Kỹ sư & Xây dựng (Công nghiệp)

7
Cổ phiếu
2.160B
Giá trị vốn hóa thị trường
28.304K
Khối lượng
−0.25%
Thay đổi
−0.82%
Hiệu suất Tháng
+19.49%
Hiệu suất Năm
+14.52%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
CAV1VCAVERION OYJ
8.65 EUR0.12%0.01 EUR
Mua
2.205K19.073K1.176B EUR25.520.34 EUR14.49K
ESENSEENERSENSE INTERNATIONAL OYJ
5.73 EUR−0.69%−0.04 EUR
Bán Mạnh
8504.871K95.162M EUR−0.11 EUR1.995K
ETTEETTEPLAN OYJ
15.25 EUR0.99%0.15 EUR
Mua
37564378.375M EUR20.690.73 EUR3.951K
KREATEKREATE GROUP PLC
8.48 EUR−1.74%−0.15 EUR
Bán Mạnh
3328076.762M EUR447
LEHTOLEHTO GROUP OYJ
0.2145 EUR−2.72%−0.0060 EUR
Bán Mạnh
20.047K4.3K19.219M EUR−0.67 EUR
PURMOPURMO GROUP OYJ C
8.60 EUR1.90%0.16 EUR
Bán
1.151K9.899K367.03M EUR26.270.32 EUR3.372K
SOLWERSSOLWERS OYJ
5.06 EUR−0.39%−0.02 EUR
Mua
7183.633K50.164M EUR13.220.38 EUR582