Lâm sản (Công nghiệp)

3
Cổ phiếu
691.623M
Giá trị vốn hóa thị trường
9.291K
Khối lượng
−1.41%
Thay đổi
−1.41%
Hiệu suất Tháng
−25.87%
Hiệu suất Năm
−24.24%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ALCOGCOGRA
11.62 EUR−0.34%1.826K1.2339.819M EUR0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
ALMOUMOULINVEST
21.50 EUR+0.94%7710.6465.072M EUR4.65%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
TKTTTARKETT
9.00 EUR−1.75%10.742K3.60586.732M EUR−0.56 EUR−179.42%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi