Sản xuất Năng lượng Thay thế (Công nghiệp)

3
Cổ phiếu
367.392M
Giá trị vốn hóa thị trường
1.046K
Khối lượng
+0.85%
Thay đổi
−4.99%
Hiệu suất Tháng
−6.71%
Hiệu suất Năm
−2.34%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ALOKWGROUPE OKWIND
20.5 EUR+0.49%1.626K0.53168.381M EUR0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
HDFHYDROGENE DE FRANCE
11.20 EUR0.00%3.811K2.08160.512M EUR−0.39 EUR−205.38%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Bán
MLCMGCMG CLEANTECH
1.25 EUR0.00%39010.4338.498M EUR0.00%Công ty dịch vụ công cộng