Quản lý Bệnh viện (Công nghiệp)

2
Cổ phiếu
1.154B
Giá trị vốn hóa thị trường
632.112M
Khối lượng
−3.80%
Thay đổi
−65.41%
Hiệu suất Tháng
−86.30%
Hiệu suất Năm
−86.84%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
LNALNA SANTE
18.40 EUR+0.77%5.276K1.01191.731M EUR7.872.34 EUR+36.12%2.72%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
ORPORPEA
0.0142 EUR−4.70%756.884M3.00918.652M EUR−4.11 EUR−2406.34%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Bán Mạnh