Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Pháp

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
ALCYB CYBERGUN
0.02-6.67%-0.00Bán18.169M19.048M-0.7373.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ALEUP EUROPLASMA
0.0217.39%0.00Bán16.410M13.818M-0.13107.00Công nghiệp
ALMNG MADVERTISE
0.530.00%0.00Bán14.472K5.842M-0.2767.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ALSPW SPINEWAY
0.01-1.09%-0.00Bán45.302M2.780M-0.7946.00Chăm sóc sức khỏe
AVT AVENIR TELECOM
0.0110.00%0.00Bán5.885M24.134M0.790.281271.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ALHYG HYBRIGENICS
0.1211.73%0.01Mua1.283M2.581M-0.1617.00Chăm sóc sức khỏe
VMX VERIMATRIX
2.25-3.85%-0.09Mua451.764K189.551M-0.12163.00Công nghệ
AMPLI AMPLITUDE SURGICAL
1.679.15%0.14Mua32.139K141.502M-0.20428.00Chăm sóc sức khỏe
ALDIE DIETSWELL
0.810.25%0.00Bán36.824K5.346M-0.1939.00Năng lượng
CNV CNOVA
2.64-2.22%-0.06Sức bán mạnh31.790K1.367B-0.303.00Công nghệ
MLAAH AMATHEON AGRI
0.10-13.04%-0.01Bán400
ALPCV CERINNOV GROUP
2.3014.43%0.29Bán7.427K17.880M-0.24124.00Công nghiệp
ALSAF SAFE ORTHOPAEDICS
0.01-6.38%-0.00Bán4.636M630.080K-0.1647.00Chăm sóc sức khỏe
ALCJ CROSSJECT
1.53-6.97%-0.12Mua202.748K15.754M-0.9873.00Chăm sóc sức khỏe
2CRSI 2CRSI
3.04-9.52%-0.32Bán165.395K111.953M5.801.3591.00Công nghệ
ERF EUROFINS SCIENT.
440.00-8.33%-40.00Mua155.111K6.710B20.3819.5834516.00Công nghiệp
ALPHA PHARNEXT
4.498.19%0.34Bán31.875K119.804M-1.60Chăm sóc sức khỏe
DBV DBV TECHNOLOGIES
14.408.52%1.13Bán905.230K793.325M-5.43244.00Chăm sóc sức khỏe
ALVMG VISIOMED GROUP
0.016.78%0.00Bán9.159M5.979M-0.57109.00Chăm sóc sức khỏe
TOU TOUPARGEL GROUPE
0.579.62%0.05Bán46230.521M-0.823081.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MLZAM ZCCM
0.71-9.55%-0.07Bán70183.312M2.590.44Vật liệu cơ bản
PIG HAULOTTE GROUP
5.10-4.49%-0.24Bán275.429K280.393M11.500.821886.00Công nghiệp
NAVYA NAVYA
1.05-5.38%-0.06Bán27.707K82.570MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ALARF ADEUNIS
4.234.70%0.19Mua20.964K18.668M-2.38Công nghiệp
ALNOX NOXXON
0.408.21%0.03Bán30.120K17.427M-3.0510.00Chăm sóc sức khỏe
CATG CATANA GROUP
2.701.89%0.05Mua476.429K74.276M18.670.13201.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ALACT ACTIPLAY (GROUPE)
0.150.00%0.00Bán5.917K4.917M-0.7826.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ALESK ESKER
