Thực phẩm: Thịt/Cá/ Sữa (Công nghiệp)

4
Cổ phiếu
40.386B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.099M
Khối lượng
−0.61%
Thay đổi
+1.70%
Hiệu suất Tháng
+14.09%
Hiệu suất Năm
+16.80%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ALFLEFLEURY MICHON
20.2 EUR+0.50%2970.7584.416M EUR9.162.20 EUR5.94%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
BNDANONE
58.59 EUR−0.64%1.181M1.2637.576B EUR28.852.03 EUR−33.75%3.41%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
SAVESAVENCIA S.A.
53.6 EUR−0.74%3110.52735.125M EUR15.043.56 EUR−58.63%2.43%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
UNBLUNIBEL
950 EUR0.00%151.441.99B EUR22.1142.96 EUR+25.60%1.11%Hàng tiêu dùng không lâu bền