Dịch vụ Môi trường (Công nghiệp)

6
Cổ phiếu
1.073B
Giá trị vốn hóa thị trường
12.371K
Khối lượng
+0.82%
Thay đổi
−0.38%
Hiệu suất Tháng
+24.51%
Hiệu suất Năm
+15.82%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ALEUPEUROPLASMA
0.0085 EUR0.00%3.787M0.392.589M EUR−3.59 EUR−100.38%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
ALWTROSMOSUN S.A.
8.249 EUR−0.36%1.52K0.63Dịch vụ Công nghiệp
Mua
AUREAUREA
5.02 EUR−1.95%1.383K1.1144.444M EUR6.940.72 EUR+262.87%2.99%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
GPEGPE GROUP PIZZORNO
53.2 EUR+2.31%420.16205.265M EUR11.184.76 EUR+1746.78%1.88%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
OREGEOREGE
0.430 EUR−5.08%48.791K2.4121.716M EUR−0.16 EUR−28.55%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
SCHPSECHE ENVIRONNEM.
103.6 EUR+0.78%2.85K1.03808.126M EUR19.075.43 EUR+50.34%1.06%Dịch vụ Công nghiệp
Mua