82.507.56%5.80Sức mua mạnh11.857K332.207M45.781.41503.00Công nghệ
ALIMP IMPLANET
0.06-5.19%-0.00Sức bán mạnh75.642K5.160M-0.2242.00Chăm sóc sức khỏe
ALNXT NEXTEDIA
0.59-3.28%-0.02Sức bán mạnh107.470K12.689M13.110.05135.00Công nghệ
VAC PIERRE VACANCES
15.364.21%0.62Bán21.218K143.029M-4.5412212.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ONXEO ONXEO
0.582.84%0.02Bán308.718K45.127M-1.1137.00Chăm sóc sức khỏe
GECP GECI INTL
0.045.26%0.00Bán662.543K18.703M-0.03323.00Công nghiệp
ALAVY AUDIOVALLEY
4.574.58%0.20Mua62.802K35.874MCông nghệ
BUP BIOM UP SA
0.27-0.37%-0.00Bán113.551K63.219M-4.51110.00Chăm sóc sức khỏe
GNRO GENEURO
3.35-5.90%-0.21Sức bán mạnh8.307K58.279M-0.0132.00Chăm sóc sức khỏe
CIB CIBOX INTER A CTIV
0.12-0.69%-0.00Mua642.567K11.749M42.020.007.00Công nghệ
VLAP VALNEVA PREF
0.10-2.80%-0.00Bán4.624K290.462M-0.09433.00Chăm sóc sức khỏe
MKEA MAUNA KEA TECH
1.09-4.87%-0.06Bán277.196K61.378M-0.4898.00Chăm sóc sức khỏe
ALSGD SPINEGUARD
0.24-2.79%-0.01Bán146.163K5.810M-0.5222.00Chăm sóc sức khỏe
ALPHY ALES GROUPE
3.126.85%0.20Mua15.924K72.611M-2.281168.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PROAC PROACTIS SA
0.130.00%0.00Bán21.914K17.607M178.00Công nghệ
ALNLF NEOLIFE
0.114.90%0.01Bán16.521K3.894M-0.10Vật liệu cơ bản
ERYP ERYTECH PHARMA
3.894.43%0.17Bán41.009K116.847M135.00Chăm sóc sức khỏe
ALDEI DEINOVE
0.592.43%0.01Bán65.967K28.275M-0.6762.00Năng lượng
ALQGC QUANTUM GENOMICS
3.89-3.83%-0.15Bán105.313K41.191M-0.9413.00Chăm sóc sức khỏe
RAL RALLYE
7.07-0.42%-0.03Mua71.806K528.086M-3.66333722.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
VTX VOLUNTIS
1.59-2.74%-0.04Sức bán mạnh17.673K46.465M-2.90104.00Công nghệ
ALADM ADTHINK
0.696.15%0.04Bán2.530K3.966M-0.27152.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ANTA ANTALIS
0.74-2.38%-0.02Sức bán mạnh9.552K75.544M5561.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ALCUR ARCURE
3.900.00%0.00Bán1.006K19.438M-0.2845.00Công nghệ
ALDBT DBT
0.42-1.53%-0.01Bán68.197K9.790M-0.10Công nghiệp
ALANV ANEVIA
2.06-5.94%-0.13Bán2.100K9.447M-0.5081.00Công nghệ
ALLIX WALLIX
11.46-3.37%-0.40Mua22.242K66.086M-0.7797000.00Công nghệ
VK VALLOUREC
2.362.66%0.06Bán6.214M884.547M-1.2419500.00Năng lượng
ALEZV EASYVISTA
65.50-1.50%-1.00Mua1.644K60.688M97.970.38194.00Công nghệ
ALLEX LEXIBOOK LINGUIST.
