Các cổ phiếu luôn đạt mức đỉnh — Thị trường Chứng khoán Pháp

Cổ phiếu tăng trưởng liên tục khác với những cổ phiếu luôn đạt mức đỉnh, mặc dù chúng có vẻ giống nhau. Trong trường hợp thứ hai, dữ liệu cơ bản chiếm ưu thế hơn so với kỹ thuật. Sự khác biệt chính nằm ở khung thời gian của động thái giá. Chú ý đến tài chính của công ty cũng như không có sự tăng và giảm giá mạnh vì nó có thể giúp bạn xác định xem doanh nghiệp có ổn định về mặt tài chính hay không.

           
ALBOO BOOSTHEAT
1.34%4.279K12.164M-2.1353.00Sản xuất Chế tạo
ALCLA CLASQUIN
65.602.18%1.40Sức mua mạnh4.189K147.908M925.00Vận chuyển
ALEXA EXACOMPTA CLAIREF.
91.000.00%0.0072102.965M19.993611.00Công nghiệp Chế biến
CROS CROSSWOOD
7.9012.86%0.90Sức mua mạnh5674.431M8.820.790.00Dịch vụ Công nghiệp
MLCHE CHEOPS TECHNOLOGY
60.000.00%0.00Mua5138.000MDịch vụ Công nghệ
MLIFS IMPULSE FITNESS
5.650.00%0.0017749.139MDịch vụ Khách hàng
Tải thêm