Phát thanh truyền hình (Công nghiệp)

3
Cổ phiếu
3.647B
Giá trị vốn hóa thị trường
75.626K
Khối lượng
−0.26%
Thay đổi
+3.75%
Hiệu suất Tháng
−3.57%
Hiệu suất Năm
−7.89%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
MMTMETROPOLE TV
12.54 EUR−1.03%24.755K0.471.6B EUR9.151.37 EUR−25.87%7.89%Dịch vụ Khách hàng
Mua
NRGNRJ GROUP
7.00 EUR−0.28%2.264K0.15543.143M EUR14.860.47 EUR+107.03%3.70%Dịch vụ Khách hàng
Mua
TFITF1
7.145 EUR+0.21%40.07K0.471.504B EUR9.200.78 EUR−19.48%7.01%Dịch vụ Khách hàng
Mua