Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng — Thị trường Chứng khoán Pháp

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
ALBFR SIDETRADE
72.000.28%0.20Mua1.308K96.005M1.19Dịch vụ Công nghệ
ALBKK BAIKOWSKI
13.400.00%0.00Mua1Công nghiệp Chế biến
ALCOI COIL
14.354.36%0.60Mua7.316K40.068M48.220.30Khoáng sản phi năng lượng
ALEAC EDILIZIACROBATICA
6.950.00%0.00Bán143.067M187.00Dịch vụ Công nghiệp
ALERS EUROBIO-SCIENTIFIC
5.061.20%0.06Mua16.576K56.748M-0.16Công nghệ Sức khỏe
ALLLN LLEIDA
1.304.00%0.05Sức mua mạnh1.401K22.993MTruyền thông
ALM ALPHA MOS
1.450.71%0.01Mua8.062K12.247M-0.11Sản xuất Chế tạo
ALMDG MGI DIGITAL GRAPHI
54.10-0.37%-0.20Mua2.509K333.615M24.382.22Công nghệ Điện tử
ALMED MEDICREA INTERNAT.
4.023.08%0.12Sức mua mạnh98.706K67.982M-0.76179.00Công nghệ Sức khỏe
ALQWA QWAMPLIFY
6.056.14%0.35Sức mua mạnh19.027K34.098M0.32175.00Dịch vụ Thương mại
ALS30 SOLUTIONS 30 SE
11.181.36%0.15Mua291.478K1.198B0.255061.00Dịch vụ Công nghệ
ALTA ALTAREA
209.501.45%3.00Sức mua mạnh3.146K3.464B12.7716.621874.00Tài chính
ALTER THERADIAG
1.78-23.72%-0.56Mua1.712M15.285M-0.0158.70Công nghệ Sức khỏe
ALUVI UV GERMI
4.10-2.38%-0.10Mua70610.451M-0.09Sản xuất Chế tạo
AM3A AMUNDI ETF AAA
243.63-0.21%-0.52Mua2.445KHỗn hợp
ARTE ARTEA
11.900.00%0.00Mua156.429M19.500.6942.00Tài chính
BAIN BAINS MER MONACO
60.000.67%0.40Sức mua mạnh6.183K1.831B58.441.03Dịch vụ Khách hàng
BIM BIOMERIEUX
90.001.12%1.00Sức mua mạnh101.849K10.629B40.682.233679.00Công nghệ Sức khỏe
BSX LYXOR ETF SX50 DS
15.03-1.14%-0.17Mua100.497KHỗn hợp
BTPL LYXOR ETF BTP DL
375.760.18%0.69Mua30Hỗn hợp
BVI BUREAU VERITAS
25.670.31%0.08Mua891.276K11.464B31.900.8175428.00Dịch vụ Thương mại
BXX LYXOR ETF SX50 DDS
2.96-2.33%-0.07Theo dõi281.766KHỗn hợp
C10 AMUNDI ETF IG 1015
316.34-0.16%-0.51Mua17Hỗn hợp
C33 AMUNDI ETF IG 3-5
204.460.03%0.07Mua6.021KHỗn hợp
C53 AMUNDI ETF IG 5-7
243.06-0.03%-0.08Mua0Hỗn hợp
CA CARREFOUR
15.682.99%0.46Mua3.646M12.506B-0.20363862.00Bán Lẻ
CAT31 CA TOULOUSE 31 CCI
134.921.17%1.56Sức mua mạnh530617.542M12.1511.11Tài chính
CB3 AMUNDI ETF IG ALL
250.44-0.13%-0.34Mua18Hỗn hợp
CIB CIBOX INTER A CTIV
0.162.59%0.00Sức mua mạnh230.384K17.003M-0.00Công nghệ Điện tử
CNF CRCAM NORD CCI
29.040.14%0.04Mua2.341K1.682B12.612.302900.00Tài chính
CNV CNOVA
2.500.00%0.00Mua506863.025M-0.06Bán Lẻ
COH COHERIS
2.156.97%0.14Mua3.782K11.165M25.320.08121.00Công nghệ Điện tử
