Công ty Điện lực (Công nghiệp)

11
Cổ phiếu
45.412B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.241M
Khối lượng
+0.53%
Thay đổi
+5.05%
Hiệu suất Tháng
+5.92%
Hiệu suất Năm
+12.84%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ALAGOE-PANGO
1.155 EUR−8.70%6460.225.948M EUR−0.37 EUR0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Bán Mạnh
ALAGPAGRIPOWER
1.470 EUR0.00%10.972K2.575.221M EUR−0.63 EUR0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
ALCWECHARWOOD ENERGY S.A.
4.18 EUR0.00%2460.2321.729M EUR−0.27 EUR0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
ALESEENTECH
9.60 EUR+0.63%3.679K1.00139.499M EUR−0.05 EUR0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
ALHAFHAFFNER ENERGY
0.881 EUR+8.77%47.285K1.8838.972M EUR−0.37 EUR−446.82%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
ALLGOLARGO
1.820 EUR−0.55%2040.276.462M EUR−1.46 EUR0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
ELECELEC.STRASBOURG
98.0 EUR−1.61%620.20702.6M EUR9.829.98 EUR+64.99%2.70%Công ty dịch vụ công cộng
ENGIENGIE
16.046 EUR+0.80%2.609M0.9438.78B EUR−2.33 EUR−819.35%8.72%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
FDEFRANCAISE ENERGIE
47.50 EUR−0.52%25.941K0.67248.139M EUR20.552.31 EUR+4252.73%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
NEOENNEOEN
27.62 EUR−1.43%116.989K0.954.197B EUR23.731.16 EUR0.45%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
VLTSAVOLTALIA
9.65 EUR−0.21%71.177K1.021.266B EUR−0.17 EUR−882.81%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Mua