0.79-0.25%-0.00Bán4.031K6.860M-0.17120.00Công nghệ
HOP HOPSCOTCH GROUPE
8.68-4.19%-0.38Bán3.981K16.800M5.661.20469.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ECP EUROPACORP
0.832.59%0.02Bán26.891K50.352M-2.15118.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ALEMV EMOVA GROUP
3.19-4.78%-0.16Mua4.120K18.288M68.600.0585.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GKTX GENKYOTEX
2.27-4.22%-0.10Bán9.681K101.742M-0.1312.00Chăm sóc sức khỏe
KAZI ORCHESTRA-PREMAMAN
0.181.14%0.00Bán52.367K25.941M-1.031655.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ALROC ROCTOOL
3.562.30%0.08Mua4.864K16.082M-0.6959.00Công nghiệp
ALMDT MEDIANTECHNOLOGIES
1.700.59%0.01Bán15.715K29.086M-1.43119.00Công nghệ
GV GENOMIC VISION
0.35-0.14%-0.00Bán817.569K4.305M-1.2235.00Chăm sóc sức khỏe
ALUPG UPERGY
5.452.83%0.15Mua11.083K24.167M5.800.89301.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ALTBG THE BLOCKCHAIN GP
0.25-2.92%-0.01Bán192.988K4.058M-0.1634.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
KEY KEYRUS
2.37-0.84%-0.02Bán13.640K74.428M10.700.442098.00Công nghệ
AWOX AWOX
0.86-1.15%-0.01Bán32.998K8.109M-0.8962.00Công nghệ
ALCRB CARBIOS
7.284.00%0.28Mua4.329K26.894M-0.8919.00Công nghiệp
TRI TRIGANO
81.203.05%2.40Theo dõi52.568K1.658B11.567.426501.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CMO CRCAM MORBIHAN CCI
99.010.01%0.01Bán78135.687M9.369.081055.00Tài chính
ALORD ORDISSIMO
4.10-5.09%-0.22Sức bán mạnh1.201K12.631M14.160.36Công nghệ
ENX EURONEXT
71.10-4.63%-3.45Bán121.504K3.632B13.563.89671.00Tài chính
VLA VALNEVA
2.763.56%0.10Bán63.891K290.462M-0.09433.00Chăm sóc sức khỏe
FNAC FNAC DARTY
58.551.83%1.05Bán90.204K1.408B9.685.5121950.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ALMLB MILIBOO
2.20-3.51%-0.08Bán2.359K7.918M-0.58Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ALALO ACHETER-LOUER.FR
0.012.74%0.00Bán637.514K3.499M33.120.0027.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ALTHE THERACLION
0.89-4.09%-0.04Mua44.256K6.653M32.00Chăm sóc sức khỏe
ALGEN GENOWAY
1.13-3.00%-0.04Bán10.246K11.504M18.070.11106.00Chăm sóc sức khỏe
ALICR I.CERAM
1.731.76%0.03Bán2.522K18.265M-0.5250.00Chăm sóc sức khỏe
EUR EURO RESSOURCES
3.020.67%0.02Bán2.844K183.724M10.810.270.00Vật liệu cơ bản
MUN MICROPOLE
1.203.45%0.04Bán11.551K24.561M-0.0670.00Công nghệ
PARRO PARROT
2.83-3.08%-0.09Bán7.000K48.613M-0.85597.00Công nghệ
BSD BOURSE DIRECT
0.97-1.52%-0.01Bán16.248K63.563M18.760.06114.00Tài chính
LBIRD LUMIBIRD
13.421.67%0.22Bán17.653K161.010M446.00Công nghiệp
AMEBA AMOEBA
0.49-2.50%-0.01Bán117.904K21.992M-1.2522.00Vật liệu cơ bản
MBWS MBWS
1.800.56%0.01Sức bán mạnh60.359K120.891M5.310.822146.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SMCP SMCP
10.70-3.08%-0.34Bán99.062K1.323B50.230.385487.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ALFPC FOUNTAINE PAJOT
90.600.44%0.40Bán675161.358M25.523.80379.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
RIN VILMORIN & CIE
46.95-2.19%-1.05Bán24.081K1.279B18.783.596560.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CGG CGG
2.192.96%0.06Mua4.172M961.939M0.891.645266.00Năng lượng
ALGEP GLOBAL ECOPOWER
1.451.76%0.03Bán15.314K8.046M-0.169.00Năng lượng
ARTE ARTEA
12.10-4.72%-0.60Bán28863.407M7.112.1642.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SOI SOITEC
100.603.07%3.00Mua346.305K1.525B16.612.951092.00Công nghệ
ATO ATOS
66.843.89%2.50Mua590.107K7.915B12.695.8796103.00Công nghệ
ALDRV DRONE VOLT
0.14-2.03%-0.00Sức bán mạnh226.413K5.926M-0.11Công nghiệp
ALNOV NOVACYT
0.071.07%0.00Bán242.463K13.107M-0.21121.00Chăm sóc sức khỏe
ALBOU BOURRELIER GROUP
42.005.00%2.00Bán133353.803M14.433.954240.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ILD ILIAD
88.262.03%1.76Mua221.549K6.922B19.106.319712.00Dịch vụ Viễn thông
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Trung tâm Trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất