Lâm sản (Công nghiệp)

2
Cổ phiếu
188.245M
Giá trị vốn hóa thị trường
5.304K
Khối lượng
−2.63%
Thay đổi
+7.31%
Hiệu suất Tháng
+87.63%
Hiệu suất Năm
+27.81%
Hiệu suất YTD
           
ALCOG COGRA
17.05-0.29%-0.05Mua6.015K102555.7460.825M
ALMOU MOULINVEST
43.254.98%2.05Bán6.162K266506.50127.420M200.00
Tải thêm