Các cổ phiếu luôn đạt mức đỉnh — Thị trường Chứng khoán Pháp

Cổ phiếu tăng trưởng liên tục khác với những cổ phiếu luôn đạt mức đỉnh, mặc dù chúng có vẻ giống nhau. Trong trường hợp thứ hai, dữ liệu cơ bản chiếm ưu thế hơn so với kỹ thuật. Sự khác biệt chính nằm ở khung thời gian của động thái giá. Chú ý đến tài chính của công ty cũng như không có sự tăng và giảm giá mạnh vì nó có thể giúp bạn xác định xem doanh nghiệp có ổn định về mặt tài chính hay không.

           
500U AMUNDI ETF SP500 B
53.200.81%0.43Sức mua mạnh3.981K
AEXK AMUNDI ETF EU X UK
29.640.51%0.15Sức mua mạnh500
AFIN AMUNDI ETF CRP FIN
137.120.27%0.36Mua2.122K
AFLT AMUNDI FRN USD
108.150.03%0.03Sức mua mạnh22.052K
AFRHG AMUNDI FRN 1 3 GBP
50.620.02%0.01Sức mua mạnh0
AFRHU AMUNDI FRN 1 3 USD
51.030.03%0.01Sức mua mạnh0
AGEB AMUNDI ETF GOVT EM
140.731.67%2.31Sức mua mạnh2.124K
AHYE AMUNDI HI YIELD EU
232.260.65%1.50Mua281
AI AIR LIQUIDE
120.75-0.04%-0.05Mua953.515K44.988B19.515.4365000.00Vật liệu cơ bản
ALBKK BAIKOWSKI
15.60-0.64%-0.10Mua42057.645M12.911.22Vật liệu cơ bản
AM3A AMUNDI ETF AAA
242.030.42%1.00Mua5.210K
ATE ALTEN
100.400.40%0.40Sức mua mạnh87.528K2.704B18.394.4630000.00Công nghệ
AXFI AMUNDI ETF CRP XFI
115.220.32%0.37Sức mua mạnh0
BTPL LYXOR ETF BTP DL
315.43-0.52%-1.64Mua159
BUIL LYXOR USA INFRA
111.200.56%0.62Sức mua mạnh448
C10 AMUNDI ETF IG 1015
301.380.28%0.84Mua75
C33 AMUNDI ETF IG 3-5
203.500.08%0.16Mua0
C40 AMUNDI ETF CAC 40
81.210.37%0.30Mua32.502K
C53 AMUNDI ETF IG 5-7
239.860.10%0.23Mua0
C5E AMUNDI ETF STOXX50
73.980.45%0.33Sức mua mạnh977.401K
C5HU AMUNDI ES50 HUSD
46.700.28%0.13Sức mua mạnh0
C6E AMUNDI ETF STOX600
83.500.42%0.35Sức mua mạnh11.606K
C73 AMUNDI ETF IG 7-10
272.920.15%0.42Mua5
CACC LYXOR CAC40 ACC
23.250.37%0.09Mua4.845K
CAPE OSSIAM ETF CAPE EU
334.050.45%1.50Sức mua mạnh0
CB3 AMUNDI ETF IG ALL
244.310.26%0.64Mua0
CBBB AMUNDI EU CORP BBB
15.860.71%0.11Sức mua mạnh16.014K
CC4 AMUNDI ETF EUR CRP
225.550.26%0.58Mua9.060K
CD8 AMUNDI ETF EMU HDV
118.10-0.03%-0.04Mua1.383K
CDI CHRISTIAN DIOR
456.800.71%3.20Mua18.396K59.412B23.2514.25117372.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CEU2 AMUNDI MSCI EUR DR
61.840.55%0.34Sức mua mạnh2.209K
CF1 AMUNDI ETF MS FRA
261.900.23%0.60Mua121
CG9 AMUNDI ETF EU GROW
212.850.78%1.65Sức mua mạnh103
CI3 AMUNDI ETF INFL
223.610.54%1.20Mua182
CL4 AMUNDI ETF LEV CAC
221.050.71%1.55Mua535
CLIM LYXOR GREEN BOND
53.350.81%0.43Mua189
CNB MULTI EU CORP EX F
139.160.25%0.34Sức mua mạnh55
CP9 AMUNDI PAC X JAP E
565.200.77%4.30Sức mua mạnh297
CP9U AMUNDI PAC X JAP U
636.701.27%8.00Sức mua mạnh0
CRP MULTI EU CORP BOND
153.370.38%0.58Mua795
CS5 AMUNDI ETF EU STAP
368.200.48%1.75Sức mua mạnh220
