Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị (Công nghiệp)

15
Cổ phiếu
27.310B
Giá trị vốn hóa thị trường
39.691K
Khối lượng
−0.01%
Thay đổi
+9.48%
Hiệu suất Tháng
+18.40%
Hiệu suất Năm
+22.54%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ADUXADUX
1.120 EUR0.00%10.006.985M EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
ALFUMFILL UP MEDIA S.A.
7.72 EUR−0.26%810.6321.811M EUR−0.43 EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
ALINVINVIBES ADVERTISING N.V.
4.91 EUR−0.20%2850.1222.025M EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
ALISPISPD NETWORK
3.50 EUR0.00%210.1752.119M EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
ALKLAKLARSEN
2.31 EUR−3.75%35.113K2.187.953M EUR19.310.12 EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
ALMKSMAKING SCIENCE GROUP S.A.
12.4 EUR0.00%10.0586.2M EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
ALNXTNEXTEDIA
0.494 EUR−0.60%2.274K0.1119.387M EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
ALQWAQWAMPLIFY
3.17 EUR+2.26%2010.0117.461M EUR17.560.18 EUR−78.89%0.00%Dịch vụ Thương mại
ALSRSSIRIUS MEDIA
0.830 EUR−5.68%24.321K0.4917.619M EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
CBDGCAMBODGE NOM.
6450 EUR0.00%10.593.61B EUR176.9836.45 EUR2.79%Dịch vụ Thương mại
DECJCDECAUX SE
17.78 EUR+1.66%49.287K0.603.728B EUR20.830.85 EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
Mua
HCOHIGH CO
4.08 EUR−0.73%13.415K1.4377.368M EUR36.360.11 EUR−70.61%9.73%Dịch vụ Thương mại
Mua
LOCALSOLOCAL GROUP
0.0829 EUR−1.31%87.884K0.3811.08M EUR−0.28 EUR−175.24%0.00%Dịch vụ Thương mại
Bán
MLHPEHOPENING
7.40 EUR+5.71%3001.545.047M EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
PSATPASSAT
4.60 EUR+0.88%2440.0718.028M EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
PUBPUBLICIS GROUPE SA
78.04 EUR+0.59%167.982K0.3719.614B EUR15.165.15 EUR+48.10%3.74%Dịch vụ Thương mại
Mua