In ấn thương mại /Theo mẫu (Công nghiệp)

2
Cổ phiếu
8.884M
Giá trị vốn hóa thị trường
513
Khối lượng
−0.61%
Thay đổi
+5.64%
Hiệu suất Tháng
−27.90%
Hiệu suất Năm
−20.53%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ALPRIPRISMAFLEX INTL
5.36 EUR−0.74%730.137.22M EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
MLIMLIMALLIANCE
0.360 EUR0.00%2.5K0.181.61M EUR0.00%Dịch vụ Thương mại