CSW AMUNDI ETF MS SWI
306.601.04%3.15Sức mua mạnh767
CSWC AMUNDI MSCI SWITZ
339.550.21%0.70Mua20
CU2U AMUNDI ETF USA-B
359.200.81%2.88Sức mua mạnh578
CU9 AMUNDI ETF EU X EM
246.210.64%1.56Sức mua mạnh391
CW8U AMUNDI ETF WORLD-B
319.490.89%2.83Sức mua mạnh617
DG VINCI
92.680.00%0.00Mua1.265M43.635B14.585.44194428.00Công nghiệp
DIM SARTORIUS STED BIO
139.002.36%3.20Mua141.180K8.633B50.151.875310.00Chăm sóc sức khỏe
DPAM DOCK.PETR.AMBES AM
665.001.53%10.00Sức mua mạnh11946.944M12.8937.2546.00Năng lượng
DSY DASSAULT SYSTEMES
142.100.57%0.80Mua263.750K26.732B44.732.3216140.00Công nghệ
EAGG SPDR EURO AGG
63.220.28%0.17Sức mua mạnh888
EBBB AMUNDI EURCORP BBB
51.830.28%0.15Mua24.007K
ECN BNPP EASY LOWCARB
174.900.55%0.96Sức mua mạnh632
ECRP AMUNDI EURAGGCO DR
53.120.28%0.15Sức mua mạnh2.030K
EDEN EDENRED
44.670.63%0.28Mua460.886K7.594B30.001.077782.00Công nghiệp
EEXU BNPP EU XUK ETF
150.460.90%1.34Sức mua mạnh0
EGOV AMUNDI EUR GOV DR
54.060.22%0.12Mua0
EKLD BNPP KLD400 ETF
10.681.08%0.11Sức mua mạnh5.716K
ELLE LYXOR GENDER EQUAL
9.500.11%0.01Mua125
ELOW SPDR EURO LV
39.80-0.11%-0.04Mua1.239K
ELQC BNPP EASY MLCETF
9.820.38%0.04Sức mua mạnh1.500K
ENG BNPP NMX30 ETF
62.690.74%0.46Sức mua mạnh0
ENX EURONEXT
65.451.00%0.65Sức mua mạnh101.759K3.632B13.563.89671.00Tài chính
ERO SPDR MSCI EUROPE
205.650.34%0.70Mua1.079K
ES10 LYXOR BONO 10Y MTS
175.520.16%0.29Mua156
ESDD BNPP SP500 USD CD
10.350.82%0.08Sức mua mạnh30.282K
ESGE MULTI MSCI EUR LEA
21.720.33%0.07Mua0
EUCO SPDR EURO CORP
59.310.37%0.22Mua4.487K
EUSRI AMUNDI MSCI EU SRI
54.020.66%0.35Sức mua mạnh20.712K
EVOE BNPP LOW VOL EU
129.980.54%0.70Sức mua mạnh954
EVOU BNPP LOW VOL US
140.520.37%0.52Sức mua mạnh0
FOO LYXOR STX EU FO BE
89.031.14%1.00Sức mua mạnh131
FPXU FIRST TRUST IPO
29.211.23%0.35Sức mua mạnh0
GAGG AMUNDI G AGG500 DR
51.170.45%0.23Mua4.302K
GAGH AMUNDI G AGG500 H
51.500.56%0.28Mua0
GAHU AMUNDI G AG500 UH
54.340.56%0.30Sức mua mạnh0
GGOV AMUNDI JPM GBI DR
51.770.37%0.19Mua0
GINF AMUNDI GLBAL INFRA
55.800.40%0.22Mua0
GOMA BNPP EASY BGOVETF
106.010.64%0.67Sức mua mạnh0
GOVH AMUNDI JPM GBI H E
51.720.52%0.27Sức mua mạnh0
GOVY SPDR EURO GOVT
65.540.25%0.16Mua0
HLT LYXOR STX EU HLTHC
97.100.54%0.53Sức mua mạnh979
HLTW LYXOR ETF MSC WHC
294.150.32%0.93Mua601
HYBB LYXOR HIGH YLD BB
114.390.54%0.61Mua1.768K
IND LYXOR STX 600 INDU
65.480.93%0.60Sức mua mạnh300
INS LYXOR STX 600 INSU
40.870.15%0.06Mua403
IQEC IQ EUR CORP SRI
25.630.39%0.10Sức mua mạnh0
IQEG IQ EUR SOV SRI
26.240.23%0.06Sức mua mạnh0
JBEM BNPP EASY JPMGBI
10.480.37%0.04Mua107.008K
LVC LYXOR ETF LEV CAC
21.130.71%0.15Mua381.507K
MAKE LYXOR EUROPE INFRA
105.10-0.36%-0.38Mua672
MALT MALTERIES FCO-BEL.