CRBP2 CRCAM BRIE PIC2CCI
32.50-0.15%-0.05Mua9.125K1.757B3.29Tài chính
CRP MULTI EU CORP BOND
154.91-0.14%-0.21Mua1.928KHỗn hợp
CRSU CRCAM SUD R.A.CCI
233.200.09%0.20Sức mua mạnh2161.062B20.46Tài chính
DLB LYXOR ETF BUND DL
280.38-0.67%-1.89Mua13Hỗn hợp
EAGG SPDR EURO AGG
64.20-0.19%-0.12Mua7Hỗn hợp
EBBB AMUNDI EURCORP BBB
52.160.02%0.01Mua0Hỗn hợp
ECB LYXOR MTS COV BOND
138.64-0.09%-0.12Mua0Hỗn hợp
ECRP AMUNDI EURAGGCO DR
53.80-0.05%-0.03Mua4.671KHỗn hợp
EDEN EDENRED
49.823.51%1.69Mua740.499K11.848B43.521.158402.00Dịch vụ Thương mại
EGOV AMUNDI EUR GOV DR
55.44-0.13%-0.07Mua3Hỗn hợp
ELQC BNPP EASY MLCETF
9.92-0.12%-0.01Mua4.792KHỗn hợp
ENGI ENGIE
15.720.16%0.03Mua5.377M37.919B18.300.90160000.00Công ty dịch vụ công cộng
EUCO SPDR EURO CORP
59.84-0.18%-0.11Mua983Hỗn hợp
EUMV OSSIAM ISTOXX EUMV
200.301.66%3.28Sức mua mạnh254Hỗn hợp
FLTU LY US FLTU
93.860.02%0.02Mua0Hỗn hợp
GAGG AMUNDI G AGG500 DR
53.24-0.10%-0.05Mua0Hỗn hợp
GAHU AMUNDI G AG500 UH
56.03-0.13%-0.07Mua0Hỗn hợp
GDS RAMSAY GEN SANTE
17.401.16%0.20Mua5491.920B179.380.1035789.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
GET GETLINK SE
15.80-0.38%-0.06Mua1.060M8.472B64.750.253517.00Vận chuyển
GID EGIDE
0.942.40%0.02Mua20.905K9.705M-0.48215.00Công nghệ Điện tử
GOVY SPDR EURO GOVT
67.00-0.12%-0.08Mua0Hỗn hợp
INFU LYXOR 10Y INFBRKEV
93.990.30%0.28Sức mua mạnh219Hỗn hợp
IQEG IQ EUR SOV SRI
26.75-0.09%-0.03Mua0Hỗn hợp
IRD GROUPE IRD
26.950.00%0.00Mua177.856M8.753.086.50Tài chính
JBEM BNP BB EURO AGG EC
10.75-0.12%-0.01Mua417.692KHỗn hợp
LINF MULTI INV EU10 INF
101.12-0.06%-0.06Mua0Hỗn hợp
MA57 MULTI L EMTS B 57Y
126.44-0.14%-0.18Mua0Hỗn hợp
MAA LYXOR EMTS HR MW G
151.00-0.27%-0.41Mua224Hỗn hợp
MCPHY MCPHY ENERGY
5.005.15%0.24Mua119.343K86.514M-0.6686.00Sản xuất Chế tạo
MI10 LYX 10Y BTP
156.510.09%0.14Mua1.864KHỗn hợp
MI13 LYX 1-3Y BTP
112.630.03%0.03Sức mua mạnh0Hỗn hợp
MRB MR BRICOLAGE
4.2915.95%0.59Mua21.079K43.880M-14.351966.00Bán Lẻ
MTB LYXOR EUROGOV 35Y
154.82-0.03%-0.05Mua7Hỗn hợp
MTC LYXOR EUR GOV 57
168.72-0.08%-0.14Mua0Hỗn hợp
MTD LYXOR EUR GOV 710
188.84-0.15%-0.28Mua219Hỗn hợp
MTE LYXOR EUR GOV 1015
240.16-0.17%-0.41Mua0Hỗn hợp
MTF LYXOR EUROMTS 15PY
267.91-0.24%-0.65Mua259Hỗn hợp
MTI LYXOR EUR GOV INFL
160.22-0.11%-0.17Mua32Hỗn hợp
MTX LYXOR EUR GOV BOND
193.12-0.13%-0.26Mua507Hỗn hợp
OBLI LYXOR PEA OBLI
10.83-0.11%-0.01Mua3.864KHỗn hợp
ORIA FIDUCIAL REAL EST.
