Vật liệu Xây dựng (Công nghiệp)

4
Cổ phiếu
3.888B
Giá trị vốn hóa thị trường
54.999K
Khối lượng
+0.92%
Thay đổi
+9.51%
Hiệu suất Tháng
+0.01%
Hiệu suất Năm
−0.23%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ALHGRHOFFMANN
7.60 EUR−2.44%5.781K1.00111.18M EUR−0.15 EUR+53.72%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
MLZAMZCCM
1.26 EUR−5.26%7.5K1.9118.843M EUR15.75%Khoáng sản phi năng lượng
NKIMERYS
26.76 EUR+0.15%69.982K1.012.268B EUR12.052.22 EUR+66.51%5.61%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
VCTVICAT
33.75 EUR+2.43%36.469K1.561.49B EUR8.673.89 EUR−22.79%4.89%Khoáng sản phi năng lượng
Mua