Điện tử/Gia dụng (Công nghiệp)

3
Cổ phiếu
6.210B
Giá trị vốn hóa thị trường
43.120K
Khối lượng
−0.10%
Thay đổi
+14.99%
Hiệu suất Tháng
+32.01%
Hiệu suất Năm
+38.00%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ALCABCABASSE S.A.
2.70 EUR−4.93%1.389K3.85Khách hàng Lâu năm
Mua
EGRTRANSITION EVERGREEN
2.50 EUR−0.79%3.519K1.87100.229M EUR16.250.15 EUR0.00%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
SKS.E.B.
110.7 EUR−0.09%43.775K0.906.103B EUR19.015.82 EUR−28.55%2.21%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh