Bộ phận tự động hóa: OEM (Công nghiệp)

7
Cổ phiếu
10.228B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.414M
Khối lượng
+3.01%
Thay đổi
+9.58%
Hiệu suất Tháng
+4.81%
Hiệu suất Năm
+2.99%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AKWAKWEL
15.30 EUR0.00%7800.10409.045M EUR14.441.06 EUR−72.59%1.96%Sản xuất Chế tạo
Mua
ALATIACTIA GROUP S.A.
3.65 EUR−2.41%3.601K1.3673.353M EUR2.491.46 EUR3.29%Sản xuất Chế tạo
Mua
ALRFGRACING FORCE S.P.A.
5.32 EUR0.00%10.01133.636M EUR24.690.22 EUR+25.44%1.73%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
BURBURELLE
409 EUR0.00%2192.98716.99M EUR6.0068.20 EUR−45.06%3.91%Sản xuất Chế tạo
FRVALEO
14.300 EUR+3.25%2.691M0.793.485B EUR8.741.64 EUR+82.93%2.66%Sản xuất Chế tạo
Mua
FRVIAFORVIA
19.325 EUR+2.28%1.133M1.173.745B EUR−0.29 EUR−121.73%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
POMPLASTIC OMNIUM
12.13 EUR+6.50%535.916K3.321.745B EUR10.711.13 EUR−43.95%3.22%Sản xuất Chế tạo
Mua