645.004.88%30.00Sức mua mạnh3302.550M15.2040.13105.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MC LVMH
370.001.09%4.00Sức mua mạnh633.607K129.133B20.7212.42128637.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MCEU AMUNDI MSCI EURMOM
64.480.92%0.59Sức mua mạnh7
MEUD LYX CORE STOXX600
156.740.44%0.68Mua25.684K
MI10 LYX 10Y BTP
142.03-0.23%-0.33Mua1.277K
MI13 LYX 1-3Y BTP
111.350.03%0.03Mua0
MIVU AMUNDI US MIN VO
58.440.40%0.23Sức mua mạnh0
MLVAP KUMULUS VAPE
4.152.47%0.10Mua3.232K
MOOC OSSIAM ETF MOOC
186.120.35%0.65Sức mua mạnh0
MTB LYXOR EUROMTS 35
154.690.06%0.10Mua2.420K
MTC LYXOR EURMTS 57YIG
166.680.07%0.12Mua2.437K
MTD LYXOR EUROMTS 710Y
185.240.16%0.29Mua2.009K
MTE LYXOR EUROMTS 1015
229.540.23%0.53Mua48
MTF LYXOR EUROMTS 15PY
251.130.81%2.02Sức mua mạnh960
MTH LYXOR LY DURA 25Y
121.450.92%1.11Sức mua mạnh453
MTI LYXOR MTS INFLLINK
155.010.60%0.93Mua2.316K
MTX LYXOR MTS ALL MAT
188.650.21%0.40Mua923
MVAE LYXOR FTSE EU MVR
118.220.15%0.18Sức mua mạnh0
MVAU LYXOR USA MIN VAR
128.510.22%0.28Mua0
MVUS OSSIAM US MINVAR U
223.450.90%2.00Sức mua mạnh0
OR L'OREAL
255.600.55%1.40Mua472.242K114.561B28.667.2082606.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
P500H AMUNDI PEA SP500 H
20.050.80%0.16Mua12
PAASI AMUNDI PEA EM ASIA
19.161.54%0.29Mua1.996K
PAEEM AMUNDI PEA MSCI EM
19.461.27%0.24Mua23.448K
PALAT AMUNDI PEA EM ALAT
20.562.04%0.41Mua0
PANX AMUNDI PEA NASDAQ
19.530.52%0.10Mua737
PAXJ LYXOR MSCI PAC X J
92.370.74%0.68Sức mua mạnh0
PCEU AMUNDI PEA EUROPE
20.040.43%0.09Mua284
PMEU LYXOR PEA MSCI EUR
9.990.45%0.04Mua0
PRUS LYXOR RUSSIA PEA
16.212.26%0.36Mua741
PTPXE AMUNDI PEA TOPIX
19.660.43%0.08Mua794
PTPXH AMUNDI PEA TOPIX H
19.180.19%0.04Mua12.554K
QCEU AMUNDI MSCI EURQUA
70.370.66%0.46Sức mua mạnh1.315K
RBT ROBERTET
635.001.44%9.00Mua3.720K1.308B24.3221.951804.00Vật liệu cơ bản
RI PERNOD RICARD
163.750.86%1.40Sức mua mạnh407.124K37.124B23.605.9718914.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
RMS HERMES INTL
634.000.83%5.20Sức mua mạnh45.883K50.612B38.4812.7013764.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SMRT AMUNDI SMART BETA
408.640.23%0.93Mua0
SMTU AMUNDI US SMART BE
53.280.17%0.09Mua0
SRIC BNPP EUR BOND SRI
10.580.40%0.04Mua0
SRIE BNPP EASY EUSRIETF
22.580.55%0.12Sức mua mạnh8.883K
SRIEC BNPP MSCI EU SRI
21.650.57%0.12Mua0
STQ SPDR MSCI INDUST
178.880.96%1.70Sức mua mạnh145
STS SPDR MSCI CO.ST
195.400.56%1.08Sức mua mạnh538
SU SCHNEIDER ELECTRIC
78.301.35%1.04Mua1.970M34.177B16.113.99153124.00Công nghiệp
THA LYXOR ETF THAILAND
230.712.07%4.68Sức mua mạnh405
UBBB AMUNDI USCORP BBB
54.350.58%0.31Mua2.495K
UCRP AMUNDI US CORP SRI
55.321.05%0.57Sức mua mạnh0
UIFL AMUNDI US TIPS
54.051.27%0.68Mua1.007K
US1 AMUNDI ETF USTR1-3
174.790.35%0.62Sức mua mạnh1.007K
US3 AMUNDI ETF USTR3-7
216.920.65%1.40Sức mua mạnh0
US7 AMUNDI ETF UST7-10
270.710.80%2.15Sức mua mạnh6
USRI AMUNDI MSCI US SRI
54.630.47%0.26Sức mua mạnh1.325K
UTLW LYXOR ETF MSCI WSM
227.080.10%0.23Mua0
VLED BNPP EASY LWVOLEU
123.080.47%0.58Sức mua mạnh0
VLUD BNPP EASYLWVOLUS D
126.040.37%0.46Sức mua mạnh0
WAT LYXOR ETF W WATER
38.900.67%0.26Sức mua mạnh6.953K
WLN WORLDLINE
63.150.72%0.45Mua585.255K6.062B54.170.849857.00Tài chính
WOMV OSSIAM WD MINVAR E
171.640.35%0.60Mua64
WSRI AMUNDI MSCI WD SRI
54.120.56%0.30Sức mua mạnh200
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất