Công ty Điện lực (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
12.225B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.115M
Khối lượng
+2.46%
Thay đổi
−2.72%
Hiệu suất Tháng
−17.81%
Hiệu suất Năm
−11.17%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
Hệ số giá/lợi nhuận
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
FORTUMFORTUM CORPORATION
13.905 EUR−0.39%−0.055 EUR
Theo dõi
156.696K2.179M EUR12.225B EUR−2.72 EUR7.712K