Chứng khoán Pháp đã đạt đến tiêu chuẩn

Tấm gương phản chiếu các mức cao nhất trong lịch sử là mức thấp nhất trong lịch sử - chúng là điều mà không một cổ phiếu nào thực sự muốn thấy, vì điều đó có nghĩa là bạn trong màu đỏ. Mức thấp nhất trong lịch sử vẫn có thể mang đến cơ hội: nếu một công ty phục hồi, thì đây là điểm vào tốt nhất có thể để đưa mức thoái lui đó đến vùng đất vàng của lợi nhuận. Chứng khoán Pháp này chỉ có thể cung cấp cho bạn tấm vé, vì vậy hãy nghiên cứu thật tốt và hy vọng bạn sẽ tìm được người chiến thắng.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
ALALOACHETER-LOUER.FR
0.0910EUR−9.09%−0.0091EUR
Bán
530.447K48.271K185.564KEUR−4485.50EURTài chính
ALCESCESAR
0.0900EUR−1.10%−0.0010EUR
Bán
53949209.459KEURKhách hàng Lâu năm
ALDEIDEINOVE
0.0118EUR−4.84%−0.0006EUR
Bán
935.296K11.036K409.068KEUR−0.24EURCông nghệ Sức khỏe
ALDNEDONTNOD ENTERTAINMENT
9.76EUR−1.41%−0.14EUR
Bán Mạnh
4.448K43.412K83.474MEUR−0.23EURDịch vụ Công nghệ
ALDRVDRONE VOLT
0.0191EUR−3.54%−0.0007EUR
Bán
1.205M23.014K8.617MEUR0.01EUR40Công nghệ Điện tử
ALENIENIBLOCK
3.9500EUR−1.25%−0.0500EUR
Bán
100395Dịch vụ Công nghệ
ALEUPEUROPLASMA
0.0002EUR100.00%0.0001EUR
Theo dõi
236.962M47.392K4.088MEUR−0.03EURDịch vụ Công nghiệp
ALKERMEDIA MAKER
1.05EUR0.00%0.00EUR
Bán
11Dịch vụ Khách hàng
ALMASMASTRAD
0.0800EUR−2.20%−0.0018EUR
Bán
10.242K8191.897MEUR−0.05EURKhách hàng Lâu năm
ALMDPMEDESIS PHARMA S.A.
1.924EUR−1.84%−0.036EUR
Bán
5.671K10.911KCông nghệ Sức khỏe
ALNEVNEOVACS
0.0118EUR−1.67%−0.0002EUR
Bán
1.013M11.95K611.479KEURCông nghệ Sức khỏe
ALONXONXEO
0.1778EUR−1.55%−0.0028EUR
Bán
65.4K11.628K20.085MEUR−0.13EUR24Công nghệ Sức khỏe
ALPHAPHARNEXT
0.1548EUR−22.99%−0.0462EUR
Bán
341.591K52.878K771.632KEUR−2325.85EURCông nghệ Sức khỏe
ALPHSPHARMASIMPLE
0.0001EUR−50.00%−0.0001EUR
Bán
26.846M2.685K1.529MEURBán Lẻ
ALPIXPIXIUM VISION
0.1002EUR−3.09%−0.0032EUR
Bán Mạnh
492.158K49.314K6.85MEUR−0.21EURCông nghệ Điện tử
ALPLAEROLD
0.352EUR−9.28%−0.036EUR
Bán Mạnh
5.091K1.792K2.381MEUR−0.02EURDịch vụ Công nghệ
ALSAFSAFE
0.0011EUR0.00%0.0000EUR
Bán
15.74M17.314K91.306KEUR−0.57EUR134Công nghệ Sức khỏe
ALSPTSPARTOO
0.820EUR−1.20%−0.010EUR
Bán
12.678K10.396K15.069MEUR−0.22EUR375Bán Lẻ
ALSPWSPINEWAY
0.6200EUR−1.43%−0.0090EUR
Bán
12.892K7.993K197.473KEUR−4.80EURCông nghệ Sức khỏe
ALTMETME PHARMA
1.5708EUR−4.80%−0.0792EUR
Bán
88.275K138.662K2.587MEUR13Công nghệ Sức khỏe
COXNICOX
1.296EUR−5.54%−0.076EUR
Bán
217.563K281.962K68.447MEUR−1.25EUR32Công nghệ Sức khỏe
S30SOLUTIONS 30 SE
1.7980EUR−1.21%−0.0220EUR
Bán
925.923K1.665M194.841MEUR−0.05EUR7.487KDịch vụ Công nghệ