Sản phẩm Điện (Công nghiệp)

9
Cổ phiếu
99.677B
Giá trị vốn hóa thị trường
644.465K
Khối lượng
+1.50%
Thay đổi
+13.72%
Hiệu suất Tháng
+22.25%
Hiệu suất Năm
+28.65%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ALDBTDBT
0.0002 EUR0.00%23.853M0.39920.061K EUR−0.01 EUR+81.13%0.00%Sản xuất Chế tạo
ALDELDELFINGEN INDUSTRY
50.6 EUR−0.39%2140.49130.913M EUR11.154.54 EUR−81.15%1.26%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
ALENEENERTIME
0.500 EUR−24.39%808.007K3.995.947M EUR−0.54 EUR−45.69%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
ALVERVERGNET
1.9000 EUR−14.03%102.091K1.361.055M EUR−15291244087.76 EUR−496662468646.33%0.00%Sản xuất Chế tạo
FORSEFORSEE POWER
2.700 EUR−1.64%20.701K1.53195.433M EUR−0.70 EUR−21.48%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
MLBSPBLUE SHARK POWER
5.40 EUR−1.82%270.14Sản xuất Chế tạo
MRNMERSEN
32.70 EUR−0.15%45.669K1.57797.968M EUR9.633.40 EUR3.82%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
NEXNEXANS
74.15 EUR+1.71%66.093K0.813.188B EUR18.534.00 EUR−17.26%2.88%Sản xuất Chế tạo
Mua
SUSCHNEIDER ELECTRIC SE
172.60 EUR+1.52%670.745K0.8895.357B EUR24.547.03 EUR+35.16%1.85%Sản xuất Chế tạo
Mua