA HARVIA PLC
11.40-1.72%-0.20Sức mua mạnh15.783K213.114M22.660.51Khách hàng Lâu năm
FARON FARON PHARMACEUTICALS OY
3.460.29%0.01Mua2.777K146.042MCông nghệ Sức khỏe
FSC1V F-SECURE CORPORATION
3.16-0.47%-0.01Bán89.014K498.608M153.380.021696.00Dịch vụ Công nghệ
ICP1V INCAP CORPORATION
19.65-1.26%-0.25Mua5.092K85.776M10.751.85768.00Sản xuất Chế tạo
AALLON AALLON GROUP OYJ
11.651.30%0.15Mua1.980K42.245M-0.10Tài chính
SUY1V SUOMINEN OYJ
2.350.00%0.00Bán6.094K135.195M500.000.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
OUT1V OUTOKUMPU OYJ
4.04-2.04%-0.08Mua2.753M1.664B-0.18Khoáng sản phi năng lượng
TAALA TAALERI OYJ
9.66-0.82%-0.08Mua26.129K273.432M24.890.39Tài chính
TIK1V TIKKURILA OYJ
14.40-1.64%-0.24Bán15.482K635.124M19.520.75Công nghiệp Chế biến
KCR KONECRANES PLC
30.190.30%0.09Mua173.313K2.380B29.351.03Sản xuất Chế tạo
ROVIO ROVIO ENTERTAINMENT CORPORATION
3.89-1.37%-0.05Bán287.709K310.007M23.840.17Dịch vụ Công nghệ
CGCBV CARGOTEC OYJ
30.46-0.13%-0.04Sức bán mạnh113.343K1.962B21.991.3912587.00Vận chuyển
SRV1V SRV GROUP PLC
1.24-0.40%-0.01Sức bán mạnh37.331K73.582M-1.78Khách hàng Lâu năm
VIAFIN VIAFIN SERVICE OYJ
10.500.00%0.00Mua4.406K38.102M-0.01Dịch vụ Công nghiệp
MMO1V MARIMEKKO CORPORATION
38.101.06%0.40Bán7.811K308.985M23.511.60Hàng tiêu dùng không lâu bền
ILK2S ILKKA-YHTYMA OYJ 2
3.811.06%0.04Mua10.321K96.966M25.440.15Dịch vụ Khách hàng
ORNBV ORION CORPORATION B
39.201.95%0.75Bán268.148K5.507B27.001.42Công nghệ Sức khỏe
TIETO TIETOEVRY CORPORATION
26.66-1.26%-0.34Bán406.569K3.153B25.931.04Dịch vụ Công nghệ
ADMCM ADMICOM OYJ
89.00-0.89%-0.80Mua2.835K434.609M1.09Dịch vụ Công nghệ
ORNAV ORION CORPORATION A
38.701.98%0.75Bán7.332K5.437B26.651.42Công nghệ Sức khỏe
MUSTI MUSTI GROUP PLC
10.80-2.17%-0.2443.665KBán Lẻ
ACG1V ASPOCOMP GROUP PLC
5.46-1.09%-0.06Bán2.829K36.607M8.490.65Công nghệ Điện tử
OKDBV ORIOLA CORPORATION B
2.050.00%0.00Bán143.158K371.873M39.120.052818.00Dịch vụ Phân phối
SSABBH SSAB AB SER. B
3.03-0.95%-0.03Mua652.732K3.132B30.810.10Khoáng sản phi năng lượng
VINCIT VINCIT OYJ
4.68-0.85%-0.04Bán9.507K56.606M0.08Dịch vụ Công nghệ
VAIAS VAISALA CORPORATION A
33.05-0.90%-0.30Bán13.786K1.186B36.070.93Công nghệ Điện tử
CAV1V CAVERION OYJ
6.61-1.49%-0.10Bán199.939K899.427M40.620.17Dịch vụ Công nghiệp
KAMUX KAMUX CORPORATION
8.62-0.23%-0.02Mua40.983K344.938M19.420.44Bán Lẻ
SSABAH SSAB AB SER. A
3.25-0.49%-0.02Mua10.415K3.358B32.800.10Khoáng sản phi năng lượng
RAIKV RAISIO PLC K
3.401.49%0.05Bán5.015K534.982M20.020.17Công nghiệp Chế biến
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất