Hàng Nông sản/Chế biến (Công nghiệp)

7
Cổ phiếu
2.561B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.870K
Khối lượng
+1.32%
Thay đổi
+13.72%
Hiệu suất Tháng
+33.50%
Hiệu suất Năm
+30.04%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ALAGRAGROGENERATION
0.0257 EUR−4.46%6.001K0.175.942M EUR−0.05 EUR−187.31%0.00%Công nghiệp Chế biến
ALKKOKKO INTERNATIONAL
0.0950 EUR+1.06%214.95K4.2913.049M EUR0.00%Công nghiệp Chế biến
ALMERSAPMER
9.20 EUR−4.17%1890.8032.187M EUR0.00%Công nghiệp Chế biến
ALODCOMER-DECUGIS & CIE EUR1
4.12 EUR+0.49%2180.2335.237M EUR0.85%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
ALPAUPAULIC MEUNERIE
2.69 EUR−0.74%1.384K0.6512.507M EUR−0.09 EUR−335.75%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
LOUPL.D.C.
140.0 EUR0.00%1.054K0.132.462B EUR1.93%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
MLPETPET SERVICE HOLDING N.V.
4.9500 EUR−1.00%2250.04Công nghiệp Chế biến