Phần cứng xử lý máy tính (Công nghiệp)

4
Cổ phiếu
40.764M
Giá trị vốn hóa thị trường
147.057K
Khối lượng
−5.85%
Thay đổi
+137.59%
Hiệu suất Tháng
−22.30%
Hiệu suất Năm
−40.71%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AL2SI2CRSI
2.18 EUR−8.40%187.861K0.7331.282M EUR9.17%Công nghệ Điện tử
Mua
ALAURAURES TECHNOLOGIES S.A.
2.20 EUR+6.80%2.622K0.568.644M EUR0.00%Công nghệ Điện tử
ALJXRARCHOS
1.2000 EUR−40.89%113.684K3.86837.239K EUR−22.96 EUR+99.95%0.00%Công nghệ Điện tử
ALORDORDISSIMO
0.374 EUR+3.89%42.963K3.40Công nghệ Điện tử