Hợp đồng khoan (Công nghiệp)

2
Cổ phiếu
64.134B
Giá trị vốn hóa thị trường
7.056K
Khối lượng
+0.80%
Thay đổi
−9.35%
Hiệu suất Tháng
−4.93%
Hiệu suất Năm
−8.48%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ALDOLDOLFINES
0.0005 EUR+66.67%10.647M3.921.48M EUR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
SLBSCHLUMBERGER
45.350 EUR+0.80%6.909K1.1964.583B EUR16.652.72 EUR+28.72%1.90%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh