Bán lẻ Thực phẩm (Công nghiệp)

7
Cổ phiếu
14.260B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.767M
Khối lượng
+0.96%
Thay đổi
−1.82%
Hiệu suất Tháng
+12.25%
Hiệu suất Năm
+6.44%
Hiệu suất YTD
          
ALECO ECOMIAM SA
15.52-0.89%-0.14Bán25752.349M
ALPOU POULAILLON
4.45-2.41%-0.11Bán1.910K22.284M-0.50
ALRPD RAPID NUTRITION
0.080.00%0.00Bán13.566M
ALTBM LES TOQUES BLANCHES DU MONDE
3.300.00%0.0030013.622M
CA CARREFOUR
15.600.65%0.10Mua385.935K11.765B12.921.19322164.00
CO CASINO GUICHARD
21.861.11%0.24Bán55.731K2.311B-3.94
EURS FONCIERE EURIS
10.102.02%0.20Bán52892.823M-16.85
Tải thêm