198.000.00%0.00Mua1477.972M16.4112.06Tài chính
PARP GROUPE PARTOUCHE
28.602.14%0.60Sức mua mạnh1.885K274.875M28.511.00Dịch vụ Khách hàng
PARRO PARROT
3.508.18%0.27Mua32.979K104.265M-3.14641.00Công nghệ Điện tử
PAT PATRIMOINE ET COMM
20.702.99%0.60Mua4.805K284.449M11.071.878.00Tài chính
SAMS SAMSE
170.000.89%1.50Sức mua mạnh985586.147M13.3612.73Dịch vụ Phân phối
SCHP SECHE ENVIRONNEM.
41.902.20%0.90Mua15.351K326.818M23.501.782546.00Dịch vụ Công nghiệp
SELER SELECTIRENTE
91.000.55%0.50Sức mua mạnh24379.241M31.282.94Tài chính
SPEL FONCIERE VOLTA
7.700.00%0.00Mua25085.555M28.540.284.00Dịch vụ Phân phối
SRIC BNPP EUR BOND SRI
10.73-0.12%-0.01Mua0Hỗn hợp
SRIC5 BNPP CORP 3 5 ETF
10.02-0.04%-0.00Mua0Hỗn hợp
SWP SWORD GROUP
36.000.98%0.35Mua46.790K343.153M4.058.892067.00Dịch vụ Công nghệ
THEP THERMADOR GROUPE
54.200.00%0.00Mua2.192K493.683M16.983.37476.00Sản xuất Chế tạo
TSYE SPDR US TREASURY
101.540.00%0.01Mua54Hỗn hợp
UBBB AMUNDI USCORP BBB
55.910.07%0.04Mua1.202KHỗn hợp
UBI UBISOFT ENTERTAIN
67.982.44%1.62Mua574.777K8.131B-0.3615985.00Dịch vụ Công nghệ
UCRP AMUNDI US CORP SRI
58.600.10%0.06Mua11.625KHỗn hợp
UINE MULTI INV U10 INF
96.75-0.09%-0.09Mua0Hỗn hợp
US10 LYXOR UST 10+
157.26-0.56%-0.89Mua401Hỗn hợp
US13 LYXOR UST 1-3Y
91.890.07%0.06Sức mua mạnh0Hỗn hợp
US3 AMUNDI ETF USTR3-7
221.50-0.08%-0.17Mua261Hỗn hợp
US57 LYXOR TREAS 5 7Y
104.74-0.05%-0.05Mua95Hỗn hợp
US7 AMUNDI ETF UST7-10
280.34-0.17%-0.47Mua4.259KHỗn hợp
USAG SPDR US AGG
101.300.03%0.03Mua39Hỗn hợp
UTLW LYXOR ETF MSCI WSM
263.370.66%1.72Mua25Hỗn hợp
VLA VALNEVA
3.173.77%0.12Mua520.777K290.876M76.080.04Công nghệ Sức khỏe
VRLA VERALLIA
32.251.38%0.44Mua15.459K3.818B47.200.68Công nghiệp Chế biến
X13G AMUNDI LOW RAT 1-3
115.400.00%0.00Mua0Hỗn hợp
X1G AMUNDI ETF EX AAA
254.53-0.15%-0.37Mua500Hỗn hợp
X1GD AMUNDI LW RATED D
239.81-0.09%-0.22Mua126Hỗn hợp
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất